پژوهش: پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هدف از این پژوهش تدوین برنامه استراتژیک تجاری گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش می باشد. روش پژوهش توصیفی بوده و اطلاعات و داده های مربوطه با بهره گیری از ابزارهای نظاره، مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای و پرسشنامه گرد آوری شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان،مدیران و سهامداران شرکت تجاری گردشگری بهده در سال 1391می باشد.

نتایج حاصله به سؤالات زیر پاسخ می دهد:

1- ماموریت و چشم انداز شرکت با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404 نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور چیست؟

2- فرصت ها و تهدید های خارجی شرکت تجاری گردشگری بهده چیست؟

3- نقاط قوت  و ضعف  بخش های مختلف در شرکت تجاری گردشگری بهده چیست؟

4- اهداف کلی و عینی در بخش های بازاریابی، عمرانی و مالی اداری شرکت تجاری گردشگری بهده چیست و چگونه بایستی تدوین گردد؟

5- استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری گردشگری بهده چیست و چگونه بایستی تدوین گردد؟

6- برنامه های کار در بخش های مختلف بازاریابی ، عمرانی و مالی اداری در شرکت تجاری گردشگری بهده در سالهای 1386تا1391چگونه بوده می باشد؟

7- برنامه های کار در بخش های مختلف بازاریابی، عمرانی و مالی اداری در شرکت تجاری گردشگری بهده چگونه بایستی تدوین گردد؟

داده های بدست آمده نهایتا در چارچوب نظام برنامه ریزی استراتژیک مورد تحلیل قرار گرفته اند و با بهره گیری از جدول تحلیل SWOT نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتهای بخش های مختلف شرکت تجاری گردشگری بهده اعم از بخش بازاریابی، عمرانی و اداری و مالی مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژیهای هر بخش تدوین شده می باشد.

 

واژه های کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جدول تحلیل SWOT، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها، فرصتها

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1- مقدمه

با وجود سرعت پیشرفت تکنولوژی و سرعت تغییرات در دنیای امروزی سازمانها نیز ناگزیرند برای بقا و اعتلای خود با این تغییرات سازگار شوند. برای روشن شدن این موضوع کافی می باشد که نگاهی به کشورهای توسعه یافته داشته باشیم براستی در  تمام این کشورها تنها سازمان هایی به موفقیت دست یافته اند که دارای برنامه منظم  باشند تا بتوانند خود را با تغییرات سریع محیط بیرونی وفق دهند.

پس اگر شرکتی خواهان موفقیت در این کارزار و رقابت باشد لازم می باشد ضمن ارزیابی از فعالیتهای انجام شده و پیشرفتهای حاصل شده، معضلات و معضلات فرا روی خود را شناخته و راه حلهای مناسب برای آن ارائه نماید؛ ضمن اینکه شرایط جدید مطمئنا راه حلهای جدیدی اقتضا می کند که مطابق با نیازهای جدید باشد.

در این بین این نکته مهم می باشد که امروزه معضلات فرا روی تمامی شرکتها و موسسات  ناشی از عوامل درون سازمانی و بعضی محصول عوامل بیرونی می باشد. البته علاوه بر مطالعه معضلات لازم می باشد فعالیتهای شرکت نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا برآیند همه ی این مطالعات بتواند برای مدیران شرکت فرصتی فراهم سازد تا در ادامه ی این طریقه و برای مواجه با معضلات احتمالی برنامه ریزی کرده و شاهد درخشندگی و بالندگی این شرکت در دهه های آینده باشیم.

واژه های کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جدول تحلیل SWOT، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها، فرصتها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- اظهار مساله

فعالیت شرکتها و سازمانها، امروزه در محیطی به مراتب پیچیده‌‌تر از گذشته انجام می‌‌گردد و سازمانهاییکه نتوانند زودتر و سریع‌تر از رقبا از خود عکس‌العمل نشان دهند و پیش روی تغییرات متعدد و تأثیر گذار محیطی مانند قوانین و مقررات، تجارت خارجی و … از خود واکنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، امیدی به بقا نخواهند داشت. علاوه بر عوامل مهم و تأثیرگذار محیط خارجی سازمانها، مجموعه مزیتها و نقاط ضعف آنها نیز نقشی تعیین کننده در دوام و بقای فعالیت آنها دارد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید