دانلود فایل پژوهش: پایان نامه تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی

دانلود پایان نامه

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

عنوان:

تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی

استاد راهنما:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آقای دکتر احسان چنگیزی

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل 1: کلیات… 12

1-1- مقدمه.. 13

1-2- اظهار مسئله و اهمیت آن.. 15

1-3- هدف پژوهش… 16

1-4- پرسش‌های پژوهش… 17

1-5- پیشینه پژوهش… 17

1-6- روش پژوهش….. 19

1-7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح… 19

فصل 2: آوانویسی و ترجمه سرود انگد روشنان.. 20

فصل 3: ویژگی­های دستوری زبان پهلوی اشکانی در متن انگد روشنان.. 115

3-1- مقدمه.. 116

3-2- اسم… 116

3-2-1- اسامی بسیط…. 117

3-2-2- اسامی مشتق… 118

3-2-3- اسامی مرکب…. 120

3-3- صفت…. 121

3-3-1- صفات بسیط…. 121

3-3-2- صفات مشتق… 121

3-3-3- صفات مرکب…. 123

3-4- قید.. 124

3-4-1- قیدهایی که تنها تأثیر قیدی داشته‌اند.. 124

3-4-2- قیدهایی که به عنوان پیشوند فعلی و یا حرف اضافه هم به کار ‌رفته‌اند‌.. 124

3-4-3- قیدهایی که اسم یا صفت بوده‌اند و به عنوان قید هم به کار ‌رفته‌اند‌.. 124

3-5- فعل… 125

3-5-1- ماده مضارع.. 125

3-5-2- ماده ماضی… 127

3-6- نحو اسم  و ضمیر.. 129

3-7- نحو صفت…. 132

3-8- نحو قید.. 132

3-9- ساخت ارگاتیو(ماضی متعدی). 133

فصل 4: تجزیه و تحلیل واژه‌ها و ریشه­شناسی.. 135

4-1- مقدمه.. 136

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید