متن کامل: پایان نامه سنّت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

دانلود پایان نامه

دکتر علی شریعتی

پایان‌نامۀ دورۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

سنّت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

استاد راهنما:

دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور:

دکتر محمود امیدسالار

دکتر عبدالله رادمرد

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل اول: ایرانیان و تصحیح متون در پنج قرن نخست اسلامی

مقدمه‌ای در باب تصحیح متن……………………………………………………………………… 12

دوران انتقال و تعریب فرهنگ ایرانی…………………………………………………………………….. 16

قرآن سرآغاز اندیشه‌های متن‌شناسانۀ اسلامی………………………………………………………… 18

کتابت و تدوین حدیث……………………………………………………………………………………….. 21

تحریف و تصحیف……………………………………………………………………………………………… 23

التنبیه علی حدوث التصحیف………………………………………………………………………………. 28

روش‌های اخذ دانش و توثیق متن……………………………………………………………………….. 32

1- روش‌های بازخوانی مکرر

الف) عرض و مقابله………………………………………………………………………………………….. 34

 ب) سماع و قرائت بر شیخ………………………………………………………………………………… 36

2-  روش‌های مبتنی بر نسخه‌شناسی

الف) مناوله……………………………………………………………………………………………………… 39

ب) وجاده (وقوف بر خط)……………………………………………………………………………….. 40

3- روش‌های مبتنی بر تبارشناسی

الف) اجازه……………………………………………………………………………………………………… 43

ب) وصیت به کتاب………………………………………………………………………………………… 45

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج) اِعلام……………………………………………………………………………………………………….. 45

کارکرد نسخه‌بدل در تمدن اسلامی…………………………………………………………………….. 46

متصدیان تصحیح متن……………………………………………………………………………………. 51

1- محدثان…………………………………………………………………………………………. 52

2- دانشمندان و ادیبان…………………………………………………………………………. 52

3- وراقان…………………………………………………………………………………………… 53

اختصار و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………….. 55

 فصل دوم: سنت تصحیح متن از قرن پنج تا پایان قرن نهم هجری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 58

اشاراتی به تصحیح متون در آثار فارسی……………………………………………………….. 60

گزارش‌هایی از تصحیح چند متن……………………………………………………………….. 70

1- اختیارات شاهنامه……………………………………………………………………………. 71

2- گردآوری دیوان مسعود سعد سلمان………………………………………………….. 73

3- شاهنامه به تصحیح حمدالله مستوفی………………………………………………….. 74

4- شاهنامۀ بایسنغری……………………………………………………………………………..81

تصحیح نسخه‌های خطی فارسی……………………………………………………………..83

1- نشانه‌ها، رمزها و اصطلاحات تصحیح………………………………………………… 86

الف) علایم اشارتگر…………………………………………………………………………… 88

ب) رمزهای تصحیح…………………………………………………………………………… 90

2- یادداشت‌های بلاغ و مقابله…………………………………………………………………. 92

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اختصار و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………….. 95

فصل سوم: تصحیح متون فارسی از قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 98

شیوع فن تصحیح متن………………………………………………………………………….. 99

پیوند تصحیح متون با نقد ادبی………………………………………………………….. 102

تصحیح دیوان حافظ در هرات……………………………………………………………… 104

عبداللطیف عباسی بزرگ‌ترین مصحح سنتی زبان فارسی……………………………… 108

الف) توضیح حال………………………………………………………………………………. 109

 ب) آثار………………………………………………………………………………………………. 115

ج) شیوۀ عبداللطیف عباسی در نقد و تصحیح متون………………………………….. 122

1- کیفیت انتخاب نسخۀ اساس…………………………………………………………123

2- تحلیل نسخه‌ها………………………………………………………………………… 124

3- چگونگی مقابلۀ نسخه‌ها…………………………………………………………….. 126

4- مبانی و روش تصحیح………………………………………………………………. 128

رمزهای تصحیح در نسخ خطی قرن دهم تا دوازدهم هجری………………………………… 133

الف) رمزهای منفرد……………………………………………………………………………….. 134

ب) رمزهای ترکیبی………………………………………………………………………………. 136

اختصار و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 138

فصل چهارم: تصحیح متون فارسی در دورۀ جدید

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 140

علامه محمد قزوینی………………………………………………………………………………………….. 145

1- نقد روش‌های تصحیح متن……………………………………………………………………… 147

2- شم فقاهتی یا توانایی اجتهاد……………………………………………………………………. 149

3- احتراز از تصحیح خودکار……………………………………………………………………….. 151

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید