دانلود فایل پژوهش: پایان نامه تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان

تحلیل و مطالعه فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی

استاد راهنما

دکتر احمدرضا بهنیافر

تابستان 1393

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

اظهار مسأله و ضرورت انجام پژوهش.. 2

سؤالات پژوهش.. 3

فرضیات پژوهش.. 3

پیشینه پژوهش.. 3

اهداف پژوهش.. 4

اهداف کاربردی.. 4

نوع و روش پژوهش.. 4

مختصری از پلان پژوهش.. 4

فصل اول: قانون دفاتر اسناد رسمی  و آیین‌نامه اجرایی آن. 5

مبحث اول- تعریف آیین دادرسی و مبحث تطبیقی.. 6

مبحث دوم- نقایص و ایرادات مقررات مذکور. 8

مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران. 17

مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران. 18

گفتار اول- طرح مبحث… 18

گفتار دوم- بحث تطبیقی.. 19

فصل دوم: رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 23

مبحث اول- رسیدگی مقدماتی.. 24

مبحث دوم- جهات قانونی شروع به رسیدگی.. 25

مبحث سوم- بحث تطبیقی.. 26

مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 29

گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران. 33

گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت… 42

گفتار سوم- مامورین پژوهش.. 49

گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران. 53

فصل سوم: رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات… 56

مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران. 57

الف- دادگاه بدوی.. 59

ب- دادگاه تجدید نظر. 59

مبحث دوم- نقد و مطالعه.. 60

مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی.. 67

فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران  76

مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری  78

گفتار اول: صلاحیت کلی و عام. 79

گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری.. 79

گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری.. 80

گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی.. 81

گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی.. 82

گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 82

مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران. 83

گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت… 83

بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی.. 85

بند دوم: شرایط صدور دستور موقت… 86

اول: فوریت موضوع. 86

دوم: درخواست و تقاضای شاکی.. 86

سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی.. 87

چهارم: موضوع و منشا واحد. 87

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت… 88

مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران. 89

نتیجهگیری و پیشنهادات… 91

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید