منبع پایان نامه : پایان نامه تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی

دانلود پایان نامه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی (M.A)

 

 

عنوان:

تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی

 

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی

 

 

شهریور ماه 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. اظهار مسأله. 4

1-2. سئوالات پژوهش.. 4

1-3. فرضیات پژوهش.. 5

1-4. اهداف پژوهش.. 5

1-5. پیشینه پژوهش.. 5

1-6. روش کار و پژوهش.. 5

فصل دوم: نگاهی گذرا به عصر ابن خفاجه اندلسی

2-1. وجه تسمیه اندلس…. 8

2-2. تاریخچه فتح اندلس…. 8

2-3. تقسیمات سیاسی اندلس…. 9

2-3-1. اوضاع سیاسی ملوک الطوایف و مرابطان. 9

2-3-2. تشکیل دولت مرابطان. 10

2-4. اوضاع اجتماعی دوره ملوک الطوایف و مرابطان. 11

2-5. اوضاع علمی و فرهنگی.. 13

2-6. اوضاع ادبی.. 14

2-6-1. مراحل شعر اندلس…. 14

2-6-2. مرحله ضعف شعر. 14

2-6-3. مرحله تقلید. 15

2-6-4. مرحله تجدید ونوگرایی.. 16

2-6-5. دوره انحطاط.. 17

2-6-6. مضامین شعری در اندلس…. 18

2-6-6-1. استغاثه. 18

2-6-6-2. موشحات… 19

2-6-6-2-1. اجزاء موشحات… 20

2-6-6-2-2. ویژگیهای موشحات… 20

2-6-6-3. زجل.. 21

2-6-7. مراحل نثر در اندلس…. 21

2-6-7-1. فنون نثر. 22

فصل سوم: مروری بر زندگینامه ابن خفاجه و آثار او

3-1. تولد و زادگاه ابن خفاجه. 24

3-2. دوران کودکی وجوانی شاعر. 25

3-3. هجرت وآوارگی به سوی مغرب (مراکش). 26

3-4. ویژگی های جسمانی و روحی شاعر. 26

3-4-1. عزت نفس…. 27

3-4-2. نازک طبیعی.. 27

3-4-3. آرمان گرایی و بزرگ منشی.. 27

3-5. استادان و شاگردان ابن خفاجه. 28

3-5-1. استادان. 28

3-5-2. شاگردان. 28

3-6. اندیشه های دینی و مذهبی شاعر. 28

3-7. وفات شاعر. 31

3-8. آثار و تالیفات ادبی ابن خفاجه. 31

3-8-1. مکتب شعری ابن خفاجه. 32

3-8-2. اغراض وفنون شعری در دیوان ابن خفاجه. 32

3-8-2-1. وطن دوستی.. 32

3-8-2-2. ناله بر جوانی.. 34

3-8-2-3. مدح.. 36

3-8-2-4. رثاء. 38

3-8-2-5. غزل. 40

3-8-2-6. هجاء. 42

3-8-3. نثر ابن خفاجه. 43

3-8-4. شعر ابن خفاجه از نگاه دیگران. 44

3-8-5. جایگاه وصفی ابن خفاجه در پژوهشهای ادبی.. 45

فصل چهارم: نگاهی به تاریخچه وصف از دوره جاهلی تا اندلس

4-1. وصف در لغت و اصطلاح.. 48

4-2. ارزش و اهمیت وصف… 49

4-3. وصف در شعر جاهلی.. 50

4-3-1. وصف شب… 51

4-3-2. وصف اسب… 52

4-3-3. وصف شتر. 54

4-4. وصف در دوره صدر اسلام. 56

4-5. وصف در دوره اموی.. 57

4-6. وصف در دوره عباسی.. 58

4-7. وصف در دوره اندلس…. 61

4-7-1. بارزترین ویژگی های وصف در شعر اندلس…. 63

4-7-1-1. وسعت خیال، تزیین الفاظ و عدم تعمق فکری.. 63

4-7-1-2. پیوند وصف طبیعت با فنون دیگر شعر. 65

4-7-1-3. کاربرد رمز در شعر طبیعت… 66

4-7-1-4. گسترش اسلوب تشخیص در شعر طبیعت… 67

فصل پنجم: مطالعه نوآوری ها و تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه

5-1. بخش اول: مطالعه وصف در اشعار ابن خفاجه. 74

5-1-1. ابن خفاجه شاعری وصف پرداز. 74

5-1-2. ابن خفاجه. 75

5-1-2-1. آغاز قصاید با وصف طبیعت… 75

5-1-2-2. پندگیری و عبرت از طبیعت… 75

5-1-2-3. پیوند وصف طبیعت با دیگر فنون شعری.. 76

5-1-2-4. بهره گیری از تصاویر خشن و موسیقی تند. 77

5-1-5. تجلی عناصر طبیعت در قالب زنی زیبا 80

5-1-2-6. بهره گیری از عناصر زندگی اشرافی در تصاویر. 81

5-1-2-7. انبوه سازی تصاویر. 83

5-1-2-8. آفرینش تصاویر، حاصل تجربه های حسی.. 84

5-1-2-9. ابن خفاجه شاعری رومانتیسم. 85

5-1-2-11. آفرینش تصاویری دارای حرکت و حیات… 87

5-2. بخش دوم: مطالعه نوآوری های این خفاجه در توصیف طبیعت… 91

5-2-1. طبیعت ساکت… 91

5-2-1-1. پدیده های آسمانی.. 92

5-2-1-1-1. آسمان. 92

5-2-1-1-2. خورشید. 93

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2-1-1-3. ستارگان. 96

5-2-1-1-3-1. ستاره سُهی.. 97

5-2-1-1-3-2. ستاره فرقدان (دوبرادر). 98

5-2-1-1-4. سیاره ها 98

5-2-1-1-4-1. زمین.. 98

5-2-1-1-4-2. سیاره زحل (کیوان). 100

5-2-1-1-5. باران. 101

5-2-1-1-6. برف… 103

5-2-1-1-7. ابر. 104

5-2-1-1-8. رعد و برق.. 106

5-2-1-1-9. فلق و شفق.. 108

5-2-1-2. پدیده های زمینی.. 110

5-2-1-2-1. کوه 110

5-2-1-2-2. دریا 114

5-2-1-2-3. درختان. 116

5-3-2-3-1. درخت بان (سرو کوهی). 116

5-2-1-2-3-2. دوح (درخت تنومند). 118

5-2-1-2-3-3. أراک (سواک). 119

5-2-1-2-4. نباتات… 120

5-2-1-2-4-1. گل خیری (گل شب بو). 120

5-2-1-2-4-2. گل آس… 121

5-2-1-2-4-3. گل بابونه. 122

5-2-1-2-4-4. گل نرگس…. 123

5-3-4-2. باد. 126

5-3-4-3. آب… 128

5-3-4-4. خاک… 129

نتیجه گیری.. 130

ملخص البحث………………………………………………………………………………………………………………………….132

منابع و مأخذ. 133

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….138

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید