دانلود پژوهش: پایان نامه تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر

دانلود پایان نامه

ریخت شناسی(مورفولوژی) شهری[1]، را می­توان، دانش شناخت شکل و مطالعه ساختار شهر به عنوان سکونت­گاه بشر دانست. این دانش کمک می کند تا سلسله مراتب تغییرات شهری مشخص گردد. با در نظر داشتن اینکه محیط فیزیکی، زمینه ساز رفتارها و تحولات اجتماعی –اقتصادی بعدی می باشد، شناخت تغییرات فیزیکی برای پیش بینی تغییرات آتی ضروری می باشد(سلطانی،24:1390). از این رو مورفولوژی شهرها در مناطق گوناگون دنیا زاییده، محیط جغرافیایی، شرایط فرهنگی وفن­آوری می باشد. در واقع مورفولوژی شهری از عوامل طبیعی و فرهنگی توام شکل می گیرد که در این بین، تأثیر شبکه معابر در شکل­دهی مورفولوژی شهرها با در نظر داشتن قدرت عوامل طبیعی و انسانی، کاملامشهود و مثال زدنی می باشد؛ یعنی هم­چنان که شبکه معابر در شکل­دهی و ساخت مورفولوژی شهرها تاثیر دارد،گاهی اوقات این مورفولوژی شهری می باشد که با کمک عوامل و عناصر طبیعی نحوه شکل­گیری مسیرها و معابر و خصوصا دسترسی­ها را تعیین می­کند. از طرف دیگر، در واکاوی ریخت­شناسی شهری یکی از عوامل تاثیرگذار، کاربری زمین می باشد. در واقع ساختار شبکه معابر و کاربری زمین، فرم­دهندگان مرتبط شکل شهر هستند. (Levinson,2006) .اسمایلز[2]، جغرافی­دان انگلیسی،(1955)، چشم اندازهای شهری را متاثر از سه عامل ساختار شبکه معابر، کاربری زمین و سبک معماری می داند و از نظر وی دو عامل ساختار شبکه معابر و کاربری زمین، بیشترین تاثیر را در شکل­گیری مورفولوژی شهری، دارا هستند.

مطالعه ساختار شبکه شهری به مقصود شناسایی توان و قابلیت­های آن در ارتباط با کاربری زمین و عوامل ترافیکی می تواند گزینه­های سودمندی را دراختیار تصمیم­سازان قرار دهد. مطالعه سازمان فضایی شهر شامل سه محور اساسی می باشد: (Forester,1968)

الف) مطالعه پخشایش سطوح کاربری و نحوه توزیع کاربری­ها در مقیاس­های مختلف فضایی و عملکردی؛

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب) مطالعه ویژگی­های فیزیکی و درونی شبکه شهری؛

ج) مطالعه ارتباط متقابل شبکه و کاربری­ها.

در مطالعات شهری مطالعه هر سه محور فوق، به مقصود دست­یابی به طرح توسعه کالبدی مناسب، ضروری می نماید و از این رو تا کنون، روش­های گوناگونی برای مطالعه هر یک و همچنین تجزیه و تحلیل تعاملات بین آن­ها ارائه شده می باشد.

1-2- طرح مسئله و ضرورت پژوهش

مطابق با دیدگاه سیستمی، می توان محورهای سه گانه سازمان فضایی شهر را به صورت زیر متصور گردید: الف)ویژگی­های ساختاری شبکه شهری: که شامل مطالعه ساختار شبکه خود به خود به عنوان یک گراف می باشد. خاطر نشان می گردد که گرایش به درک ساختار شبکه حمل و نقل محدود به جغرافی دانانی شده می باشد، که ساختار فضایی شبکه حمل و نقل را به عنوان یک عنصر حیاتی توسعه شهری مطرح کرده اند(Parvithara et al.,2010).

ب) ویژگی­های کالبدی شبکه معابر: که شامل خصیصه­های کالبدی از قبیل طول و عرض معبر، سلسله مراتب و تأثیر معبر، ظرفیت عبور و… می باشد.

ج)مطالعات کاربری زمین: که نحوه پخشایش کاربری­ها را مورد مطالعه قرار می دهد (سلطانی،45:1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل 1: اجزای سازمان فضایی شهر

 از طرف دیگر، حمل و نقل و کاربری زمین، شکل دهندگان مرتبط سازمان فضایی شهر هستند. آغاز تغییرات در کاربری باعث تغییر الگوهای تقاضای سفر می گردد که جریان­های ترافیکی را بر زیر ساخت های حمل و نقل تحمیل می کند. دوم، جریان­های ترافیکی ایجاد شده، باعث ارتقاء تسهیلات حمل و نقل می شوند. سوم، تسهیلات حمل و نقل جدید، الگوی دسترسی را تغییر می­دهند که نتیجتاً باعث تغییر مکان فعالیت­ها و کاربری ها می شوند. در طی این فرآیند، هم حمل و نقل و هم کاربری زمین، توسعه می­یابند و تغییرات فضایی مانند تجمع و مرکز گرایی درشبکه به وجود می­آید(Levinson,2006).

علی رغم مطالعات وسیعی که روی ساختار شبکه و کاربری به صورت جداگانه انجام شده می باشد، ارتباط متقابل این دو مورد غفلت قرار گرفته می باشد(Kasemsook,2003). در واقع، مطالعه ارتباط متقابل حمل و نقل و کاربری زمین، از آنجا اهمیت دارد که اگر کاربری­های شهری، متناسب با ظرفیت شبکه، توزیع شده باشند، سازمان فضایی شهر به حداکثر بازدهی کالبدی رسیده و شکل­گیری موزونی را خواهد داشت.

به بیانی دیگر می­توان گفت تحلیل قابلیت­های ساختاری و مطالعه میزان تطابق آن با ویژگی­های کالبدی شبکه معابر یکی از سطوح مطالعاتی می باشد، که در کنار تحلیل میزان جذب و تولید سفر کاربری­های مستقر در اطراف شبکه قرار گرفته و می تواند سازمان فضایی شهر را به سمت شکل­یابی، رشد، تعادل و در نهایت توسعه موزون سوق دهد.

در این پژوهش به مطالعه روابط متقابل ساختار شبکه و کاربری زمین در حدفاصل پل معالی­آباد و شهرک گلستان پرداخته می گردد. خاطر نشان می گردد که این محور، علی رغم اینکه کارکرد شریانی دارد، به دلیل استقرار کاربری­های ریز مقیاس در مجاورت آن،کارکرد محلی پیدا کرده می باشد.

1-3- اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده، اهداف این پژوهش، شامل موارد زیر می باشند:

  • تعیین معیارهایی برای ارزیابی(گونه شناسی وطبقه بندی) شبکه معابر محدوده مورد مطالعه؛
  • تعیین وضعیت پخشایش کاربری­ها در مجاورت معابر محدوده مورد مطالعه؛ و
  • تعیین تأثیر کاربری های مستقر اطراف شبکه معابر بر عملکرد ترافیکی معابر.

1-4- سوالات پژوهش

 

  • معیارهای لازم برای ارزیابی (گونه شناسی و طبقه بندی) شبکه معابر محدوده مورد مطالعه کدامند؟  
  • وضعیت پخشایش کاربری­ها در مجاورت معابر محدوده مورد مطالعه چگونه می باشد؟
  • چه ارتباطی بین کاربری­های مستقر در اطراف شبکه معابر و ویژگی­های ساختاری شبکه معابر هست؟

1-5-فرضیات پژوهش

بر اساس سؤالات و اهداف مطرح شده، فرضیات کلی این پژوهش این گونه اظهار می­شوند:

  • به نظر می رسد حجم ترافیک تابعی از ویژگی­های ساختاری معابر و کاربری های همجوار باشد.
  • به نظر می رسد، تفاوت­های ساختاری معابر باعث استقرار کاربری­های مختلف در جوار آن­ها و نتیجتاً ایجاد تفاوت­های عملکردی در آنان می گردد.

1-6-پیشینه پژوهش

1-6-1-        مطالعات خارجی

مطالعه توسعه و دگرگونی شبکه حمل و نقل به دهه 1960 بر می گردد، زمانی که شماری از مطالعات توسط جغرافی­دانان و برنامه­ریزان حمل­و­نقل برای مطالعه توپولوژی در حال تغییر و دسترسی شبکه راه­ها انجام گردید(Garison & Marble,1965). علی رغم اینکه تعداد زیادی مطالعه در مورد سیر تکاملی ساختار شبکه حمل و نقل و کاربری به صورت جداگانه انجام شده می باشد؛ شمار اندکی از مطالعات به مطالعه روابط متقابل ساختار فضایی شبکه معابر و کاربری زمین پرداخته می باشد. به همین دلیل سیر تکاملی متقابل حمل و نقل و کاربری زمین همچنان به درستی درک نمی گردد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید