پایان نامه دکتری با موضوع نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

توانند به طور معنی داری با بهره گیری از نقشه یابی های فیزیکی FISH و RH توسعه یابند.

دي لورنزي و همكاران (2010)  وجود اشتباه جايگاه ژنی را در گردآوری ژنوم گاوی (Btau_4.0) با بهره گیری از تكنيك FISH دو رنگي و كلون هاي BAC كتابخانه ژنوم گاوي موسسه INRA فرانسه گزارش كردند. آن ها نشان1-2-9-5 بهره گیری از مكان يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH براي اتصال نقشه هاي لينكاژي و RH روي كروموزوم ها

یکی از محدودیت های اصلی مطالعه ژنوم کامل حیوانات اهلی وجود تعداد بسیار کم اتصال هایی (Anchor) می باشد که به عنوان پلی بین انواع نقشه های ژنتیکی و کروموزوم ها اقدام کنند. همچنین نقشه های سیتوژنتیک برای اتصال نقشه های لینکاژی و RH در نقاط اختصاصی کروموزوم و شناسایی ترتیب و جهت گروه های لینکاژی ضروری هستند. اگر چه جایگاه های زیادی تا به حال با نقشه یابی های لینکاژی و RH در گاو، گوسفند و بز شناسایی شده اند، اما تقریباً درصد کمی از این جایگاه ها تاکنون در نوارهای اختصاصی کروموزومی مکان یابی فیزیکی شده اند (دیمئو و همکاران، 2007). انواع مختلف نقشه های ژنومی مانند نقشه های SNP، ژنتیکی و RH تا کنون به وضوح قابل قبولی رسیده اند و همچنین اولین سازه حاوی توالی ژنومی گوسفند نیز تولید شده می باشد (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview). اما فقط یک تعداد تقریباً کوچک از لنگرهای سیتوژنتیک این نقشه ها را به باندهای اختصاصی کروموزوم ها متصل کرده می باشد. این امر تجزیه و تحلیل عمیق تر و کامل تر باز آرایی های ظاهری و ساختاری کروموزوم ها را محدود کرده می باشد. تعداد متوسط جایگاه های سیتوژنتیک به ازاء هر کروموزوم  در گاو، گوسفند و بز به ترتیب 21، 20 و 14 جایگاه می باشند (گلدامر و همکاران، a2009). به علاوه وضوح نقشه سیتوژنتیک حيوانات اهلي در مقایسه با ژنوم های کاملاً مطالعه شده ای نظیر بشر و موش که دارای به ترتیب 11000 و 1400 ژن مکان یابی شده می باشند بسیار ناچیز می باشد. لذا مکان یابی ژن های بیشتر برای تکمیل اتصال بین توالی های DNA حیوانات اهلی و باندهای کروموزوم های متافازی بسیار مهم می باشد.  از علت های کم بودن تعداد لوکوس های مکان یابی شده در حیوانات مزرعه ای می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. رهیافت نقشه یابی سیتوژنتیک نیازمند تخصص ویژه و مناسب می باشد
  2. رهیافت نقشه یابی سیتوژنتیک دارای بازده کمتری می باشد
  3. همچنین به نظر می رسد که در مقام مقایسه با رهیافت های مطالعه توالی های ژنومی و بیوانفورماتیک، نقشه يابي سيتوژنتيك تقریباً رهیافت گرانتری می باشد.

پس پژوهش های سیتوژنتیک حیوانات اهلی محدود به تعداد اندکی از آزمایشگاه ها در جهان شده می باشد. بر اساس آخرين نقشه

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.