دانلود فایل: پایان نامه ترجمه و مقدمه بر بخش اول کتاب Plotinus

دانلود پایان نامه

ترجمه و مقدمه بر بخش اول کتاب Plotinus

استاد راهنما:

خانم دکتر پلنگی

 

استاد مشاور:

آقای دکتر رضایی ره

89-90

 


پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

با در نظر داشتن اهمیت فلسفه فلوطین به عنوان متفکری مبدع و بسیار تأثیرگذار بر فلسفه­های پس از خود، بالاخص فلسفه اسلامی، این رساله در پی آن می باشد که ترجمه­ای روان و در عین حال وفادار به متن از بخش اول کتاب Plutinus اثر Lloyd Gerson پژوهشگر معاصر ارائه نماید. نویسنده در این بخش از کتاب، چارچوب تفکر فلسفی فلوطین را به صورتی عمیق و همراه با جزئیات، در شش فصل طرح نموده می باشد که موضوعاتی همچون استدلال بر مبدأ اول همه اشیاء، صفات او، عقل و نفس، مثل افلاطونی، مقولات، مرکب­های محسوس، ماده و زمان را شامل می­گردد. در مقدمه این رساله نیز تاریخچه مکتب نوافلاطونی، اختصار­ای از فلسفه فلوطین و تأثیر او بر فیلسوفان دیگر ارائه و سپس شمائی کلی از کتاب، نویسنده آن و آثارش، ترسیم شده می باشد.

واژگان کلیدی فلوطین، احد، عقل، نفس، مُثل، مقولات

فهرست

مقدمه (مترجم) ط
مقدمه (نویسنده) 1
فصل اول: استدلالی بر وجود یک مبدأ اول برای همه اشیاء 10
فصل دوم: صفات احد 29
1-                صفات ذاتی احد 30
2-               صفات فعلی احد 41
فصل سوم: عقل و نفس 72
1-   عقل قلمرو ذات و حیات 73
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید