دانلود فایل: پایان نامه تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

این پایان نامه با عنوان « تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی» به کیفیت تجلّی شاعرانه داستان پیامبران، در قصاید سنایی پرداخته می باشد.

مطالب در پنچ فصل تنظیم شده، که فصل اوّل به عنوان کلیات پژوهش به اظهار مسئله، اهمیت پژوهش، اهداف، سئوالات و فرضیات تصریح شده می باشد. که به اجمال توضیحی در مورد آنها داده می گردد. در فصل دوّم به پیشینه پژوهش و در فصل سوّم به اظهار روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش پرداخته شده می باشد.                                                                                                                                       در فصل چهارم یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آن ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که شامل دو بخش می باشد: در بخش اول درمورد داستان و داستان پردازی و تاثیر داستان پیامبران در ادب فارسی، به ویژه در شعر سنایی سخن به میان آمده می باشد. بخش دوّم به کیفیت تجلّی شاعرانه ی داستان پیامبران در قصاید سنایی و کیفیت بهره گیری این شاعر از این داستانها در قصاید و دیوان اشعارش پرداخته می باشد و شامل شانزده مقوله می باشد. مقولات به ترتیب حروف الفبا تنظیم یافته می باشد، غیر از درمقوله ی اوّل که به جهت تبرک و تیمن درمورد ی زندگی پیامبر اسلام (ص) شرحی داده شده می باشد.

فصل پنجم نتیجه گیری از پژوهش می باشد. یادداشتها نیز در پایان جمله ها آمده و قسمت پایانی شامل منابع و مآخذ می باشد.

مقدمه

 

می روشن زتاک من  فرو ریخت

خوشا مردی که در دامانم آویخت

نصیب  از  آتشی   دارم  که اول

سنایی از دل رومی برانگیخت (اقبال لاهوری)

حکیم ابو المجد مجدود ابن آدم سنایی شاعر اندیشمند ایرانی در قرن پنجم و ششم می‌زیست ودر نیمه اول قرن ششم – بین سال‌های 525 تا 535 هجری- حدود نهصد سال پیش در شهر غزنه واقع در شرق افغانستان در گذشت. از سنایی آثار ارزند‌های به جا مانده مانند مثنوی‌های اخلاقی و فلسفی و اجتماعی و دیوان غزلیات و رباعیات و قصاید. حکیم سنایی بر فرهنگ و ادبیات پس از خود تأثیر جدی گذاشت و طریقه شعر فارسی را متحول نمود. تقریباً همان نقشی که نیما در تحول شعر معاصر داشت سنایی هم در تحول غزل و مثنوی عرفانی داشته می باشد.

کوه موجی که به نام ادبیات عرفانی بویژه در شعر فارسی پدید آمد و امروز تأثیر ژرف خود را بر سراسر جهان گذاشته در حقیقت با سنایی پی ریزی گردید. او قلمرو اندیشه و تجربه هنری را در شعر فارسی گسترش داد، گونه‌‌های متنوع ادبی را آزمود و به نکویی از عهده آنها برون آمد. تا زمان وی چنین گسترش و وسعتی در تجربه شعری فارسی دیده نشده می باشد. نوآوری ادبی سنایی در سه قلمرو  کاملا مسلم می باشد:

نخست در سنت غزل سرایی فارسی سنایی دست به ابداعاتی زد مانند اینکه شعر تغزلی را که تا آن دوره مستغرق در تجربه های زمینی وشخصی بود به بعد تازه ای آراست و آن را ظرف عواطف  دینی  و عرفانی ساخت و مضمون های قلندرانه و ملامیتانه را به شعر در آورد.                                            دوم نوآوری در مثنوی بود. او مثنوی را قالب ادبیات تعلیمی و فلسفی عرفانی قرار داد، مثنوی فخری نامه (حدیقه الحقیقه) یکی از موثرترین آثار ادبیات تعلیمی و  صوفیانه  در زبان فارسی بوده چنان که دیگر شاعران  بزرگ  فارسی  من جمله  مولوی و عطار مثنوی های خود را به شیوه سنایی ساختند و دیگران  نیز مثنوی  های بسیار به تقلید از شیوه سنایی آفریدند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید