پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت ­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت ­بدنی استان کردستان

دانلود پایان نامه

گروه تربیت ­بدنی و علوم ورزشی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت ­بدنی گرایش عمومی

عنوان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ارتباط محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت ­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت ­بدنی استان کردستان

استاد راهنما:

دکتر سردار محمدی

استاد مشاور:

دکتر محمد ملکی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

اختصار پژوهش:

این پژوهش با هدف برسی ارتباط بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت ­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان انجام شده­می باشد. این پژوهش کاربردی می باشد و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران تربیت­بدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان می­باشد که تعداد آنها110 نفر در شهرستان‌های سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونه­گیری به صورت تمام شمار بهره گیری شده­می باشد. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(2007) بهره گیری گردید که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه گردید. با در نظر داشتن تحلیل داده­های جمع‌آوری شده، نتایج زیر بدست آمده­می باشد. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی ارتباط وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شده­می باشد. پس فقط این دو مولفه می­توانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت ­بدنی را پیش­بینی نمایند.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

امروزه یکی از سازمان­های مهم و تأثیر­گذار در هر جامعه­ای، نهاد آموزش و پرورش می باشد. بی شک آموزش و پرورش اساسی‌ترین‌ نهاد اجتماعی در شکل­ دهی، هدایت و کنترل افکار افراد هر جامعه بشری می باشد و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعی می باشد. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفت­های صنعتی، گرایش به سازمان­های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده می باشد، به گونه­ای که یکی از شاخص­های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته می باشد(علاقه­بند، 1390). بدیهی می باشد که نهاد آموزش و پرورش عهده­دار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد­ها و توانایی­هایی افراد می باشد و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامه ریزی­های وسیع، جامع و حساب شده با در نظر داشتن اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه می باشد (طالب­زادگان، 1387). بی­شک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری می باشد (سیف، 1380)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام می­گردد تا به تغییر در او منتهی گردد. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی می­توانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده پس، یکی از مهم­ترین شاخص­هایی که می­توان از آن برای مطالعه میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدف­های خود بهره گیری نمود، پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان می باشد(کرمی، 1384). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی مانند مباحثی می باشد که در محیط­های آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار می باشد(ابولقاسمی و جوانمیری، 1391) و ممکن می باشد به علت های مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه گردد. پس، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین فعالیت­ها در نظام آموزشی می باشد، زیرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد سنجیده می­گردد، مهم­ترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دست­اندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش می باشد و به همین دلیل بیشتر مطالعه­های چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کرده­اندReynolds) و Teddlie، 2004). به نظر می­رسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ گردد. در نتیجه پژوهش حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به مطالعه ارتباط بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با در نظر داشتن این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن بشر به کمال مطلوب فعالیت­های مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار می­گردد. این پژوهش دانش ­آموزان تربیت ­بدنی را مد نظر قرار می­دهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیت ­بدنی صورت می­گیرد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1- اظهار مسأله

امروزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام­های آموزشی مورد توجه قرار گرفته ­می باشد. علاوه براین، پیشرفت تحصیلی همواره برای معلمان، دانش­آموزان، والدین، نظریه­پردازان و محققان نیز مهم بوده می باشد. زیرا که این عامل مهم نه تنها معیاری مهم در ارزیابی عمکلرد معلمان می باشد بلکه به نوعی معرف توانایی­های علمی افراد در بدو ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی بالاتر می باشد(زمانی و نصر، 1383). شاخص پیشرفت تحصیلی دستاوردی می باشد که به گونه گسترده و عمومی همواره اندازه­گیری می­گردد Dipaola) و Hoy، 2005). از طرفی، با عوامل بسیاری مانند نظام ارزشی مدرسه، روابط عاطفی درون مدرسه، سیستم تنبیه و تشویق، آراستگی دبیر، ساختار کلاس، روش تدریس و غیره در ارتباط می باشد و به نوعی از آن­ها تأثیر می ­گیرد (بهرامی و رضوان، 1385) که این عمکلرد جدای از موارد نام برده شده تجزیه و تحلیل نمی­گردد، اما به علاوه عامل­ها، عامل دیگری به نام فضای فیزیکی مناسب و با نشاط در این فرایند به نوعی می­تواند تأثیر داشته باشد که در تحقیقات مطالعه شده کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. در واقع فضای فیزکی مناسب و با نشاط جزو عوامل درونی اثرگذر بر مدارس به صورت مستقیم و دانش- آموزان به صورت غیرمستقیم می باشد(حاجی­بابایی، 1391). در تصدیق این ادعا پیش از این (Dorman، 1998) تصریح به این دارد که یکی از عواملی که بر فعالیت مدارس و معلمان تأثیر می­گذارد، محیط مدرسه می باشد. در واقع محیط مدرسه با مدیریت آموزش مدارس، که مدارس را به عنوان یک سازمان رسمی در نظر می­گیرد مرتبط می باشد. پس این محیط، با گروه­های اجتماعی در زمینه اهداف، نتایج تأثیر­ها، ساختار سازمانی، نظام­های پاداش، فعالیت­های مشارکتی و ارتباط اولیا و مربیان شبیه می­باشد. سالیانی می باشد که فضای مدرسه به عنوان جنبه مهم و اساسی هر مدرسه مورد مطالعه قرار گرفته­می باشد. علاوه برآن محیط بستری برای شکل گیری بسیاری از ویژگی های رفتاری می باشد و به بیانی دیگر، بسیاری از عواطف، عادات، سلایق و حتی طرز توجه­ها، نشست­ها و برخاست­ها به گونه­ای شگرف از محیط تأثیر می­پذیرد. دانش‌آموزان پس از محیط مسکونی خود بیشترین ساعات روز را در واحدهای آموزشی سپری می­کنند و با در نظر داشتن تأثیر اساسی آموزش در فرآیند شکل­دهی به فرهنگ جامعه، لازم می باشد علاوه براهمیت دادن به فرآیند آموزش به ایجاد محیط مطلوب که شوق و انگیزه را نسبت به فرآیند یاددهی و یادگیری در دانش­آموزان ایجاد کند توجه کافی و وافی داشت(همت، 1388).

   به طورکلی امروزه علی­رغم کوشش­های فراوانی که برای اثربخشی مدارس انجام می­پذیرد، هم­چنان ضعف مدارس در این زمینه مورد انتقاد جدی قرار دارد. از طرفی درس تربیت­بدنی در نظام آموزش و پرورش جهان جایگاه مهم و پر اهمیت یافته­می باشد. در نظر داشتن درس تربیت­بدنی در مدارس تا آنجا اهمیت دارد که مواد اول و دوم منشور یونسکو، تربیت بدنی و ورزش را حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان می­داند و به مقصود ایجاد تعادل و تقویت ارتباط فعالیت جسمانی و دیگر اجزای آموزش و پرورش موسسات ملی هر کشور را برای بهبود و توسعه تربیت بدنی موظف می­داند. اما هم­چنان که به صورت ضمنی تصریح گردید در این زمینه به ویژه در زمینه ورزش و تربیت­بدنی کمتر تحقیقی این عامل مهم را در ارتباط با اثربخشی مدنظر قرار داده­می باشد. وجود این طریقه نمی­تواند در دست­یابی به یک درک جامع و کلی نسبت به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عوامل موثر بر آن کمک کند و ارتباط فی مابین موارد ذکر گردیده فوق را با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان به تصویر بکشد. پس با بهره ­گیری از موراد فوق این پژوهش درصدد می باشد که به سوالات زیر پاسخ دهد:

1- آیا بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان رشته تربیت­ بدنی ارتباط هست؟

2-  آیا محیط مدرسه قابلیت پیش ­بینی پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان رشته تربیت ­بدنی را دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه علمای تعلیم و تربیت به تربیت­بدنی و ورزش به منزلۀ موثرترین ابزار تربیت  می­نگرند. سامارانش[1] رئیس اسبق کمیتۀ بین ­المللی المپیک معتقد می باشد: تربیت­بدنی شیوۀ موثر آموزش و پرورش بشر­هاست(1999). پرورش یافتگان مکتب تربیتی تربیت­ بدنی  بشر­هایی ارزشمندند که فضیلت­های اخلاقی بشر سالم و اجتماعی در آن­ها شکوفا شده­می باشد. ویژگی­های اخلاقی صبر و شکیبایی، همت بلند، سخاوتمندی و فدارکاری، عدالت­گرایی و انصاف، قانون­گرایی و حرمت­گذاری به حقوق دیگران، مسئولیت­پذیری، اهتمام در انجام مسئولیت­ها، تکریم به بزرگان و پیش­کسوتان و هم­یاری و تعامل با دیگران، که همگی از مهارت­های میدانی و کاربردی زندگی اجتماعی امروز هستند، از طریق حضور در تکاپوی­های تربیت­بدنی و ورزش قابل حصول­اند(حمیدی، 1390). به طوری که در چند دهۀ اخیر موضوع تربیت­بدنی و ورزش مدرسه­ای در سطر اول اولویت­های برنامه­ای و تحقیقی بسیاری از کشورها و نهادهای بین­المللی قرار گرفته می باشد(شعبانی، 1383). در واقع تأثیر ورزش در جهان امروزی انکار ناپذیر می باشد در این بین آموزش و پرورش یکی از اصلی­ترین سازمان­هایی می باشد که   می­تواند به عنوان یک رکن و بنیاد در نظام تعلیم و تربیت اقدام کند و تربیت­بدنی و ورزش به عنوان یک وسیله تربیتی می­تواند تأثیر ارزنده­ای در این نظام داشته باشد(کاشف، 1390). از طرفی مطالعه جوامع پیشرفته نشان می­دهد که همۀ این کشورها از نظام آموزشی موثر و کارآمد برخوردار بوده­اند. در واقع یکی از جلوه­های آموزشی موفق میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن نظام می باشد. علاوه بر آن پیشرفت تحصیلی نیز برای یادگیرندگان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد(یوسفی و همکاران، 1388).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید