متن کامل: پایان نامه تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جهانگرد

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست 

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………… 1

     1-1) مقدمه:…………………………………………………………………………………………. 2

     2-1) تعریف مساله:………………………………………………………………………………………. 3

     3-1) سئوالات اصلی پژوهش:………………………………………………………………. 5

     4-1) فرضیه‌های اصلی پژوهش:………………………………………………………………. 5

     5-1) اهداف پژوهش:…………………………………………………………………………. 6

     6-1) زراعت……………………………………………………………………………………… 6

          1-6-1) امکانات و قابلیت‌های بخش زراعت:…………………………. 6

          2-6-1) محدودیت‌ها و تنگناهای اصلی بخش زراعت:…………………….. 7

     7-1) قلمرو پژوهش:………………………………………………………………. 8

     8-1) روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها:………………………………. 8

     9-1) جامعه آماری:……………………………………………………………….. 8

     10-1) معضلات و تنگناهای پژوهش:………………………………….. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش………………………………………………. 9

     1-2) مقدمه:………………………………………………………………………………….. 10

     2-2) تاریخچه بهره‌وری:……………………………………………………………… 11

     3-2) تاریخچه بهره‌وری در ایران:……………………………………………………. 12

     4-2) مروری بر مطالعات داخلی:…………………………………………………….. 13

     5-2) مروری بر مطالعات خارجی:…………………………………………………… 18

     6-2) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:…………………………………………………. 21

فصل سوم: مبانی نظری………………………………….. 22

     1-3) مقدمه:………………………………………………………………………………….. 23

     2-3) مقایسه کارایی و بهره وری:……………………………………………. 23

     3-3) انواع بهره‌وری:…………………………………………………………………… 24

          1-3-3) بهره‌وری جزیی:…………………………………………………. 24

          2-3-3) بهره‌وری متوسط:…………………………………………. 24

          3-3-3) بهره‌وری نهایی:…………………………………………………………. 24

          4-3-3) بهره‌وری عوامل کل:……………………………………… 24

     4-3) کارایی:………………………………………………………………………. 25

          1-4-3) کارایی مقیاس:………………………………………………… 26

          2-4-3) کارایی مدیریت:…………………………………………………….. 27

          1-5-3) روش مطلوبیت:…………………………………………….. 28  

   5-3) رویکردهای اندازه گیری بهره‌وری:………………………………………….. 28

          2-5-3) روش سرو سیستم:…………………………………. 28

          3-5-3) رویکرد آرایه‌ای:………………………………………………….. 28

          4-5-3) رویکرد داده – ستانده:………………………………………………… 28

          5-5-3) رویکرد شاخصی:………………………………………………….. 29

     6-3) شاخص‌های تحلیل بهره‌وری:…………………………………………………. 29

          1-6-3) رقابت پذیری هزینه نیروی کار:……………………………… 29

          2-6-3) بهره‌وری نیروی کار:………………………………………………………… 29

          3-6-3) بهره‌وری سرمایه:…………………………………………………….. 30

          4-6-3) کارایی فرایند:…………………………………………………………. 30

          5-6-3) سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه:………………………………… 30

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

          6-6-3) نسبت‌های مالی:…………………………………………….. 30

          7-6-3) اجزای ورودی کل یا ارزش کل داده‌ها و نسبت ارزش افزوده:…………. 30

          8-6-3) اجزای هزینه کل تولید:………………………………………..30

          9-6-3) شاخص ارزش افزوده به کل ارزش داده‌ها:………….. 30

     7-3) اندازه گیری کارایی:………………………………………………….. 31

          1-7-3) روش اقتصاد سنجی(SFA):…………………….. 31

          2-7-3) روش برنامه ریزی خطی(DEA):………………….. 31

          1-2-7-3) مزایای مدل تحلیل پوششی داده‌ها:……………….. 32

          2-2-7-3) محدودیت‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها:……………… 32

          3-2-7-3) طبقه بندی مدلهای تحلیل پوششی داده ها:………. 33

     8-3) مدل رتبه‌بندی کامل (مدل اندرسون- پیترسون):……… 35

     9-3) رتبه بندی واحدهای کارا:………………………… 36

     10-3) مدلSBM:…………………………………………………………. 37

     11-3) مدل جمعی:…………………………………………. 40

     12-3) شاخص بهره‌وری مالم کوئیست:………………………… 41

     13-3) بازدهی نسبت به مقیاس:…………………………. 43

          1-13-3) مدل بازدهی صعودی نسبت به مقیاس:……. 44

          2-13-3) مدل بازدهی نزولی نسبت به مقیاس:……………………….. 45

          3-13-3) مدلGRS:………………………………………….. 45

     14-3) جمع‌بندی و نتیجه گیری:………………….. 46

فصل چهارم: روش شناسی پژوهش…………………………….. 47

     1-4) مقدمه:…………………………………………………………….. 48

     2-4) متغییرهای مورد بهره گیری:……………………………… 48

     3-4) بکارگیری مدل:…………………………………………….. 49

          1-3-4) شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست:…………. 50

          1-1-3-4) تابع مسافت:…………………………………….. 50

          2-1-3-4) تغییرات کارایی:………………………………….. 51

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

          3-1-4-4) تغییرات تکنولوژیکی:…………………………….. 52

     4-4) عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری:………………………………….. 53

          1-4-4) اعتبارات کشاورزی:………………………………………. 53

          2-4-4)  شاخص توسعه انسانی:…………………………. 53

          3-4-4) آموزش:…………………………………………………… 53

          4-4-4) توسعه روستایی:………………………………………. 54

     5-4) جمع‌بندی:…………………………………………………… 54

فصل پنجم: تجیزیه و تحلیل داده‌ها………………………….. 55

     1-5) مقدمه:………………………………………………… 56

     2-5) تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………… 56

          1-2-5)کارایی محاسبه شده:………………………………. 56

          الف) مدل1:…………………………………………….. 57

          ب) مدل2:…………………………………………………………… 77

          ج) مدل3:……………………………………………………………… 92

          نتایج حاصل از سه وضعیت مختلف:…………………………….. 101

          2-2-5)  مطالعه عوامل موثر بر تغییرات بهره وری در زیر بخش زراعت:……… 102

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………….. 106

     1-6) نتایج حاصل از پژوهش:……………………………… 107

          فرضیه اول: میزان بهره روری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده می باشد………. 107

          فرضیه دوم: تغییرات تکنولوژیکی در دوره زمان مورد مطالعه طریقه صعودی داشته می باشد…. 107

          فرضیه سوم: تغییرات کارایی در دوره زمان مورد مطالعه طریقه صعودی داشته می باشد…………….. 108

             فرضیه چهارم: سرمایه‌گذاری و شاخصهای توسعه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در زیربخش‌ زراعت دارد… 108

     2-6) پیشنهادات پژوهش:……………………………………………….. 109

      منابع:………………………………… 112

      ضمایم:……………………………………. 115

چکیده:

ارتقاء بهره‌وری و کارایی یکی از اساسی‌ترین اهداف در دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی به‌شمار می‌آید. مساله افزایش بهره‌وری از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی می باشد که هر بنگاه اقتصادی تولید کننده کالا و خدمات با آن مواجه بوده و ضروری می باشد به‌هنگام برنامه‌ریزی برای توسعه هر بخشی جوانب مختلف آن در نظر گرفته گردد.

در بخش کشاورزی و زیر بخش زراعت نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، افزایش تولید و درآمد برای کشاورزان عامل تعیین کننده در جذب سرمایه گذاران می‌باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید