دانلود فایل: پایان نامه ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم

دانلود پایان نامه

عنوان :

ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در دنیای امروزی که به سمت جهانی شدن حرکت می کند ، کوشش می گردد بر معضلات مانند هجوم فرهنگهای بیگانه غلبه گردد. طریقه رو به رشد در قالب فرهنگی کوششی می باشد که برای هر چه نزدیک شدن به این هدف ما را یاری می کند .در این پروژه با در نظر داشتن رویارویی سنت ومدرن این مسائل مطرح می گردد:

کاربرد اصول معماری ایرانی در طراحی موزه تا چه اندازه می تواند به تامین نیازهای فضایی کمک کند؟ طراحی موزه تا چه اندازه می تواند موجب ارتقا شناخت جامعه نسبت به لباس اقوام ایرانی گردد؟ اصول معماری ایرانی تا چه اندازه می تواند در احیاء ارزشها و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم تاثیر گذار باشد؟ بدیهی می باشد  با مطالعه سبک ها و گرایش های مختلف در دورهای زمانی ، در یک چارچوب نظری منسجم می توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناخت سایر مؤلفه هاو ارزشهای معماری ایرانی در آثار معماران بهره گیری نمود . همچنین می توان به ارزیابی دقیق تری به مقصود شناخت این اصول و بهره گیری از آن در معماری ایرانی حاضر ، در طی سالهای آینده دست پیدا نمود .

پژوهش حاضر پس از مطالعه مفاهیم موزه ، تاریخچه  پوشاک در ادوار و اقوام مختلف ، اصول وارزشهای  معماری ایرانی ، نمونه های مشابه ، خصوصیات جغرافیایی شیراز ، برنامه  فیزیکی طرح و معرفی آن پرداخته شده می باشد .

مبحث پوشش و پوشاک در طول تاریخ همواره حائز اهمیتی بوده می باشد و چه بسا که در مطالعه طریقه تاریخی آن شاهد تغییر ، رشد و تکامل صعودی آن بوده ایم. و بلاخص در دوران معاصر که این مسئله از مرز صرفاً «پوشش و پوشاک» گذشته و به صورت یک دغدغه برای عموم مردم درآمد. در پایان قرن 21 دیگر مصرف فقط یک طریقه اجتماعی-فرهنگی نبوده و به مرامی تبدیل شده می باشد که می توان از خلال تاثیرات آن بر جامعه و خرده فرهنگ های اجتماعی به آمدن دوران جدیدی در تاریخ کشورهای اروپایی پی برد.حال آنکه این مرز و بوم خود صاحب تاریخ لباس غنی می باشد و علاوه بر آن لباس محلی اقوام مختلف ایران نیز دارای مفاهیم ارزشمند و همساز با محیط و اقلیم می باشد که خود می تواند منبع الهام برای لباس مردم امروز ایران باشد. در این پروژه نیز کوشش و تمرکز در ایجاد مکانی مناسب بوده که در جهت معیار های اسلامی اجتماعی نظام بتواند با حفظ ارزشهای لباس ایرانی در جهان قدم نهاده باشد.

پس می توان گفت: بشر اول نگاه می کند، سپس می بیند و از آن چه دیده می باشد، بهره گیری می کند زیرا که دیدن، خود مقدمه ای می باشد برای تغییر سمت و سوی جامعه به سمت ایرانی پوشیدن.

 

فصل اول:

پروپوزال

  • مقدمه

بشر تنها موجود زنده ای می باشد که علاوه بر پوشش طبیعی وموروثی خود پوششی اضافی وساخت دست خودبر اندامش می افزاید هر چه که کاستن  از این پوشش ثانوی به بشر ها جلوه ای همسان میدهد افزون بر آن وجوه تمایزشان را بیشتر می کند.

تاجایی که لباس اولین میزان تمیز فرد از جمع  و اولین معرف پاره ای  از دیدگاه های او در دیدگاه مخاطبان می گردد که شخصیت اجتماعی و خاستگاه قومی و اقلیمی و فرهنگی فرد را حکایت می ‌کند .جایگاه  طبقاتی واجتمایی را بر ملا می کند.خصوصیات صنفی –معیشتی وگاه  حتی رویکرد های  سیاسی –فرهنگی و عقیدتی افراد را شامل می گردد .

هر یک از ما اولین ارزیابی هایمان را از دیگران  با برانداز کردن شکل و شمایل و نوع پوشش آنها  آغاز میکنیم  وهر کدام از ما در تلفیقی از خودآگاهی و نادانستگی آن گونه لباس می پوشیم  که ترجیح میدهیم  آنگونه باشیم یا آنطور جلوه کنیم .

لباس ها همانطور که معرفی کننده  فردیت آدم ها وتعلقات اجتماعی شان هستند به همان  طریق می توانند پوشاننده آن ویژگی ها نیز باشند و باعث انحراف  ذهن بشر  در ارزیابی اولیه از آنها میشود این انحراف به دو گونه ایجاد می گردد :

اول به دلیل اینکه تبادل ها و تعادل اجتماعی افراد گاه یکسانی  و شباهت هایی برای مخفی  کردن پاره ای از ویژگی ها که نوع خاصی از لباس معرف آن ویژگی ها نباشد.

استاد شریعتی در کتابپدر.مادر ما متهمیم” اظهار می کند:بزرگترین  مانع اجرای طرح  استعمار فرهنگی می باشد . یعنی بوک کردن  جامعه مترقی وفرهنگ زدایی روشنفکران .

بایستی در برابر استعمار فکری  وسلطه اعتقادی و روانی تهیدست  وبی مقاومت وفاقد اصالت تاریخی و شخصیت با لذت انسانی  واستقلال روحی  شوند تا آرام آرام به چنگ آیند و در واقع شناسه فرهنگی نداشته باشند .

مطالعات انجام شده  نشان میدهد که مذهب ،شرایط  و عوامل طبیعی، نوع معیشت  و فعالیت های جنبی تولید و منزلت اجتماعی در شکل گیری  و ترکیب پوشاک محلی هر قومی از عوامل عمده به شمار می آیند.

پوشاک از راه مجموعه ای  علایم مادی به یک نظام ،ارتباطی فرهنگی در میان مردم جامعه مستقر می کند. رمز گشایی از این علایم و دریافت معانی و مفاهیم آن در هر گروه اجتماعی و جامعه  مستلزم درک رفتارهای  اجتماعی و فرهنگی مردم آن گروه و جامعه  و استمرار دوام آن در حیات تاریخی نسل ها می باشد.

در آغاز شکل گیری  اجتماعات بشری و در جامعه های  اولیه پوشاک جنبه  ونقش حفاظتی داشته و برای مصون نگه داشتن  بدن بشر در برابر عامل های طبیعی و اقلیمی آب و هوایی به کار رفته می باشد. بعد ها فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در جامعه و شکل گیری عقاید دینیمذهبی در ذهنیت مردم، پوشاک و نوع رنگ و جنس و شکل و سبک دوخت تن پوش ها، زمینه و تأثیر  فرهنگی  پیدا نمود، و کارکرد اجتماعی و فرهنگی و نمادین آن برجسته گردید. هر یک از تن پوش ها و زیور ها و آرایه های مخصوص آنها به صورتی رمزی و نمادین  مفاهیمی را در جامعه میرساند.

تن پوش ها نشان دهنده پایگاه و منزلت اجتماعی و قومی مختلف می باشد.به گونه کلی هدف از ایجاد رشته های گوناگون هنر دستیابی به مجموعه ای از دانش ها، فنون، تقویت قوه خلاقیت، ابداع و کسب تجارت مفید  توسط بشر هایی مستعد و آگاه می باشد.تا در نتیجه قادر باشند با حرکتی صحیح و از طریق  تفکر و ذهنیتی متعادل به مقصد نهایی که همان تکامل بشر ها در مسیر الله می باشد برسند.

هنر هر زمان تجلی گاه روح و جوهر عصر خویش تن می باشد. و میتواند بر حسب اندیشه ها و ارمانهای صحیح در خدمت اهداف الهی قرار گرفته و همانند دیگر پدیده های تکاملی روح بشر- زیرا علم به دانش و عبادت –بشر را در مسیر تکامل معنوی قرار داد. هنر راستین فراورده ای از اندیشه ها تعالیم و تجربیاتی می باشد که از متن فرهنگی و ایدئولوژی انسانها می جوشد.

پس  شامل دستاوردهای ذهنیاخلاقی و دانش توام با ابداع و تجربه منتج از فلسفه زیستن و ایمان افراد جامعه می باشد.

با در نظر داشتن چنین ابعاد ارزشمندی لازم و شایسته می باشد که همواره بخشی از نیروهای اجتماع توان خود را مصروف گسترش و پیشرفت هنر بنمایند. که از این راه نه تنها به توسعه و نشر فرهنگی انسانی یاری میدهد بلکه با تکیه بر اعتلا و احیای هنرهای کاربردی به گونه خاص در خودکفایی اقتصادی و بازرسی کشور موثر واقع میشود.

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • اظهار مسئله

اظهار مسأله اساسی پژوهش به گونه کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، اظهار جنبه‏های مجهول و مبهم، اظهار متغیرهای مربوطه و مقصود از پژوهش) :

یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی یک جامعه پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه می باشد. آشنایی با تاریخ لباس و پوشاک ایرانیان نه تنها اطلاعاتی در خصوص ظاهر مردمانی که در ادوار مختلف تاریخی زندگی می کرده اند در اختیارمان می گذارد. بلکه ما را با  انواع سلیقه های نوع دوخت و رنگ مدل های مختلف لباس بافت انواع پارچه ها و صادرات و واردات پوشاک و تأثیر پذیری و تقلید از لباس مردمان نواحی دیگر اختصاص پوشاکی خاص به گروه یا طبقه ای اجتماعی آشنا می سازد و همچنین درمورد چگونگی طریقه و تکامل انواع پوشش ها اطلاعات مفید و جالب توجهی ارائه می نماید.لباس همواره وسیله ای برای نشان دادن جایگاه اجتماعی و حتی طرز تفکر افراد بوده می باشد و تأثیر نشانه و سنبل را داشته می باشد. در معماری نیز این سبک های مختلف معماری به عنوان نشانه وسنبل برای نشان دادن جایگاه اجتماعی ساختمان و یا صاحب ساختمان به کار می طریقه.لباس و ساختمان هر دو وسیله ای برای پوشش بدن هستند. هر دو نقشی اجتماعی دارند. و در نهایت در مدل ها و روش ساخت نقاط مشترک زیادی دارند.

با در نظر داشتن این امر که همیشه تفکرات و جهان بینی افراد بر زندگی آنها تاثیرگذار می باشد و آرامش بشر در گرو متناسب بودن با جهان بینی و ایدئولوژی خود می باشد، لزوم حکمفرمایی ارزش های اسلامی و دینی بر شهرسازی و معماری اسلامی امری حیاتی به شمار می رود. همچنین مصنوعات هر جامعه بایستی مبتنی بر فرهنگ آن جامعه باشد تا بتواند حافظ هویت و ریشه جامعه گردد؛ پس در شهرسازی و معماری ایران، بایستی هم ارزش های اسلامی و هم فرهنگ اصیل ایرانی، در طراحی شهری مورد توجه قرار گیرد تا کشور ایران نمونه بارزی از شهری اسلامی و ایرانی باشد.(مشکات روحانی، خادمی،1389،6)

هدف اصلی این پروژه ایجاد مجموعه ای طراحی شده و تامین نیاز های فضایی آن مانند «موزه لباس» به مقصود آشنایی با قدمت و دیرینه لباس ایرانی و پوشش قومی های مختلف، همچنین طراحی فضاهای آموزشی و آموزشگاههای طراحی لباس همچنین طراحی سالن های تخصصی نمایش لباس Fashion Show به مقصود ترویج مد و الگو های طراحی شده و تامین نیازهای اقتصادی مجموعه و همچنین طراحی یک فضای نشیمن و یک پاتق آزاد برای گردهمایی عامه مردم به خصوص جوانان و گفتگو و تبادل و ارائه نظرات و اندیشه ها ی نیازهای انکار ناپذیر این سنین می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید