دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی «M.A.»

 

عنوان

ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه

 

استاد راهنما

دکتر صدیقه علیپور

 

 

استاد مشاور

دکتر هوشمند اسفندیار پور 

 

پاییز 91

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

چکیده فارسی……………………………

 

فصل اول: کلیات…………………………

مقدمه…………………………………

اظهار مسآله…………………………….

اهداف پژوهش……………………………

فرضیات پژوهش…………………………..

کاربران پژوهش………………………….

 

فصل دوم: مبانی نظری…………………….

روایت شناسی……………………………

روایت ………………………………..

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انواع روایت……………………………

عناصر روایت در رمان…………………….

الگوی شخصیت……………………………

شخصیت و شخصیت پردازی……………………

پیشینه ی شخصیت پردازی…………………..

شخصیت و داستان…………………………

ریخت شناسی شخصیت……………………….

شخصیت پردازی مستقیم و غیر مستقیم…………

شخصیت ایستا……………………………

شخصیت پویا…………………………….

انواع شخصیت……………………………

نظریه های روایت………………………..

نظریه ی پراپ…………………………..

خویشکاری………………………………

ویژگی خویشکاری های داستان……………….

قصه…………………………………..

عناصر قصه……………………………..

انواع قصه……………………………..

سراینده ی بهمن نامه و زمان او……………

موضوع بهمن نامه………………………..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقایسه بهمن نامه با داستان بهمن در شاهنامه..

 

فصل سوم: روش پژوهش

ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه……

تعریف روش پژوهش………………………..

طرح نظری مسئله پژوهش……………………

چارچوب نظری……………………………

روش کتابخانه ای………………………..

انواع سند……………………………..

ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات……………..

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………

شیوه ی شخصیت پردازی در بهمن نامه…………

آغاز حرکت اول داستان……………………

توزیع خویشکاری و تحلیل شخصیت ها در حرکت اول.

نمودار پایانی حرکت اول………………….

آغاز حرکت دوم داستان……………………

توزیع خویشکاری و تحلیل شخصیت ها در حرکت دوم.

نمودار پایانی حرکت دوم………………….

آغاز حرکت سوم داستان……………………

توزیع خویشکاری و تحلیل شخصیت ها در حرکت سوم.

نمودار پایانی حرکت سوم………………….

آغاز حرکت چهارم داستان………………….

توزیع خویشکاری و تحلیل شخصیت ها در حرکت چهارم

نمودار پایانی حرکت چهارم(آخر) داستان……..

 

موضوع بهمن نامه داستان زندگی بهمن پسر اسفندیار پادشاه کیانی و ستیزه جویی های او با خاندان رستم زال می باشد. بهمن که قهرمان این داستان می باشد در نوشته های باستانی و تاریخی دارای شخصیتی خاص می باشد. در این آثار وی پایان دهنده ی دوران پهلوانی و آغازگر دوران تاریخی می باشد. در این پژوهش  با بهره گیری از الگوی ریخت شناسی پراپ به تحلیل و مطالعه شخصیت های بهمن نامه پرداخته ایم زیرا با بهره گیری از این الگو به راحتی می توانستیم خویشکاری ها و اعمال شخصیت ها را مورد تحلیل و مطالعه قرار دهیم. داستان بهمن نامه نیز به دلیل این که داستانی حماسی می باشد و در آن از کینه توزی ها و رزم و ستیز سخن به میان رفته می باشد و شخصیت هایش نیز مانند الگوی پراپ از دو حالت  قهرمان و شریر و کارکرد های آن دو خارج نمی باشند زمینه ساز بهره گیری از این الگو گردید. ضرورت انجام این پژوهش مطالعه و تحلیل شخصیت های بهمن نامه بر اساس الگوی مورد نظر و همچنین واکاوی شحصیت ها از چهار دیدگاه: (1- قهرمان و ضد قهرمان 2- تیپ و نوع 3- ایستایی و پویایی 4- صفات) . چنین نتیجه گیری می گردد که شخصیت ها یا حامی  و یاریگر قهرمان داستان هستند و یا رفتاری ضد قهرمان دارند و حامی شریر می باشند. هر کدام از شخصیت ها برای ارائه ی خدمتی و یا مآموریتی وارد صحنه ی داستان می شوند و از خود خویشکاری (کارکردی) را بر جای می گذارند. این داستان دارای چهار حرکت می باشد که در آن خویشکاری هایی رخ می دهد و مهم ترین آن ها، شرارت، نبرد شریر با قهرمان، شکست قهرمان یا شریر،مجازات شریر، رهایی، پاداش، و بر تخت نشستن می باشند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید