فایل تحقیق : پایان نامه تعیین آثارتمرین هوازی بر حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی پسران نوجوان ورزشکار

دانلود پایان نامه

Rasht Branch

Faculty of Humanities

Department of Physical education

 

Presented in partial fulfillment of the requirements

 for (M.A.) degree 

Course: Physical Education Major in Exercise Physiology

Title:

Comparison effect of aerobic training on vo2max and body composition of athlete boys at different pubertal stages

Supervisor:

Dr.  MR Fadaei Chafy

February 2015

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول

طرح پژوهش

 

 

 

 

 

-1-1 مقدمه

رشد فرایندی پیچیده می باشد که از لحظه تشکیل نطفه تا پایان عمر ادامه دارد در واقع رشد شامل نمو و بالیدگی می باشد که نموحاصل تغییرات کمی (هایپرتروفی و هایپرپلازی) می باشد و بالیدگی تغییرات کیفی در کارکرد بافت­ها و دستگاه­های بدن را در برمی­گیرد. به گونه کلی منحنی رشد بافت­های مختلف بدن S شکل می باشد؟ با این حال بعضی زودتر (سیستم لنفاوی در 9 سالگی) و بعضی دیرتر (سیستم تناسلی در 18 سالگی) به حداکثر بالیدگی می­رسند. بالیدگی سیستم تناسلی که با واژه بلوغ  و یا بلوغ جنسی شناخته می­گردد، فرایندی می باشد که در آن کودک به ویژگی های جنسی ثانویه دست یافته و ظرفیت تولید مثل پیدا می­کند. پدیده بلوغ به گونه آنی و در فاصله کوتاه زمانی اتفاق نمی­افتد، بلکه نوجوان برای بالغ شدن، مراحل مختلفی را طی می­کند. به طوری که سیر تکاملی او ممکن می باشد چندین سال طول کشیده تا وضعیت بدنی شخص بالغ را پیدا کند.

معمولاً وضعیت بالیدگی کودکان بر اساس سن اسکلتی،[31،32،33] سن آغاز قاعدگی،[43،53،63،73] سن اوج سرعت قد[83،93] و یا صفات ثانویه جنسی[40،41] به انواع زودرس ( سن بیولوژیکی بیش از یک سال کمتر از سن تقویمی ) متوسط ( اختلاف سن بیولوژیکی و سن تقویمی به اندازه 1±  سال ) و دیررس (سن بیولوژیکی بیش از یک سال بیشتر از سن تقویمی) گروه بندی شده می باشد و می­توان کودکان هم سن با وضعیت بالیدگی متفاوت را با یکدیگر مقایسه نمود [42].

بالیدگی بیولوژیکی، پیشرفت کیفی در عملکرد بدن سیستم­ها یا بافت­های مختلف بدن می باشد که با افزایش سن اتفاق می­افتد. این پیشرفت­ها ژنتیکی می باشد و تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی­گیرد؛ پس وضعیت بالیدگی هر فرد به سن بیولوژیکی وی تصریح دارد و بهره گیری از سن تقویمی در طبقه­بندی سطوح رقابتی سن بیولوژیکی را در نظر نمی­گیرد. این مسئله به ویژه هنگام بلوغ که تفاوت در قدرت سرعت و استقامت قلبی – تنفسی در میان کودکان با سن تقویمی یکسان عیان می­­گردد مورد توجه می باشد. پس محققان طب ورزشی کودکان بایستی علاوه بر اندازه بدن وضعیت بالیدگی را نیز کنترل کنند [53،43].

 

1-2- اظهار مسئله

آمادگی هوازی شاخص عملکردی در دستگاه تنفسی و قلبی– عروقی و از مولفه­های خونی تحویل اکسیژن و سازوکارهای اکسیداتیو عضلات در حین فعالیت می باشد. توان هوازی بیشینه یا اکسیژن مصرفی بیشینه، بیشترین اکسیژن مصرفی طی یک آزمون ورزشی وامانده سازد، معیار مهمی برای سنجش آمادگی قلبی– عروقی و بهترین پیش­بینی کننده آمادگی هوازی شناخته شده می باشد و مورد توجه بسیاری از فیزیولوژیست­های ورزشی می­باشد [44،46،47].

تحقیقات زیادی به مطالعه رشد توان هوازی بیشینه در کودکان و نوجوانان و تفاوت­های جنسیتی پرداخته­اند [48،49،50]  که نتایج حاکی از افزایش توان هوازی بیشینه از کودکی تا نوجوانی در هر دو جنس، همچنین بالاتر بودن مقادیر پسران نسبت به دختران در همه سنین و افزایش تفاوت­ها در نوجوانی می باشد.[51،52،33] در مطالعه اکسیژن مصرفی بیشینه کودکان و نوجوانان طی دوران رشد و نمو جسمانی علاوه بر سن،[44،53 ،36،50] جنس،[44،53،54] وراثت،[55،31] بالیدگی بیولوژیکی از عوامل موثر بر توان هوازی می باشد که در اکثر تحقیقات کنترل شده یا نشده می باشد [33،53،56،58].

دوران کودکی با افزایش پیش­رونده­ی عناصر دستگاهی به منصه­ی ظهور می­رسد که vo2max ، ریه­ها، قلب، عضله­ی اسکلتی و نیز افزایش عملکرد استقامتی را معین می­کند. در نتیجه، مقادیر مطلق حداکثر توان هوازی متناسب با رشد کودک افزایش می­یابد. از 6 تا 12 سالگی، vo2 max پسر بچه ها تا بیشتر از دو برابر افزایش می­یابد( از 2/1 لیتر در دقیقه به 7/2 لیتر در دقیقه) [1].

در پسران و دختران در سال­های قبل از بلوغ، VO2max به گونه خطی افزایش می­یابد و میانگین متوسط پسران اندکی از دختران بیشتر می باشد. این تفاوت در دامنه­ی 6 تا 11 سالگی تقریبا2/0 لیتر در دقیقه (اختلاف 15 تا 19 درصد) بوده که در 12 سالگی مقادیر مطلق VO2maxدر پسران نسبت به دختران 25 درصد بیشتر می باشد. به گونه اختصار این اختلاف در پسران به هنگام فعالیت ورزشی بیشینه تقریبا 12 تا 15 درصد نسبت به دختران همسن آنها بیشتر می باشد [1].

درینکواتر[1]1984 و اسپارلینگ[2]1980. در فرا تحلیلی که در 13 مطالعه دختران و پسران انجام گردید نشان داد اظهار VO2max  به لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم در دقیقه، و میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن خالص بدن به تفکیک جنس به ترتیب تفاوت  56 ، 28 و 15 درصد بین مردان و زنان به دست آمد. تجزیه وتحلیل مشابهی در مطالعه زنان و مردان ورزیده در ورزش های مشابه، تفاوت های 52، 19، و 9 درصد را نشان داد [1].

رولند[3] و همکارانش (2000). مقادیر vo2 max را هنگام آزمون دوچرخه بین 25 پسر (4%±12 ساله)و 24 دختر (5%±7/11ساله) مقایسه کردند مقادیر vo2max وابسته به وزن پسران و دختران به ترتیب 1/6±2/47 و 8/5±4/40 میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم در دقیقه به دست آمده (تفاوت 17 درصدی)چنانچه vo2max نسبت به وزن خالص اظهار گردد, اختلاف تا 6 درصد کاهش می­یابد [1].

 

رولند و همکارانش1999. ارتباط بین 1/6 کیلومتر دویدن و VO2max را با آزمون دوچرخه در 36 پسربچه کلاس ششم در یک مدرسه مطالعه گردید ضریب همبستگی بین Vo2max ( به ازای هر کیلوگرم) و سرعت 1/6  کیلومتر دویدن r =0/77  مشابه با دیگر مطالعات در بزرگسلان بود[1].

 

نتایج آزمون آمادگی بهداشت در مدارس آمریکا (1980) نشان می­دهد پسران 5 ساله می­توانند 1/6 کیلومتر را به گونه متوسط ظرف 13 دقیقه و 46 ثانیه بدوند. ده سال بعد ، یعنی در 15 سالگی می توانند همان مسافت را در 7 دقیقه و 14 ثانیه بدوند که تقریباً پیشرفت 100 درصدی را در سرعت دویدن نشان می­دهد. با وجود این، بین 5 تا 15 سالگی، VO2max نسبت به وزن بدن تغییری نداشت و در حدود 50 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم در دقیقه ثابت باقی می­ماند، این اختلاف در دختران حتی بارزتر می باشد. هر چند متوسط زمان 1/6 کیلومتر دویدن از 15 دقیقه و 8 ثانیه در 5 سالگی به 10 دقیقه و 5 ثانیه در 15 سالگی کاهش می­یابد، اما VO2max به ازای هرکیلوگرم در اقدام از تقریبا 50 میلی­لیتر به ازای هر کیلوگرم در دقیقه به 40 میلی­لیتر به ازای هر کیلوگرم در دقیقه کاهش می یابد. [1]

با در نظر داشتن تفاوت­های موجود بین افراد در سنین مختلف، بر آن شدیم تا بدانیم آیا بین افراد که از لحاظ سن بیولوژیکی در مراحل مختلف بلوغ به سر می­برند، تفاوتی از لحاظ توان هوازی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی پسران ورزشکار هست؟ و آیا اثرتمرین هوازی بر vo2max ، آمادگی­جسمانی و ترکیب­بدنی پسران ورزشکار در مراحل مختلف بلوغ یکسان می باشد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

نوجوانی یکی از پرچالش­ترین مرحله زندگی در میادین ورزشی می باشد؛ به­دلیل اینکه گروه بندی افراد معمولاً بر اساس سن تقویمی صورت می پذیرد؛ درحالی که ممکن می باشد دو حریف تفاوتهای بسیاری از لحاظ سن بیولوژیکی داشته باشند که خود عامل تعیین کننده در موفقیت یکی از آنها می باشد.

معمولا برای تصریح به سطح بالیدگی یک فرد، از سن تقویمی بهره گیری می گردد. با این تفاصیل، سن بیولوژیکی نشانه­ای به مراتب بهتر از سن تقویمی برای توصیف بالیدگی می باشد، به دلیل اینکه سن تقویمی فقط مدت زمان پس از تولد را نشان می­دهد و برای معرفی تغییرات فردی در سرعت بالیدگی مناسب نیست. خوشبختانه نشانه­های مرتبط با وقایع بلوغ فیزیولوژیک در همه افراد اتفاق می­افتد که همگی نقطه پایان مشخصی دارند؛ از این رو می­توانند برای توضیح این نکته که یک کودک از همسن و سالان خود به لحاظ رشد عقب افتاده و یا از آنها پیشی گرفته، به کار گرفته شوند. عواملی که به تناوب از آنها بهره گیری می­گردد شامل بالیدگی سیستم اسکلتی، بالیدگی سن در اوج سرعت قد، سن قاعدگی و بالیدگی جنسی می­باشند.

از آنجایی که بسیاری از مولفه­های فیزیولوژیکی عملکرد با رشد و نمو تغییر می­کنند و سن بیولوژیکی در پیش­بینی عملکرد ورزشی بهتر از سن تفویمی می باشد توان هوازی قدرت عضلانی استقامت عضلانی و به همان اندازه مهارت­هایی حرکتی تحت تاثیر بالیدگی بیولوژیکی قرار می­گیرند. [43]

درتحقیقات مختلف اندازه و ترکیب بدن آمادگی جسمانی قدرت و استقامت عضلانی و توان بی هوازی کودکان و نوجوانان با در نظر داشتن وضعیت بالیدگی آنها مطالعه شده و ارتباطات معناداری بین توان هوازی بیشینه و سن شروع قاعدگی سن PHV  صفات ثانویه جنسی وسن اسکلتی به دست آمده می باشد. [59، 42، 41]

از طرف دیگر کودکان و نوجوانان به گونه معمول بر اساس سن تقویمی در ارزیابی آزمونهای آمادگی گروه­بندی می­شوند و ممکن می باشد در گروههای هم­سن بعضی افراد از نظر بالیدگی و اندازه­بدن اختلاف داشته باشند پس ارزیابی تأثیر اندازه بدن و بالیدگی بیولوژیکی در آمادگی حرکتی و آمادگی وابسته به تندرستی کودکان و نوجوانان اهمیت ویزه­ای دارد. [73]

اگرچه در تحقیقات گذشته به مقایسه VO2max کودکان و بزرگسالان تصریح شده می باشد اما در مورد نوجوانان در مراحل مختلف بلوغ، کمتر تحقیقی به مطالعه پاسخ این افراد به تمرینات هوازی و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته می باشد؛ پس بر آن شدیم که گامی برای رسیدن به این جواب برداریم تا سطح انتظارات والدین، مربیان، مدیران، برنامه ریزان ورزشی با شرایط بیولوژیکی واقعی نوجوانان در میادین ورزشی متناسب گردد.

 

 

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی پژوهش

هدف از اجرایی این پژوهش تعیین آثارتمرین هوازی بر حداکثر اکسیژن مصرفی و تر­کیب بدنی پسران نوجوان ورزشکار در مراحل مختلف بلوغ بود.

1-4-2- اهداف اختصاصی پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  1. تعیین تفاوت حداکثر اکسیژن مصرفی، آمادگی­جسمانی و ترکیب بدنی پسران ورزشکار در سنین مختلف
  2. تعیین تفاوت حداکثر اکسیژن مصرفی، آمادگی­جسمانی و ترکیب بدنی پسران ورزشکار در مراحل مختلف بلوغ
  3. 3. تعیین ارتباط بین سن با حداکثراکسیژن مصرفی، آمادگی­جسمانی و ترکیب بدنی پسران ورزشکار
  4. تعیین ارتباط بین مرحله بلوغ با حداکثر اکسیژن مصرفی، آمادگی­جسمانی و ترکیب بدنی پسران ورزشکار

5 . تعیین اثر تمرین هوازی بر حداکثراکسیژن مصرفی پسران ورزشکار در به تفکیک مرحله بلوغ.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید