دانلود فرمت word : پایان نامه ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

دانلود پایان نامه

پایان­نامۀ کارشناسی ارشد

عنوان

ترجمه، مطالعه و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

استاد راهنما

دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا

استاد مشاور

دکتر رسول دهقان ضاد

زمستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات و مفاهیم 1

مقدمه 2

1- 1 کلیات   6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1-1بیان مسأله 6

1-1-2 اظهار اهمیت موضوع  6

1-1-3 پیشینۀ پژوهش  6

1-1-4 سؤال­های پژوهش  7

1-1-5 فرضیه­های پژوهش  7

1-1-6 روش پژوهش  7

1-1-7 ضرورت پژوهش    8

1-1-8 اهداف پژوهش    8

1-2 مفاهیم(ترجمه- نمایش­نامه- توفیق حکیم) 8

1-2-1 ترجمه 8

1-2-1-1 ترجمه در لغت   8

1-2-1-2 ترجمه در اصطلاح  9

1-2-1-3 ارکان ترجمه 9

1-2-1-4 اهمیت ترجمه و تأثیر آن در پیشرفت تمدن­ها 10

1-2-1-5 انواع ترجمه 11

1-2-1-5-1 ترجمۀ شفاهی  11

1-2-1-5-2 ترجمۀ مکتوب   11

1-2-1-5-2-1 ترجمۀ واژه به واژه 12

1-2-1-5-2-2 ترجمۀ تحت اللفظی  12

1-2-1-5-2-3 ترجمۀ امین  13

1-2-1-5-2-4 ترجمۀ آزاد 13

1-2-1-5-2-5 ترجمۀ معنایی(تفسیری) 13

1-2-1-5-2-6 ترجمۀ اقتباسی  14

1-2-1-5-2-7 ترجمۀ اصطلاحی  14

1-2-1-5-2-8 ترجمۀ ارتباطی  14

1-2-1-6 انواع متون در ترجمه 14

1-2-1-6-1 متون ادبی  15

1-2-1-6-2 متون علمی  15

1-2-1-6-3 متون دینی  15

1-2-1-6-4 متون مطبوعاتی  15

1-2-1-6-5 متون داستانی و نمایش­نامه ای  15

1-2-1-7 ترجمه در کشورهای عربی  15

1-2-1-8 ترجمه در ایران  19

1-2-2 نمایش و نمایش­نامه 22

1-2-2-1 ظهور نخستین نشانه­های هنر نمایش    23

1-2-2-2 هنرهای نمایشی در مصر پیش از اسلام 24

1-2-2-3 کارهای نمایشی در مصر پس از اسلام 25

1-2-2-3-1 راوی­ها و حکواتی  25

1-2-2-3-2 السماجاء و مقلد  25

1-2-2-3-3 موهبَذین یا روحوضی­های کوتاه 26

1-2-2-3-4 خیال الظل یا سایه بازی  26

1-2-2-4 کارهای نمایشی دورۀ جدید  26

1-2-2-5 نمایش­نامه در دوران معاصر  29

1-2-2-6 واژگان نمایش­نامه ( فصیح یا محاوره ای؟) 30

1-2-3 توفیق حکیم  32

1-2-3-1 سیر نمایش­نامه نویسی توفیق حکیم  35

1-2-4 مصر  38

1-2-4-1 جغرافیای مصر  39

1-2-4-2 جایگاه مصر  40

1-2-4-3 اهمیت مصر  41

1-2-4-4 مصر در آثار توفیق حکیم  41

1-2-5 مملوکیان  42

1-2-5-1 نظام زندگی ممالیک   42

فصل دوم نمایش­نامه «السلطان الحائر» 44

2-1 فکر نگارش «السلطان الحائر»  45

2-2 خلاصۀ نمایش­نامه 46

2-3 بعضی روش­های به کار رفته در ترجمه 46

2-4 منابع مورد بهره گیری در ترجمه 50

2-5 خطاهای لغوی متن نمایش­نامه 50

2-6 پیام­های نمایش­نامه 51

2-7 ترجمۀ نمایش­نامۀ «السلطان الحائر»  «پادشاه سرگردان» 54

فصل سوم مطالعه فنی و محتوایی نمایش­نامه  «پادشاه سرگردان» 218

3-1 مطالعه محتوایی نمایش­نامه 219

3-1-1 جایگاه و حقوق اجتماعی زن  219

3-1-1-1 جایگاه زن در آثار توفیق حکیم  221

3-1-2 نوع نمایش­نامه 225

3-2 مطالعه عناصر فنی نمایش­نامه 227

3-2-1 عناصر نمایشی  227

3-2-1-1 موضوع (تم) 228

موضوع در پردۀ اول  228

موضوع در پردۀ دوم 229

موضوع در پردۀ سوم 229

3-2-1-2 مضمون  229

مضمون در پردۀ اول  229

مضمون در پردۀ دوم 229

مضمون در پردۀ سوم 229

3-2-1-3 طرح  230

3-2-1-4 شخصیت   230

شخصیت در پردۀ اول  230

شخصیت در پردۀ دوم 231

شخصیت در پردۀ سوم 232

3-2-1-4-1شخصیت­های ایستا و پویای نمایش­نامه 233

3-2-1-5 زمینه 234

زمینه در پردۀ اول  234

زمینه در پردۀ دوم 234

زمینه در پردۀ سوم 234

3-2-1-6 لحن  235

لحن در پردۀ اول  235

لحن در پردۀ دوم 235

لحن در پردۀ سوم 236

3-2-1-7 فضا و جو  236

فضا و جّو در پردۀ اول  236

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فضا وجو در پردۀ دوم 237

فضا و جو در پردۀ سوم 237

3-2-1-8 سبک   238

3-2-1-8-1 سبک در نمایش­نامۀ «پادشاه سرگردان» 238

3-2-1-9 زاویۀ دید  238

زاویۀ دید در پردۀ اول  239

زاویۀ دید در پردۀ دوم 239

زاویۀ دید در پردۀ سوم 239

3-2-1-10 گفتگو  239

3-2-1-11 تصویر در نمایش    241

3-2-1-12 هول و ولا(تعلیق) 241

تعلیق در پردۀ اول  242

تعلیق در پردۀ دوم 242

تعلیق در پردۀ سوم 242

3-2-1-13 کشمکش    242

کشمکش در پردۀ اول  243

کشمکش در پردۀ دوم 244

کشمکش در پردۀ سوم 244

3-2-1-14 گره افکنی  244

گره افکنی در پردۀ اول  244

گره افکنی در پردۀ دوم 245

گره افکنی در پردۀ سوم 245

3-2-1-15 گره گشایی  245

گره‌گشایی در پردۀ اول  245

گره گشایی در پردۀ دوم 246

گره گشایی در پردۀ سوم 246

3-2-1-16 نقطۀ اوج(بزنگاه) 246

نقطۀ اوج در پردۀ اول  246

نقطۀ اوج در پردۀ دوم 246

نقطۀ اوج در پردۀ سوم 246

3-2-1-17 فرود 247

3-2-1-18 نتیجۀ نهایی  247

3-2-2 عناصر بیانی و صور خیال  247

3-2-2-1 تلمیح  248

3-2-2-2 نماد ( سمبل) 249

3-2-2-3 مجاز 250

3-2-2-4 کنایه 251

3-2-2-5 تفاوت مجاز و کنایه 251

3-2-2-6 تشبیه 252

3-2-2-7 ضرب المثل  253

نتایج پژوهش    255

واژه­نامه 258

منابع و مآخذ  263

کتب عربی  263

کتب فارسی  264

نشریات   267

فرهنگ­های لغت و اصطلاح  268

رساله­ها و پایان نامه­ها 268

سایت­های اینترنتی  269

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید