دانلود فرمت word : پایان نامه تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در ز بان فارسی

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ز بان فارسی

 

استاد راهنما:

آقای دکتر بشیر ذوالعلی

 

استاد مشاور:

آقای دکتر رحیم نژاد سلیم

  

تابستان 1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده : 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش.. 2

1-1 مقدمه : 3

1-2 اظهار مسئله: 8

1-4 اهداف پژوهش : 9

1- 5 سؤالات پژوهش: 10

1-6  فرضیه های پژوهش : 10

1-7  نوع پژوهش: 10

1-8  محدودیتهای پژوهش: 10

فصل دوم. 12

واژه مثل در لغت و اصلاح و کاربرد آن. 12

2-1 واژه مثل در لغت واصطلاح. 13

2-2 واژه حکمت در لغت واصطلاح وتفاوت آن با قبل: 16

2-3 پیشینه امثال عربی: 18

2-4 پیشینه امثال فارسی: 19

2-5 همانندی های دو زبان عربی وفارسی: 21

2-6 مثل، آینه موضوعات اجتماعی : 22

فصل سوم. 24

روش پژوهش.. 24

3-1  روش پژوهش.. 25

3 – 2  روش و ابزار اطلاعات.. 27

فصل چهارم. 29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تطبیق و تحلیل دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در زبان فارسی.. 29

4-1تطبیق و تحلیل دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج درز بان فارسی.. 30

4-2 تحلیل  پژوهش.. 93

فصل پنجم. 101

نتایج کلی پژوهش.. 101

5-1 نتایج کلی پژوهش.. 102

5-2 پیشنهادات وتوصیه ها: 103

«فهرست منابع و مآخذ عربی». 104

«فهرست منابع و مآخذ فارسی». 105

چکیده انگلیسی.. 107

چکیده :

موضوع این پژوهش مقایسه ضرب المثل های عربی و فارسی و کشف نقاط مشترک آنها می باشد .همچنین به پیشینه جمع آوری امثال عربی وفارسی هم تصریح ای شده می باشد.اشتراک در مضامین و حتی الفاظ بعضی ضرب المثل ها در این دو زبان نشان می دهد که در این زمینه پژوهش های شایانی صورت پذیرفته می باشد.

با مقایسه و تطبیق ضرب المثل های دو زبان فارسی وعربی می توان میزان اشتراکات فرهنگی این اقوام را شناخت و موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم نمود. همچنین شناخت امثال اقوام و مقایسه آنها با یکدیگر باعث تقارن بیشتر فرهنگی گشته وزمینه مساعد را جهت همکاری های مختلف را فراهم می سازد.

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید