دانلود فرمت word : پایان نامه تحلیل و بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

دانلود پایان نامه

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق

عنوان

تحلیل و مطالعه وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

اظهار مسئله. 2

فرضیه ها: 3

اهداف پژوهش. 3

جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش. 4

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول: کلیات.. 5

1-1 مفاهیم. 5

1-1-1 مفاهیم اصلی.. 5

2-1-1 مفاهیم مرتبط.. 12

2-1 شرایط اعطای تسهیلات.. 15

1-2-1 مطالعه اهلیت و اعتبار متقاضی.. 16

2-2-1 مطالعه طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن: 22

3-2-1 اخذ وثیقه و تضمین : 23

فصل دوم : انواع تضمینات تسهیلات بانکی.. 27

1-2 وثایق عینی.. 27

1-1-2 اموال منقول. 27

2-1-2 اموال غیر منقول. 34

2-2 وثایق دینی و تضمین اشخاص… 52

1-2-2 وثائق دینی.. 52

2-2-2 تضمین اشخاص… 74

فصل سوم : مضاربه. 83

1-3 مفهوم مضاربه: 83

1-1-3 علت نام گذاری.. 84

2-1-3 تعریف مضاربه در فقه. 86

3-1-3 تعریف مضاربه در حقوق مدنی ایران: 87

4-1-3 تعریف مضاربه در دستور العمل اجرایی مضاربه: 88

2-3 مستندات شرعی مضاربه. 89

1-2-3  قرآن. 90

2-2-3 سنت.. 91

3-2-3 اجماع. 92

4-2-3 بناء عقلاء. 93

3-3 ماهیت مضاربه. 93

4-3 ارکان مضاربه. 94

1-4-3 متعاقدین.. 94

2-4-3 صیغه. 97

3-4-3 اقدام.. 98

4-4-3 سرمایه. 110

5-4-3 سود و شرایط آن. 117

5-3 خسارت و زیان در مضاربه. 121

6-3 فساد مضاربه. 122

7-3 انحلال مضاربه. 123

1-7-3 صورت های مختلف فسخ و آثار آن: 123

2-7-3 موارد بطلان یا انفساخ مضاربه. 125

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

8-3 کاربرد مضاربه در نظام بانکی ایران. 129

1-8-3 مثال کاربردی در نحوه عملکرد بانک ها: 130

2-8-3 انتهای مدت قرارداد. 131

3-8-3 تعیین نسبت و سهم سود مضاربه در بانک… 132

4-8-3 وثایق ماخوذه در تسهیلات بانکی بر مبنای عقد مضاربه. 133

فصل چهارم : چگونگی وثایق بانکی در مقام وصول مطالبات.. 135

1-4 شرایط وصول از طریق اجرای ثبت.. 135

1-1-4 شرایط وصول طلب با اتکا به اسناد رهنی و لازم الاجراء. 135

2-1-4 آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت.. 138

2-4 شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی.. 146

1-2-4 شرایط وصول طلب با اتکا به تضمینات ماخوذه از مستریان و قراردادهای داخلی بانک… 147

3-4  تاثیر تضمینات و میزان کارآمدی آن در وصول مطالبات.. 148

1-3-4 تاثیر نوع وثیقه برکاهش ریسک عدم بازپرداخت.. 148

2-3-4 تاثیر وثیقه از نظر سهولت و یا عدم سهولت بیع آن. 153

3-3-4 آسیب شناسی علت های وصول مطالبات دارای وثیقه یا تضمین.. 154

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 164

ضمیمهء 1. 170

آئین نامه / دستورالعمل اجرایی مضاربه. 170

فهرست منابع و مآخذ. 173

کتب.. 173

پایان نامه ها و مقالات.. 175

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید