فرمت ورد:پایان نامه جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A “

رشته فقه و مبانی حقوق

 

عنوان:

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد  باقی زاده

 

پاییز 139

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………… 10

مقدمه ………………………………..………………………………………… 11

اظهار مسئله………………………………………………………………………   13

سوالات پژوهش ………………………………………………………………………15

فرضیات- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………… 15

روش پیشینه پژوهش ………………………………..………………..……….…… 15

سوالات پژوهش …………………………………………………………………… 15

فرضیات پژوهش  ………………………………..…………………..……….…… 15

ساختار پژوهش ………………………………..……………………….…….…… 16

 

فصل اول :

کـلیـات  پژوهش

 • شهادت در لغت و اصطلاح……………………………..………………………. 18
  • معنی لغوی شهادت……………………………..…………………………… 18
  • معنای اصطلاحی شهادت……………………………..……………………….19
  • علت های شرعی شهادت……………………………..………….………………. 21
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3-1-سنت……………………………..…………………….….…………. 21

1-3-2- اجماع……………………………..…………………………………. 21

1-3-3-روایات ……………………………..……………………..…….……. 21

 • شهادت حق می باشد یا تکلیف؟ ……………………………..………….………. 21
 • از منظر فقه ……………………………..……………………….…….….22
 • از منظر قانون ……………………………..………………………..……. 22
 • مواد قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………..……………..….22

1-8-     مواد قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………..………………….22

 • مواد اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکم جنائی ………….………….23
 • قانون امور حسبی ……………………………..…………………………. 23

عنوان                                                                                              صفحه

 • آئین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت …………………………..………… 23

1-12-سابقه تاریخی ……………………………..……………………………..…. 23

1-13-شرایط شهادت(شاهد) ……………………………..…………………………. 24

1-13-1- شرایط شاهد با اتکا به مواد قانونی…………………………………..……… 24

1-13-2-شرایط شاهد از نظر فقها ……………………………..……………….……. 26

1-13-2-1- بلوغ  ……………………………..………………………….……. 26

1-13-2-2- عقل ……………………………..…………..……………………. 28

1-13-2-3-ایمان ……………………………..………….……………………. 29

1-13-2-4- عدالت ……………………………..……….…………..…………. 29

1-13-2-5- طهارت مولد( حلال زاده بودن) …………………..….………..…………. 30

1-13-2-6- انتفای تهمت در شهادت  ……………………..……..………………….31

1-13-2-7- موارد جلب منفعت ……………………………..……………………. 31

1-13-2-8-موارد دفع ضرر به وسیله شهادت …………………………….………….   31

 • شهادت زنان در قوانین مدنی ……………………………..…………………. 32
 • کیفیت شهادت ……………………………..………………………………. 32

1-15-1-منطبق بودن شهادت با دعوی ……………………………..……………….33

 • توافق شهادت شهود در معنا ……………………………..……………………. 33
 • نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی …………………………..….……….33
 • شهادت بر شهادت زنان ……………………………..……….………………. 34
 • مقایسه با کنوانسیون حقوق زنان ……………………………..…………………. 35

فصل دوم:

وضعیت شهادت زن در حقوق ایران و فقه اسلامی

2ـ وضعیت شهادت زن در حقوق ایران و فقه اسلامی ………………………………..…… 37

2-1- شهادت زنان در قوانین جزایی ……………………………..………………….…. 37

2-2- مطالعه ارزش شهادت زنان در قوانین ……………………………..…………….…. 37

2-3- شهادت زن در نظریه رایج فقها ……………………………..……………………. 38

عنوان                                                                                                     صفحه

2-4- وضعیت شهادت زن در قرآن کریم  …………………………..………………..… 41

2-5- شهادت زن در روایات …………………………..……………..……………… 43

2-6- حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد ……………………………..……………… 47

2-7- دلیل وجوب شهادت …………………………..……………..…………….… 51

فصل سوم:

عدد شهود و جنسیت در شاهد

3- عدد شهود و جنسیت در شاهد …………………………..………………..……… 54

3-1- مواردی که فقط شهادت مردان پذیرفته می باشد …………………………..….………54

 • مواردی که شهادت مردان و زنان با همدیگر پذیرفته می گردد …………………….… 54

3-3- شهادت سه مرد و دو زن …………………………..…………….………….… 55

3-4- شهادت دومرد و چهار زن …………………………..…………….………….… 55

3-5- شهادت یک مرد و دو زن …………………………..……………..………….…56

3-6- مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می گردد …………………………….……56

3-6-1-شهادت دو زن …………………………..…………….…………..…..… 56

3-6-2- شهادت یک زن …………………………..…………………………….… 57

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-7-موارد استثناء از عدم پذیرش شهادت زنان در حدود ………………………………… 57

3-7-1- استثناء از حد زنا(رجم) و ادله آن …………………………..………..……… 57

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید