دانلود فرمت ورد:پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

دانلود پایان نامه

فرایند جهانی شدن به سرعت در جریان می باشد و دنیای ما را به سوی یک دهکده جهانی سوق می دهد که در آن فرهنگ ها هر روز بیشتر از دیروز به سمت همگون شدن پیش می طریقه. این فرایندها به شرکت ها این فرصت را می دهد تا با به کارگیری روشهای جدید بازاریابی، مصرف کنندگانی در سراسر جهان داشته باشند. صادرات محصول یکی از روش های حضور در بازارهای جهانی می باشد که در این پژوهش به آن پرداخته شده می باشد.

پایان پذیر بودن منابع طبیعی و مانند نفت از عواملی می باشد که تأثیر صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند.  میزان صادرات ایران در بازار جهانی و منطقه ای افت قابل ملاحظه ای پیداکرده و  این در حالیست که  کشورمان در تولید و صید ماهی دارای مزیت نسبی می باشد.  مجموعه این عوامل نیازمند مطالعه دقیق ومفصلی می باشد که ضامن حضورموفق ایران در بازار منطقه گردد.

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی می باشد که با هدف شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی در ایران، می کوشد راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه دهد. در این پژوهش چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی مورد مطالعه قرار می گیرند. در جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده می باشد. آزمون t استیودنت جهت مطالعه قبول یا رد فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده به کار گرفته شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یافته های پژوهش نشان می دهند که عوامل مدیریتی، شرایط تولید، سیاست های دولت و عوامل توزیع به ترتیب مهم ترین موانع توسعه صادرات این محصول محسوب می شوند. در پایان راهکارهایی جهت رفع این موانع و بهبود وضعیت موجود ارائه شده می باشد. امید می باشد که انجام چنین تحقیقاتی در صنایع مختلف و در نظر داشتن نتایج این تحقیقات از سوی مسئولین، نوید بخش حضور موفق صنایع کشور در بازارهای جهانی باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول

کلیات پژوهش

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید