دانلود: پایان نامه رابطه اضطراب رایانه¬ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی93-1392

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تکنولوژی آموزشی

عنوان:

ارتباط اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392

استاد راهنما:

دکتر سید شمس­الدین هاشمی مقدم

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه 2
اظهار مسأله 3
اهمیت و ضرورت مسأله 5
اهداف پژوهش 7
فرضیه­ها 8
تعاریف واژه­ها و اصطلاحات 8
                           فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش                          
مبانی نظری پژوهش 12
مدارس هوشمند 14
تاریخچه مدارس هوشمند 14
تعریف مدارس هوشمند 17
تأثیر فناوری­های جدید در هوشمندسازی مدارس 20
مدل مفهومی مدارس هوشمند 21
محیط یاددهی و یادگیری متنی بر محتوای چندرسانه­ای 22
زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات 23
مدیریت مدرسه توسط سیستم­های یکپارچه رایانه­ای 24
برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات 25
ارتباط یکپارچه رایانه­ای با مدارس دیگر 26
پیشرفت تحصیلی 27
عوامل مؤثر در پیشرفت 27
هوش 27
علایق و عوامل مربوط به دانش­آموز 27
انگیزه 28
خانواده و محیط خانواده 29
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید