جدید: پایان نامه تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی

دانلود پایان نامه

تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های  ترکیبی

 استاد راهنما: دکتر حمید ناظمان

استاد مشاور: دکتر حمید آماده

نگارش: آرش اعظمی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم اقتصادی (گرایش محیط زیست)

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول. 1

1.1- اظهار مسئله : 2

2.1- سوالات اصلی: 3

3.1- فرضیه‌های اصلی: 4

4.1- اهداف پژوهش : 4

5.1- روش شناسی: 5

6.1-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی: 6

7.1- معضلات و تنگناهای احتمالی پژوهش : 7

فصل دوم. 7

1.2- مروری بر نظریات رزن.. 10

2.2- پایه های تئوریکی رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در چارچوب مدل هدانیک… 15

3.2-  تخمین تابع قیمت هدانیک… 21

4.2-  ارزش گذاری غیر بازاری در چارچوب تحلیل تابع هدانیک… 31

5.2-مرورادبیات.. 40

1.5.2- مطالعات خارجی.. 40

2.5.2- مطالعات داخلی.. 55

فصل سوم. 63

1.3-  معرفی الگوهای به کار رفته در پژوهش.. 63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1.1.3– مقدمه. 63

2.1.3-  الگوی مطرح در این پژوهش.. 64

2.3-  معرفی متغیرها و روش گردآوری داده ها 67

1.2.3-  متغیرهای مورد بهره گیری در مدل مربوط به داده های مقطعی: 68

2.2.3-  متغیرهای مورد بهره گیری در مدل مربوط به داده های ترکیبی: 69

3.3- آزمونهای انتخاب مدل مناسب در داده های ترکیبی 74

1.3.3- آزمونهای انتخاب مدل مناسب: 74

2.3.3- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 77

فصل چهارم: 86

1.4- پردازش مدل درداده های مقطعی.. 87

2.4-  پردازش مدل در داده های ترکیبی.. 93

1.2.4-  نتایج آزمونهای تجربی پایایی متغیرها 93

2.2.4-  نتایج برآورد تابع قیمت هدانیک به روش داده های ترکیبی.. 96

فصل پنجم. 104

1.5- نتایج به دست آمده از پژوهش(داده های مقطعی): 114

2.5- نتایج به دست آمده از پژوهش(داده های ترکیبی): 114

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3.5- قیمتهای ضمنی متغیرهای موثر بر قیمت واحدهای مسکونی: 114

4.5- نتایج کاربردی: 114

5.5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی: 114

فهرست منابع. 115

پیوست… 119

.1- اظهار مسئله :

محیط شهر به عنوان سکونتگاه شهروندان تاثیر بسیاری در کیفیت زندگی آنان دارد. کیفیت زندگی شهری را می‌توان در عوامل مختلفی جستجو نمود. مانند عواملی که باعث ایجاد آرامش درکاربری‌های مختلف برای شهروندان می گردد پاکی هوا و وجود مطلوبیتهای زیست محیطی شهری می باشد. مسایل زیست محیطی امروزه و با در نظر داشتن افزایش بی‌رویه آلودگی هوا اهمیت خاصی پیدا کرده می باشد. کلان شهر تهران که یکی از پرجمعیت ترین شهرهای دنیا به حساب می‌آید نیز با این مساله روبرو می باشد. درحال حاضرآلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای زیست محیطی، یکی ازمسایل و معضلات شهر تهران به حساب می‌آید. یکی از راههای کاهش آلودگی هوا در شهر، افزایش فضای سبز درون شهری و نیزآگاه‌کردن مردم از باارزش بودن محیط‌زیست[1] می‌باشد. به هر حال متغیرها و عواملی که قیمت آنها در بازار تعیین می شوند و مردم برای بهره گیری و یا عدم بهره گیری از آنها مستقیما هزینه می پردازند، ملموستر خواهند بود. متغیرهای زیست محیطی  وهوا مانند کالاهای عمومی به حساب می‌آیند که در بازار مبادله نمی‌شوند و مردم برای بهره گیری از آنها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، پس از ارزش واقعی آن اطلاعی دردست نیست.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید