فایل پژوهش: پایان نامه تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه امامیه

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

موضوع:

تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه امامیه

 

استاد راهنما:

دکتر مرتضی براتی

سال 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1                                                                                               

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………… 4

ب) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 4

ج) سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 7

د) فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 7

ه) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 7

و) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 7

ز) ساماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………… 8

فصل اول: کلیات(تعاریف، مفاهیم و تاریخچه)

1-1 معنای لغوی اجتهاد …………………………………………………………………………………………. 9

1-2 اجتهاد در اصطلاح شرعی ……………………………………………………………………………….. 10

1-3 فقه در لغت و اصطلاح شرعی …………………………………………………………………………. 11

1-4 تعریف امامیه ……………………………………………………………………………………………….. 13

1-5 آیات الاحکام ………………………………………………………………………………………………. 13

1-6 تاریخچه اجتهاد ……………………………………………………………………………………………. 14

1- 6-1 الف) دوره تشریع…………………………………………………………………………………….. 14

1-6-2 ب) دوره تفریع…………………………………………………………………………………………. 15

1-7 سیر فقه و اجتهاد در تاریخ اسلام……………………………………………………………………….. 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-8 پیوند فقه واجتهاد………………………………………………………………………………………….. 18

1-9 ریشه دینی اجتهاد………………………………………………………………………………………….. 19

1-10 اجتهاد و چگونگی آن ………………………………………………………………………………….. 20

1-11 آموزش صحیح اجتهاد…………………………………………………………………………………… 20

1-12 اصل اجتهاد از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………. 21

1-13 مقدمات اجتهاد……………………………………………………………………………………………. 22

1-14 آیا اسلام اجازه ی اجتهاد را در هر عصری و برای هر فرد مید هد یا تنها برای بعضی افراد یا عصرها اجازه می دهد؟ ………………………………………………………………………………………………………………………… 24

1-15انوع اجتهاد…………………………………………………………………………………………………. 26

1-15-1 اجتهاد مشروع………………………………………………………………………………………… 26

1-15-2 اجتهاد ممنوع …………………………………………………………………………………………. 27

1-16 اجتهاد دارای دو معنا و مفهوم می باشد…………………………………………………………………. 29

1-16-1 الف) اجتهاد از راه رای و تفکر شرعی …………………………………………………………. 29

1-16-2 ب) اجتهاد از راه منابع شرعی…………………………………………………………………….. 29

1-17 طریقه آینده حرکت اجتهاد چیست؟ ………………………………………………………………….. 29

1-18 فقه و اجتهاد در عصر غیبت ………………………………………………………………………….. 30

1-19 منابع فقه از دیدگاه شیعه ………………………………………………………………………………. 31

1-20 منابع اجتهاد و دیدگاه ها ………………………………………………………………………………. 33

1-21 نمونه هایی از مسائل فقهی و اجتهادی از منظر فقها شیعه و اهل سنت ……………………… 34

1-21-1 احکام وضو …………………………………………………………………………………………… 34

1-22 اجتهاد واجب کفایی ……………………………………………………………………………………. 36

فصل دوم: تاثیر مکان و زمان و عرف و احوال آدمیان در اجتهاد

2-1 عوامل تحول اجتهاد………………………………………………………………………………………… 39

2-2 مفاهیم زمان و مکان……………………………………………………………………………………….. 39

2-3 معنای لغوی مکان………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-1 نمونه هایی از تأثیر تحول مکان در تحول اجتهاد..42

2-4 معنای لغوی زمان………………………….43

2-4-1 نمونه هایی در زمینه تحول اجتهاد با تحول زمان………………………………………………… 43

2-5 معنای لغوی عرف………………………………………………………………………………………….. 44

2-5-1 نمونه ای از تأثیر تحول عرف در تحول اجتهادی……………………………………………….. 45

2-6 تأثیر احوال آدمیان در تحول فقه اجتهادی…………………………………………………………….. 46

2-6-1 نمونه ای از تحول آدمیان در تحول فقه اجتهادی 46

2-7 اسلام و اقتضای حال…………………………………………………………………………………… 46

2-8 تأثیر زمان و مکان در اجتهاد……………………………………………………………………………. 47

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-9 دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد…………………………………………………………….. 48

2-9-1 احکام و قوانین ثابت و پایدار……………………………………………………………………….. 48

2-9-2 احکام متغییر و غیر ثابت……………………………………………………………………………… 48

2-10 مفهوم نسخ در احکام……………………………………………………………………………………. 49

2-11 علت تغییر قبله مسلمانان………………………………………………………………………………. 51

2-12 مفهوم تاثیر گذاری زمان و مکان……………………………………………………………………… 52

2-12-1 تبعیت احکام اسلام از ذوق و سلیقه…………………………………………………………….. 52

2-12-2 تبعیت احکام دینی از پدیده های جدید اجتماعی، صنعتی و علمی……………………….. 53

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید