دانلود فرمت word : پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره

دانلود پایان نامه

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره

استاد راهنما:

دکتر محمد رضوی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………… 9

مبحث اول: موضوعات روش……………………………. 10

بند 1- اظهار مسئله…………………………………….. 10

بند2- پیشینه و ضرورت انجام پژوهش…………………..13

بند 3- اهداف پژوهش……………………………………. 13

بند4- سوالات پژوهش………………………………….. 14

بند 5- فرضیه‌ها………………………………………….. 14

بند 6- روش پژوهش…………………………………….. 15

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه و مبانی پژوهش………..15

گفتار اول: مفاهیم………………………………………….15

بند 1-واژه شناسی………………………………………. 15

الف- تعریف لغوی…………………………………………. 16

ب- سیاست جنایی……………………………………….16

ت-وجدان جمعی ………………………………………….

ت- افکار عمومی…………………………………………. 17

ث- حریم خصوصی………………………………………..17

بند2 – تعریف اصطلاحی………………………………….. 17

الف-سیاست جنایی………………………………………..17

ب- وجدان جمعی…………………………………………. 19

پ- افکار عمومی………………………………………….. 20

ت- حریم خصوصی………………………………………… 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ث-مفهوم پیشگیری……………………………………….27

1- اقسام پیشگیری………………………………………..27

گفتار دوم: خاستگاه و تاریخچه بحث……………………. 29

بند1- خاستگاه بحث………………………………………..29

بند2-پیشینه تاریخی بحث……………………………….. 34

فصل دوّم : سیاست جنایی تقنینی در قبال بهره گیری از تجهیزات ماهواره…..40

مبحث اول: پیشگیری کیفری بهره گیری از تجهیزات دریافت از ماهواره……..41

گفتار اول:حقوق حاکم بر پخش برنامه‌های مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی…….41

گفتار دوم: مصادیق جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره در حقوق ایران و وضعیت آن با سایر کشور ها…..47

بند1- طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها……………….47

بند2- کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهواره ای…..49

بند3- کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای….51

گفتار سوم: جرایم مرتبط با تجهیزات ماهوراه در نظام تقنینی کشور…..52

بند1- ارزش‌گریزی……………………………………… 53

بند2- توسعه طلبی………………………………….. 54

 الف -قیم‌مآبی قانونی…………………………………. 55

 ب- مصلحت عمومی………………………………….. 58

بند3- عدم تساهل………………………………………. 60

بند4- تورم‌زایی کیفری………………………………….. 61

بند5- عدم اتخّاذ راهبرد عقب‌نشینی………………..63

گفتار چهارم: پیشگیری کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران…….65

بند1- حقوق کیفری ماهوی …………………………..66

بند2- حقوق کیفری شکلی……………………….69

مبحث دوم: پیشگیری غیر کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره…..74

گفتاراول: پیشگیری اجتماعی………………………..74

بند1-مطالعه جرم انگاری قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ………76

الف-مجرمان سازمان یافته………………………….77

ب-مجرمان خرده فروش……………………………..77

ت- مرتکبان فراگیر……………………………………78

بند2-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری…………….79

گفتار دوم: پیشگیری وضعبی………………………….81

فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره…. 90

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………….91

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند1- مداخله‌جویی………………………………….. 93

بند2-غیر‌افتراقی بودن…………………………………. 94

بند3- غیر‌تعدیلی بودن…………………………………. 94

بند4- نارسایی اجرایی………………………………….. 95

مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره

گفتار اول­_ ضرورت طرح بحث………………………………….. 97

گفتار دوم_ فرایند دادرسی کیفری……………………………. 98

بند1 -وقوع…………………………………………………..  98

بند 2 -کشف……………………………………………… 99

الف-  ضابطان دادگستری………………………………… 100

ب- جرم مشهود و غیرمشهود ………………………………… 102

بند 3 -پژوهش ………………………………………….. 104

الف-  مرجع صالح جهت ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی……….106

ب- صدور قرار تأمین کیفری …………………………………108

پ- صدور قرار مجرمیت………………………………… 110

ت- تعقیب…………………………………………………110

ث-  قرار عدم صلاحیت…………………………………112

بند4-  رسیدگی و صدور حکم…………………………..  113

بند 5-  اجرای حکم کیفری………………………………… 113

نتیجه‌گیری…………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………….. 118

منابع…………………………………………………….. 121

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید