متن کامل: پایان نامه رابطه بین درک شنیداری و به­ کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی­ آموزان غیرایرانی

دانلود پایان نامه

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ­زبانان

موضوع: ارتباط بین درک شنیداری و به­ کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی­ آموزان غیرایرانی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر شهلا رقیب­دوست

استاد مشاور: آقای دکتر ضیاءالدین تاج­الدین

تیر 88

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب

فصل 1. 1

مقدمه پژوهش… 1

-1-1 مقدمه. 2

-1-2 اظهار مسئله. 3

-1-3 شیوه­های سنجش راهبردهای زبان آموزی.. 8

-1-4 طبقه­بندیِ راهبردهای زبان­آموزی.. 9

-1-5  اهمیت مسئله. 10

-1-6 اهداف پژوهش… 11

-1-7 متغیرهای پژوهش… 12

-1-8 پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش… 12

-1-9 جامعه مورد مطالعه. 14

-1-10 مفاهیم و اصطلاحات تخصصی.. 14

فصل 2. 16

مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 16

-2-1 مبانی نظری.. 17

-2-1-1 مقدمه. 17

-2-1-2 فراگیری مهارت‌های زبان دوم از دیدگاه شناختی.. 17

-2-1-3مهارت شنیدن در زبان اول و دوم. 19

-2-1-4 اهمیت شنیدن در فراگیری زبان دوم. 20

-2-1-5اهمیت فراشناخت در درک شنیداری.. 21

-2-1-6 الگوهای پردازشی شنیدن. 26

-2-1-6-1 پردازش بالا به پایین: دانش پیشین.. 26

-2-1-6-2 دانش پیشین: دانش طرحواره‌ای و بافتی.. 27

-2-1-6-3 دانش پیشین: سازمان دهنده‌ی مقدم. 28

-2-1-6-4 پردازش پایین به بالا: دانش زبانی.. 30

-2-1-6-5 تعامل دانش‌زبانی و دانش پیشین در جبران کاستی‌های د رک شنیداری.. 31

-2-1-7 شنیدن تعاملی و غیرتعاملی.. 32

-2-1-8 تفاوت متون کتبی و شفاهی: تفاوت‌ها و دشواری‌ها 34

-2-2راهبردهای زبان­آموزی.. 36

-2-2-1 مقدمه. 36

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-2-2-2تعاریف راهبردهای زبان‌آموزی.. 37

-2-2-3راهبردهای زبان‌آموزی از دیدگاه شناختی.. 39

-2-2-4شیوه‌های یادگیری و راهبردهای زبان‌آموزی.. 41

-2-2-5 طبقه‌بندی راهبردهای زبان‌آموزی.. 42

-2-2-6 عوامل تأثیرگذار به کارگیری راهبردها 44

-2-2-6راهبردهای شنیداری.. 46

-2-2-7 راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی.. 51

-2-2-8 روش‌های سنجش راهبردهای شنیداری.. 54

-2-2-8-1 راهکارهای مبتنی بر گذشته (پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها) 54

-2-2-8-2 نظاره 55

-2-2-8-3 شیوه بلند فکر کردن. 56

-2-2-8-4 شیوه روزنگاری.. 57

-2-2-8-5 فناوری رایانه‌ای.. 58

-2-2-9 جمع‌بندی مطالب بخش راهبردهای زبان‌آموزی.. 58

-2-3پیشینه. 59

-2-3-1 مقدمه. 59

-2-3-2 ارتباط بین درک شنیداری و راهبردهای شنیداری.. 59

-2-3-2 به کارگیری راهبردهای شنیداری، تفاوت‌ها و رفتارها 64

-2-3-3 راهبردهای شنیداری و دانش پیشین.. 66

-2-3-4 آموزش راهبردهای شنیداری و درک شنیداری.. 72

-2-3-5 تعامل راهبردها در درک شنیداری.. 77

فصل 3. 80

روش پژوهش… 80

-3-1 مقدمه. 81

-3-2 آزمودنی­ها 81

-3-3 طرح پژوهش… 81

-3-4 ابزار پژوهش… 82

-3-4-1 آزمون شنیدن. 83

-3-4-1-1  انتخاب متن شنیداری.. 83

-3-4-1-2 انتخاب متون واقعی.. 83

-3-4-1-3 موضوع متن شنیداری.. 84

-3-4-1-4 ضبط کردن از رادیو و تلویزیون. 85

-3-4-1-5 زبانِ آزمون. 85

-3-4-1-6 آزمون کتبی.. 85

-3-4-1-7 پاسخ­های چندگزینهای.. 86

-3-4-1-8 زمانِ آزمون. 86

-3-4-1-9 دو بار شنیدن. 86

-3-4-1-10 پایایی آزمون. 88

-3-4-2 پرسشنامه راهبردهای شنیداری.. 88

-3-4-2-1پایایی پرسشنامه شنیدن. 90

-3-5 روش اجرای آزمون و گردآوری داده­ها 90

-3-6 روش تحلیل داده­ها 91

فصل 4. 93

تحلیل دادهها 93

-4-1 مقدمه. 94

-4-2 تحلیل داده­ها 94

فصل 5. 111

بحث و نتیجه­گیری.. 111

-5-1 مقدمه. 112

– 5 -2 بحث.. 112

-5-3 فرضیه­های پژوهش… 116

-5-4 یافته­های پژوهش… 119

-5 -5 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 121

کتابنامه. 122

پیوست… 128

واژنامه فارسی به انگلیسی.. 129

واژنامه انگلیسی به فارسی.. 133

آزمون شنیدن. 137

پرسشنامه راهبردهای شنیداری.. 141

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید