پایان نامه دکتری رشته زیست شناسی درباره نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

به ترتيب صعودي تعداد كروموزوم هاي دو بازويي به توضیح زير می باشد (بانچ و همکاران، 1979؛ بانچ و نادلر، 1980 و بانچ و همکاران، 2006):

  • يك جفت كروموزوم دو بازويي منشا گرفته از ترانسلوكاسيون روبرتسوني بين OAR1 و OAR3 (rob1;3) در گوسفند اورال (Ovis Vignei, 2n=58).
  • دو جفت كروموزوم دو بازويي منشا گرفته از rob 1;3 و rob 2;8 در گوسفند آرگالي (Ovis Amon 2n=56).
  • سه جفت كروموزوم دو بازويي منشا گرفته از rob 1;3، rob 2;8 و rob 5;11 در گوسفند اهلي (Ovis Aries 2n=54 به همراه گونه هاي ديگر Ovisاز جمله Ovis Canadensis، Ovis Dalli، Ovis Musimon و Ovis Orientalis).
  • چهار جفت كروموزوم دو بازويي منشا گرفته از rob 1;3، rob 2;8، rob 5;11 و rob 9;19 در گوسفند سيبري (Ovis Nivicola 2n=52).

اولين نقشه فيزيكي گوسفند در سال 1997 توسط براود و همكاران توضیح داده گردید. نقشه سیتوژنتیک حال حاضر (سال 2009) گوسفند شامل 566 جایگاه می باشد که از این میان 375 جایگاه به عنوان جایگاه های نوع اول و 191 جایگاه نیز به عنوان جایگاه های نوع دوم (SSR  و  STS) می باشند. همه این جایگاه ها روی نواحی اختصاصی یا باندهای کروموزومی مکان یابی شده اند. اکثر داده ها در این زمینه با بهره گیری همزمان از هیبریداسیون سیگنال های FITC و رنگ آمیزی RBPI حاصل شده اند (گلدامر و همکاران، a2009).

ديگر پارامتر مهم آتوزوم هاي گاوسانان از نگاه تكاملي عبارتست از وجود نواحي تنظيم كننده هستكي كه همگي در تلومر پنج (گاو، گوسفند، بز و گاوميش باتلاق) و شش (گاوميش رودخانه اي) آتوزوم در گاوسانان اهلي ديده مي شوند. علي رغم همولوژي بسيار بالا بين آتوزوم هاي گاوسانان، كروموزوم هاي همولوگ حاوي نواحي تنظيم كننده هستكي در بين گونه هاي گاوسانان بسيار اندك هستند (گالاقر و همکارانف 1992 و یانوزی و همکاران، 1996). از نظر وجود نواحي تنظيم كننده هستكي دو كروموزوم BBU6 و BBU24 به ترتيب همولوگ BTA3 و BTA25 و همچنين BBU4p و BBU6 به ترتيب همولوگ CHI3، CHI28 و OAR1p و OAR25 هستند. در بين هر چهار گونه گاوسانان فقط يك كروموزوم حامل نواحي تنظيم كننده هستكي يكسان مي باشد در حاليكه در گوسفند و بز همگي كروموزوم هاي حامل نواحي تنظيم كننده هستكي يكسان هستند كه تاييد كننده نزديكي تكاملي اين دو گونه می باشد (کوکت و کل، 2009).

 

يابي مقايسه اي با FISH بين كروموزوم هاي Y گاو (BTA)، زبو (BIN)، گاوميش رودخانه اي و گوسفند/ بز وجود باز آرايي هاي پيچيده را نشان داد. به ويژه، BTAY (ساب متا سانتريك) و BINY (آكروسانتريك با بازوي كوچك قابل مشاهده) از نظر جابجايي سانترومر يا معكوس شدگي پري سانتريك با هم تفاوت دارند در حاليكه ترتيب ژني در طول ناحيه ديستال آن ها يكسان می باشد (دیمئو

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.