دانلود فایل تحقیق : پایان نامه تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان

دانلود پایان نامه

دانشکده

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش معماری- معماری

 عنوان

تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان

 استاد راهنما

دکتربهنام قلیچ خانی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

 فصل اول- کلیات

1-1-اظهار مساله : ……………………………. 1

1-2-سوابق پژوهش : …………………………… 3

1-3-پرسش های پژوهش : ………………………… 5

1-4-فرضیه های پژوهش : ……………………….. 5

1-5-اهداف پژوهش : …………………………… 6

1-6-نوع روش کار : …………………………… 6

فصل دوم

2-1-1ویژگی های جغرافیایی : …………………… 8

2-1-2 ویژگی های اقلیمی استان گیلان: ……………. 9

2-1-3 رودها و منابع آبی مهم:………………….. 11

2-1-4 تاریخچه: ……………………………… 12

2-1-5 گیلان در دوره صفویه و کیاییان: …………… 13

2-1-6 میرزا کوچک خان جنگلی و دکتر حشمت ………… 15

2-1-7 بشر شناسی :………………………….. 16

2-1-7-1 گروههای قومی گیلان:……………………. 16

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-7-2 نژاد: ………………………………. 17

2-1-7-3 زبان: ………………………………. 17

2-1-7-4 مذهب: ………………………………. 18

2-1-8 اقتصاد: ………………………………. 19

2-1-8-1 قابلیتهای کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان . 19

2-1-8-2 قابلیتهای صنعتی ومعدنی استان گیلان ……… 20

2-2-1 تفاوت معماری بومی با معماری سنتی:………… 22

2-2-2 معماری بومی روستایی و شهری استان گیلان ……. 22

2-2-3 معماری روستایی گیلان ……………………. 23

2-2-3-1 تلمبار : ……………………………. 23

2-2-3-2 کتام: ………………………………. 25

2-2-3-3 کندوج……………………………….. 26

2-2-4 انواع بناها در گیلان…………………….. 28

2-2-4-1 گالی پوش خانه  ………………………. 28

2-2-4-2 لته سر………………………………. 29

2-2-4-3 سفالی خانه ………………………….. 30

2-2-4-4 سیمکاخانه  ………………………….. 31

2-2-5 معماری شهری گیلان ………………………. 31

2-2-5-1 جهت بنا …………………………….. 33

2-2-5-2 شکل ساختمان …………………………. 34

2-2-5-3 فرم بنا …………………………….. 34

2-2-5-4 ارتباط با طبیعت ……………………… 35

2-2-5-5 سیرکولاسیون…………………………… 36

2-2-6 نتیجه گیری ……………………………. 36

فصل سوم

3-1-تاریخچه چوب …………………………….. 39

3-2 جنگل …………………………………… 39

3-3 اهمیت جنگل ……………………………… 41

3-4 تأثیر زیست محیطی جنگل ……………………… 42

3-5 گونه ها، تیپ ها و جوامع جنگلی گیلان ………… 42

3-6 جوامع جنگلی گیلان…………………………. 44

3-6-1 جامعه اوری، کچفوتوس ……………………. 45

3-6-2 جامعه راش  ……………………………. 46

3-6-3 جامعه بلوط، ممرز  ……………………… 47

3-6-4 جامعه آزاد ……………………………. 48

3-6-5 جامعه انجیلی  …………………………. 49

3-6-6 جامعه لرگ، توسکا و سفیدپلت  …………….. 50

3-6-7 جامعه شمشاد …………………………… 51

3-6-8 جامعه زربین …………………………… 52

3-7 بهره برداری از جنگل های گیلان ……………… 53

3-8 نتیجه گیری ……………………………… 55

فصل چهارم

4-1-1آثار چوبی در دوران تاریخی ……………….. 56

4-1-2 تاریخچه چوب در ایران …………………… 57

4-1-3 خواص چوب ……………………………… 59

4-1-4 انواع ساختارهای چوبی در معماری ………….. 60

4-1-4-1 ارسی ……………………………….. 60

4-1-4-2 پله ………………………………… 61

4-1-4-3 تخت ………………………………… 62

4-1-4-4 تیرهای چوبی …………………………. 62

4-1-4-5 در …………………………………. 63

4-1-4-6 زیارتنامه ها و کتیبه های چوبی  ………… 64

4-1-4-7 ستون های چوبی ……………………….. 65

4-1-4-8 شیرسر ………………………………. 65

4-1-4-9 صندوق قبر …………………………… 65

4-1-4-10 ضریح ………………………………. 66

4-1-4-11 قاب  ………………………………. 66

4-1-4-12 گره چینی و کاربرد آینه ………………. 67

4-1-4-13 گلدسته …………………………….. 67

4-1-4-14 منبر ……………………………….. 68

4-1-4-15 نرده ………………………………. 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1-4-16 نورگیرهای چوبی یا دارافزین  ………….. 69

4-2 عناصر سازه ای گیلان ………………………. 70

4-2-1 پی …………………………………… 70

4-2-1-1 پی شیکیلی  ………………………….. 70

4-2-1-2 پی سگت چاه ………………………….. 72

4-2-1-3 پی پاکونه …………………………… 73

4-2-2 ستون  ………………………………… 77

4-2-3 انواع دیوار …………………………… 78

4-2-3-1 دیوار زگالی …………………………. 78

4-2-3-2 دیوار زگمه ای ( دارورچین)……………… 81

4-2-3-3 دیوار خشتی آجاری …………………….. 83

4-2-4 انواع سقف …………………………….. 86

4-2-4-1 گالی پوش ……………………………. 86

4-2-4-2 لت پوش ……………………………… 88

4-2-5 عناصر معماری ………………………….. 94

4-2-5-1 کف سازی …………………………….. 94

4-2-5-2 پله ………………………………… 95

4-2-5-3 نرده ……………………………….. 96

4-2-5-4 در و پنجره های چوبی  …………………. 98

4-2-5-5 دستک منازل  …………………………. 99

4-2-5-6 پوشش بامی چوبی ………………………. 100

4-2-6 اتصالات  ………………………………. 105

4-2-6-1 اتصال کام و زبانه  …………………… 105

4-2-6-2 اتصال نیم به نیم  ……………………. 105

4-2-6-3 اتصال گوه بندی……………………….. 106

4-2-6-4 انواع اتصالات بهره گیری شده در بناهای گیلان…. 106

4-2-7 نتیجه گیری ……………………………. 108

فصل پنجم

5-1-نگاهی به پژوهش پیش رو:……………………. 110

5-2-طریقه انجام پژوهش: ……………………….. 111

5-3-نتایج:………………………………….. 112

5-4-فرضیه…………………………………… 114

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید