پایان نامه خورشید یشت و ماه یشت

دانلود پایان نامه

خورشید یشت و ماه یشت

استاد راهنما:

دکتر مهـشـید میـرفخـرایی

استاد مشاور :

دکتر محمد تقی راشد محصل

پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

خورشید یشت ششمین یشت از اوستای موجود و شامل هفت بند در توصیف و ستایش خورشید می باشد. در اوستا نام خورشید هِوَرِ خشَئِته(hvarə. xšaēta-)  و در گاهان تنها هِوَر(hvar-) آمده می باشد. در جاهایی خورشیـــد و مهر یکی انگاشته شده اند، بند پنجم از خورشیـــد یشت نیز درمورد ی مهر و روز یازدهم هر ماه هم، متعلق به خورشید می باشد. ماه یشت، یشت هفتم در توصیف و ستایش ماه و در هفت بند می باشد. همانطور که نطفه ی کیومرث در خورشیـــد پالوده گردید، نطفه ی گاوِ نخستین هم به مـــاه رفته و در آنجا پالوده شده می باشد. روز دوازدهم هر ماه متعلق به اوست. این گزارش شامـــل پنج فصل می گردد. فصل اول:کلیات فصل دوم: متن اوستایی– حرف نویسی متن اوستایی- برگردان فارسی فصل سوم: یاداشتهای برگردان فارسی فصل چهارم: واژه نامه فصل پنجم: نتیجه گیری.

کلید واژگان: اوستا- یشتها- خورشید یشت- ماه یشت.

فهرست مطالب

چکیده فارسی …………………………………………………………………………………………………..5

کوتاه نوشت ها و نشانه ها ………………………………………………………………………………….10

فصل اول

کلیات……………………………………………………………………………………………………………11

1-1 : مقدمه …………………………………………………………………………………………………12

1-2 : اظهار مساله …………………………………………………………………………………………….12

1-3 : پرسش ها …………………………………………………………………………………………….13

1-4 : اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………13

1-5 : پیشینه ی پژوهش ………………………………………………………………………………….14

1-6 : روش کار ……………………………………………………………………………………………14

فصل دوم

متن اوستایی – حرف نویسی متن اوستایی – برگردان فارسی ……………………………16

فصل سوم

یادداشتهای برگردان فارسی ……………………………………………………………………………. 29

فصل چهارم

واژه نامه اوستایی – فارسی ……………………………………………………………………………….43

فصل پنجم

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کتاب نامه …………………………………………………………………………………87

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید