دانلود فرمت word : پایان نامه تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

حقوق بین الملل

عنوان:

تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی

زمستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه 1

فصل اول:سازمان تجارت جهانی 7

مبحث اول- پیشینه و ساختار سازمان تجارت جهانی 8

گفتار اول-  پیشینه سازمان تجارت جهانی 8

گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهانی 10

مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی 14

گفتار اول-  اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 14

گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 15

مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات 16

گفتار اول-  موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) 16

گفتار دوم-  فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی 23

مبحث چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی 30

گفتار اول- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 30

گفتار دوم-  الزامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی 36

فصل دوم: سازمان گمرک جهانی 46

مبحث اول-  آشنایی با سازمان جهانی گمرک 47

گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک 47

گفتار دوم-  تاریخچه شورای همکاری گمرکی 48

مبحث دوم-  تشکیلات سازمانی و ساختار سازمان جهانی گمرک 50

گفتار اول- تشکیلات سازمان 50

گفتار دوم-وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان 55

مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی 57

گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی 57

گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل 58

گفتار سوم-  کنوانسیون اصلاحی کیوتو 59

گفتار چهارم- کنترل براساس سیاق حسابرسی 68

گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی 70

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی 72

مبحث چهارم-  کنوانسیون نمانکلاتور 73

گفتار اول- کنوانسیون سیستم متناسب شده طبقه بندی کالا 74

گفتار دوم-  کنوانسیون سیستم ورود موقت 75

گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی 77

گفتار چهارم-  کنوانسیون استانبول 77

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک 78

مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک 79

فصل سوم: ارتباط سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی 81

مبحث اول- تأثیر سازمان جهانی گمرک در امنیت و تسهیل تجارت جهانی 82

گفتار اول- شروط اصلی وکلیدی 83

گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک 83

گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی 86

گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی 88

مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت 90

گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت 92

گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت 93

گفتارسوم- مطالعه دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت 95

بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت 96

بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: 97

مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات 99

مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درمورد تسهیل تجارت 102

گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی 102

گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری 103

مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی 118

گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا 118

گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند دوم-  مزایای نکسوس 119

گفتار سوم- مدیریت مرزی متناسب شده 120

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 129

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

منابع و مأخذ 135

 

مقدمه

الف- اظهار وتعریف مسأله

در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در نواحی گوناگون جهان از نتایج آن می باشد،‌تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده می باشد.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل گردید،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید