متن کامل: پایان نامه رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

دانلود پایان نامه

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی می باشد و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسش نامه می باشد.  جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد 378 نفر می باشد. برای انتخاب نمونه­ی آماری از روش نمونه­گیری در دسترس بهره گیری می­گردد و با در نظر داشتن محدود بودن تعداد افراد جامعه با بهره گیری از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 191 نفر برآورد گردید. تعداد 230 پرسش نامه بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزیع گردید که با در نظر داشتن برگشت 202 پرسش نامه نرخ بازگشت87 درصد می باشد. این مطالعه شامل 4فرضیه می باشد:1-بین توجه مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران ارتباط هست.2-بین توجه سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران ارتباط هست.3-بین فرصت های ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران ارتباط هست.4-بین رفتار سکوت کارکنان و توجه شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران ارتباط هست. با تجزیه و تحلیل داده­ها با بهره گیری از روش معادلات ساختاری مشخص گردید در سطح 95% اطمینان  باورهای مثبت مدیران و سرپرستان به سکوت سازمانی و هم چنین فرصت های ارتباطی منجر به از بین رفتن سکوت در جامعه آماری مورد پژوهش می گردد. هم چنین هرچقدر سکوت سازمانی در جامعه کم تر باشد تعهد و رضایت شغلی کارکنان بالا می رود. پس تمامی فرضیات پژوهش تأیید گردید. در این مطالعه میزان ارتباط توجه مدیر ارشد به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 34/0، میزان ارتباط توجه سرپرستان  به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 25/0، میزان ارتباط فرصت های ارتباطی با رفتار سکوت کارکنان 49/0 وهم چنین شدت ارتباط رفتار سکوت با توجه شغلی 79/0 برآوردشده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلمات کلیدی: جو سکوت سازمانی، توجه مدیران ارشد به سکوت، توجه سرپرستان به سکوت، فرصت­های ارتباطی، رفتار سکوت، توجه­ شغلی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 1-1)  مقدمه

کار و کوشش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر بوده می باشد. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل­گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان­ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این طریقه، کار و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه­های رضایت و نارضایتی او را فراهم نمود و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه­هایی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی وارد حیطه­ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و توجه(و بر اساس رویکردهای جدید­تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می­گردد که رفتار افراد را هدایت می­کند(Bakan & Buyukbes, 2013, p.20). بعضی از نظریه­پردازان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی را به عنوان پیش بینی کننده­ها یا عوامل اظهار نظر و سکوت اظهار می­کنند اما بعضی بر این متغیرها به­عنوان پیامدهای سکوت سازمانی تأکید دارند. آن­ها نشان می­دهند که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، پس انگیزش، رضایت و تعهد  پایین تری در پی خواهد داشت. خصوصاً گواه نیرومندی در طرفداری از عکس­العمل منفی مدیران عالی و سرپرستان ارشد برای بازخورد منفی هست که مانع از آن شده یا آن­را به تأخیر انداخته و یا تحریف می­کند(Vakola & Bouradas, 2012, p.422).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید