پایان نامه دکتری رشته زیست شناسی با موضوع نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

وضوح آن ها نسبت به باندهای Q- مثبت رنگ آمیزی معكوس نمود (ISCNDB، 2000 و یانوزی و دی براردینو، 2008).

G- باندينگ با بهره گیری از تریپسین: تریپسین ترجیحاً نواحی يوكروماتيني را هضم می کند پس ميل تركيبي آن نواحي را برای گیمسا کم کرده و لذا سبب تولید باندهای G- منفی در آن نواحی می گردد. در مقابل، نواحی هتروكروماتيني کمتر به وسیله تریپسین تحت تاثیر قرار می گیرند و لذا باندهای حاوی رنگ گیمسا (باندهای G- مثبت) را تولید می کنند (ISCNDB، 2000 و یانوزی و دی براردینو، 2008).

G- باندينگ با بهره گیری از استیک سالین: تیمار كروموزوم ها با اسید هيدروكلريك 1/0 نرمال و محلول دو برابر SSC (saline-sodium citrate) در دمای 60 درجه سانتيگراد تا حدودی باعث دناتوره شدن نواحی يوكروماتيني شده می گردد. پس ميل تركيبي آن ها را برای گیمسا کم کرده و در نتیجه باندهای G- منفی در این نواحی حاصل می گردد. در مقابل در نواحی هتروكروماتيني باندهای قوی تر گیمسا (G- مثبت) تولید می شوند (یانوزی و دی براردینو، 2008).

Q- باندينگ با واردسازی زود هنگام BrdU و Hoechst33258 (QBH- باندينگ): وارد سازی BrdU در نواحی زود همانند سازی کننده (یوکروماتین) به شدت ميل تركيبي این نواحی از کروموزوم را به فلوروکروم Hoechst33258 كه فلوروكروم اختصاصی نواحی غني از آدنين و تيمين می باشد را کم می کند (Q- منفی) و برعکس نواحی دير همانند سازی کننده (هتروکرومارتین) كه تحت تاثير BrdU قرار نگرفته اند داراي ميل تركيبي قوی به رنگ (Q- مثبت) هستند. رنگ آمیزی معکوس  با اکتینومایسین- دي باعث افزایش فرق بین باندهای Q- مثبت و منفی و توسعه کیفیت الگوی باندینگ می گردد (یانوزی و دی براردینو، 2008).

G- باندينگ با واردسازی زودهنگام BrdU و اکریدین اورنج (GBA- باندينگ): اين روش شبيه QBH- باندينگ می باشد با اين تفاوت كه اکریدین اورنج نواحی DNA حاوي BrdU و و فاقد BrdU را به ترتيب به صورت قرمز و زرد رنگ آمیزی مي كند (یانوزی و دی براردینو، 2008).

جایگاه های شكست روي كروموزوم ها می گردد. این جايگاه ها را می توان با رنگ آمیزی RBA یا RBG مشاهده نمود (یانوزی و دی براردینو، 2008).

 

1-2-9- هيبريداسيون در محل فلورسنتي (FISH)

1-2-9-1 تاریخچه

اولین تکنیک هیبریدسازی در محل توسط گال و پاردو (1969) با بهره گیری از پروب های DNA نشاندار شده با روش رادیواکتیو ارائه شدکه بعداً با هیبریداسیون در محل فلورسنت جایگزین گردید (FISH) (لانگر و همکاران، 1981)، که در آن از پروب های نشاندار شده با فرآیند غیرایزوتوپی مثل ردیابی بیوتین با ترکیبات فلورسنت

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.