فایل پایان نامه : پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیات عربی

 

 

عنوان‌

تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

 

 

استاد راهنما

دکتر حسن سرباز

 

 

 

استاد مشاور

دکتر هادی رضوان

 

 

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته­ی زبان و ادبیات عربی

مهر ماه 1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بینامتنی یکی از گرایش­های نقد جدید به شمار می­رود که از تعامل میان متون بحث می­کند. در این رویکرد نقدیکه به «تناصّ» نیز شهرت دارد، متن از لحاظ ارتباطی که با متن­های دیگر دارد مورد مطالعه قرار می­گیرد، زیرا که بر اساس این نظریه هیچ متنی مستقل نبوده، بلکه فراخوانی از متون دیگر می­باشد.گرچه نظریه­ی بینامتنی اشتراکات فراوانی با اصطلاحات بلاغت قدیم عربی مانند اقتباس، تضمین، سرقات و… دارد، اما ناقدان معاصر تفاوت­هایی بین آن­ها قائلند.

یکی از حوزه­های بینامتنی، «بینامتنی دینی» می­باشد که مقصود از آن تداخل متن­های دینی منتخب از قرآن کریم، حدیث شریف، شخصیت­ها، حوادث، احکام و مفاهیم دینی با متن اصلی می باشد به گونه­ای که این متون با ساختار متن اصلی متناسب بوده و هدف فکری یا هنری یا هردو را با هم اعمال کند.

نجیب الکیلانی(1995م)رمان­نویس، شاعر و نظریه­پرداز عرصه­ی ادبیات اسلامی می باشد. او آثارش را در راستای نشر مفاهیم اسلامی تالیف کرده و با تالیف تعداد زیادی رمان، کتاب و مقاله خدمات فراوانی به ادبیات اسلامی معاصر نموده می باشد. رمان­های کیلانی آینه­ی تمام نمای عقاید اسلامی و دیدگاه­های سیاسی و اجتماعی او می­باشند. او همچون نویسنده­ای متعهد از منابع اصیل اسلامی جهت پایه ریزی رمان­هایش الهام می­گیرد و در آثارش پیام استقلال، آزادی و بازگشت به هویت اسلامی برای جوامع اسلامی را دارد.

کیلانی دو رمان تاریخی «عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» را پیرامون بحران­هایی که نیجریه و ترکستان شرقی در قرن بیستم شاهد بودند، تالیف کرده می باشد. و در آن­ها با رویکرد اسلامی خود، عقاید، مفاهیم و دیدگاه­های اسلامی خود را اظهار نموده می باشد. بینامتنی دینی در این دو رمان در دو سطح مستقیم و غیر مستقیم جریان دارد.

بینامتنی مستقیم شامل، بینامتنی با قرآن، احادیث نبوی، شخصیت­های دینی، حوادث تاریخ اسلام و احکام شرعی می­باشد.او غالبا آن دسته از مفاهیم را به گونه مستقیم در رمان آورده می باشد که هرکدام به نوبه­ی خود یک اصل مهم اسلامی به شمار می­طریقه، همچنین او شخصیت­های دینی و نیز حوادث تاریخی ویژه­ای را برای راساندن پیام خود به مخاطب انتخاب نموده می باشد.

در بینامتنی غیر مستقیم نیز نویسنده در قالب نماد و نقاب به اظهار دیدگاه­های اسلامی خود پرداخته می باشد. مانند این نمادها نام رمان­ها و توصیف بعضی حالات و شخصیت­ها می­باشد که در حیطه­ی بینامتنی غیر مستقیم قرار می­گیرند. به علاوه کیلانی برای ابراز عقاید اسلامی خود نقاب شخصیت­های رمانرا بر چهره زده می باشد. اودر این زمینه تنها به نقاب یک شخصیت بسنده نمی­کند بلکه از نقاب شخصیت­های مختلف رمان برای اظهار دیدگاه­های خود سود می­برد.

——————————————-

کلیدواژه: ادبیات داستانی، بینامتنی دینی، نجیب کیلانی، عمالقه الشمال، لیالی ترکستان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 

 

فصل اول (مقدمه و کلیات پژوهش) ………………………………………………………………………………. 1
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1-2 اظهار مسأله و سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 3
1- 3 پیشینه و ضرورت تحیقیق ………………………………………………………………………………………………………. 5
1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم (تعاریف) …………………………………………………………………………………………………… 8
2-1 نگاهی به زندگی و آثار نجیب کیلانی……………………………………………………………………………………….. 8
2-1-1 زندگی نجیب کیلانی…………………………………………………………………………………………………………. 8
2-1-2 رویکرد اسلامی نجیب الکیلانی در نویسندگی……………………………………………………………………….. 12
2-1-3  آثار کیلانی……………………………………………………………………………………………………………………..
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید