دانلود فایل پژوهش: پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

(M – A) پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد

 

موضوع:

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

 

استاد راهنما:

دکتر صدیقه علیپور

 

استاد مشاور:

دکتر هوشمند اسفندیار پور

  

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده    …………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول (کلیات) 2
مقدمه      …………………………………………………………………………………………………………………. 3
اظهار مسأله    …………………………………………………………………………………………………………….. 3
پیشینه پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………. 3
ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………. 4
اهداف پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………… 4
سوالات پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………….. 4
فرضیات پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم (پیشینه پژوهش) 6
جامعه شناسی    ……………………………………………………………………………………………………….. 7
جامعه شناسی ادبیات   …………………………………………………………………………………………….. 7
جامعه شناسی زن در آثار ادب فارسی   ……………………………………………………………………….   8
جامعه شناسی شخصیت   …………………………………………………………………………………………… 13
شخصیت و شخصیت پردازی در داستان   …………………………………………………………………….. 16
جایگاه زن در ایران پیش از مشروطه   …………………………………………………………………………………………………. 18
جایگاه زن در ایران پس از مشروطه   …………………………………………………………………………… 19

جامعه شناسی شخصیت زن  ……………………………………………………………………………………….. 21
زندگی نامه سیمین دانشور    …………………………………………………………………………………………… 23
معرفی سووشون   ………………. …………………………………………………………………………………….. 24
معرفی جزیره سرگردانی   …………………………………………………………………………………………… 26
فصل سوم (روش پژوهش)   28
روش پژوهش  ………………… ………………………………………………………………………………………… 29
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات   ………………………………………………………………. 31
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید