پایان نامه رشته زیست شناسی نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

نقشه فیزیکی، نقشه سیتوژنتیک می باشد. نقشه سیتوژنتیک بر اساس الگوهای باندینگ (رنگ آمیزی) کروموزوم­ها قرار دارد. اندازه­گیری این الگو­ها در آغاز برای تعیین اندازه فیزیکی کروموزوم­های بشر به کار رفته و لذا منجر به جداسازی کروموزوم­ها بر اساس اندازه از 1 تا 23 گردید. امروزه با بهره گیری از سیتوباندها (به عنوان مثال 22q11) کار با نقشه­های فیزیکی راحت­تر شده می باشد (میشل و گری، 2003). نقشه های فیزیکی را می توان با سه روش FISH، نقشه های  RHو نقشه های كنتيگ تهیه نمود (مونتگومری، 2000). طی پانزده سال اخیر، تکنیک FISH در حیوانات اهلی عمدتاً در پژوهش هایی با اهداف شناسایی نواقص کروموزومی، نقشه یابی ژن ها، نقشه یابی مقایسه ای، شناسایی قطعات کروموزومی حفظ شده دارای ژن های یکسان در بین گونه ها و مطالعه ویژگی های تکاملی کروموزوم ها به کار برده شده می باشد (روبس و همکاران، 2009). نقشه­های فیزیکی كلون هاي همپوشان چهارچوب اصلی فعالیت های كلونينگ موقعيتي ژن ها را فراهم آورده اند. بهره گیری از FISH با نشانگرهای مولکولی منافع بسيار زیادی را برای محققین سیتوژنتیک در زمینه نقشه یابی فیزیکی و مطالعات مقایسه ای از طریق مرتب کردن دقیق جایگاه های ژنی بین گونه های مرتبط هاي نوع I) تأثیر مهمي را در توسعه نقشه هاي مقايسه اي گونه هاي مختلف پستانداران بازي مي كند (آنتوناکی و همکاران، 2001).

هيبريداسيون قطعات کروموزومی نشان داده می باشد که تکامل ژنوم پستانداران عمدتا حاصل حفظ شدگی تمامی کروموزوم ها یا ترانسلوکاسیون قطعات بزرگ کروموزومی می باشد (شرتان و همکاران، 1994). یک گروه از بلوک های کروموزومی حفظ شده بین بسیاری از گونه ها از راسته های مختلف پستانداران تا كنون شناسایی شده اند (چادهاری و همکاران، 1998). این بلوک ها احتمالا کاریوتایپ اجدادی پستانداران را تشکیل داده بوده اند و سپس در طی تکامل بوسیله بازآرایی های بین کروموزومی مخلوط شده اند و لذا هر گونه از پستانداران دارای نظم و ترتیب منحصر به فرد از قطعات کروموزومی حفظ شده می باشند. حدود 210 قطعه کروموزومی حفظ شده بین گاو و بشر تاکنون شناسایی شده اند که حاصل نقشه یابی فیزیکی با تعداد زیادی از ژن ها در گاو می باشد (شیبلر و همکاران، 2006). اخيراً مطالعات مقايسه اي ژنوم با بهره گیری از هيبريداسيون بين گونه اي با بهره گیری از كروموزوم هاي انساني موجب شناسايي قطعات كروموزومي همولوگ بين بشر و نشخوار كنندگان شده می باشد (هییز، 1995؛ سولیناس و همکاران، 1995؛ چادهاری و همکاران، 1998 و روبس و همکاران، 2009 ).

 

1-2-6 همولوژي

اصطلاح همولوژي در آغاز براي تشريح كروموزوم هايي به كار برده گردید كه به صورت ديرينه از روي هم نسخه برداري شده بودند اما اغلب براي كروموزوم هاي همسان در دو يا چند گونه نيز به كار

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.