دانلود: پایان نامه تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

دانلود پایان نامه

پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

عنوان:

تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

استاد راهنما:

دکتر رحیم دلالی اصفهانی

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- توضیح وبیان مسأله پژوهش 2

1-3- هدف پژوهش 4

1-4- فرضیه­های پژوهش 4

1-5- اهمیت و ارزش پژوهش 4

1-6- روش پژوهش 5

1-6-1- داده­های بهره گیری­شده در پژوهش 6

1-6-2- ابزار گردآوری و تحلیل داده­ها 6

1-7- واژگان کلیدی 7

1-8- جمع­بندی فصل 7

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه 8

2-1- رهیافت­های مختلف در تعریف پول 9

2-1-1- رهیافت­های نظری تعریف پول 9

2-1-2- رهیافت تجربی تعریف پول 13

2-2- وظایف پول 15

2-2-1- پول به عنوان وسیله مبادله 16

2-2-2- پول واحد حساب یا سنجش 16

2-2-3- پول به عنوان ذخیره ارزش 17

2-2-4- پول، وسیله­ای جهت پرداخت­های آتی 17

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-5- وظیفه و تأثیر پویای پول 1

2-3- نظریه­های پولی 18

2-3-1- نظریه کلاسیک­ها 18

2-3-1-1- نظریه مقداری پول کلاسیک­ها 21

2-3-1-2- نظریه کمبریج 23

2-3-2- نظریه نئوکلاسیک­ها 26

2-3-3- پول­گرایی 27

2-3-4- موریس اله: اظهار مجدد نظریه مقداری پول 30

 

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش

مقدمه 32

3-1- اصل نسبیتی 33

3-2- اصل موروثی 35

3-3- اصل منطقی بودن 40

3-4- فرمول­بندی اصول موضوعه 41

3-5- تفسیر اقتصادی نتایج حاصله 42

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی

مقدمه 44

4-1- پارامترهای ثابت الگو 44

4-1-1- توضیحاتی درمورد نرخ بهره خالص 46

4-2- مقادیر نظری و داده­های تجربی 47

4-3- معیاری برای خوبی برازش 58

4-4- جمع­بندی فصل 59

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 62

5-2- نتایج پژوهش 63

5-3- آزمون فرضیه­ها 64

5-4- محدودیت­های پژوهش 65

5-5- پیشنهادات ………………………………….. 65

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی ………………………….. 65

5-5-2- پیشنهادات کاربردی …………………………. 65

پیوست 66

منابع و مآخذ 71

 

فهرست شکل­ها

شکل 4-1: تابع تقاضای نسبی پول.. 45

شکل4-2: مقایسه تقاضای نسبی پول نظاره­شده و محاسبه­شده به­ازای 5% = F  50

شکل 4-3: مقایسه تقاضای نسبی پول نظاره­شده و محاسبه­شده به­ازای 10% = F  51

شکل 4-4: مقایسه تقاضای نسبی پول نظاره­شده و محاسبه­شده به­ازای 15% = F  53

شکل 4-5: مقایسه حجم پول نظاره­شده و محاسبه­شده به­ازای 5% = F. 54

شکل 4-6: مقایسه حجم پول نظاره­شده و محاسبه­شده به­ازای 10% = F  55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل4-7: مقایسه حجم پول نظاره­شده و محاسبه­شده به­ازای 15% = F. 56

شکل 4-8: هزینه ناخالص ملی به قیمت­های جاری.. 57

شکل 4-9: حجم واقعی پول.. 58

 

فهرست جدول­ها

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید