دانلود فایل تحقیق : پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی

دانلود پایان نامه

دانشکدهنر ومعماری،گروه معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته مهندسی معماری(M.A )

عنوان:

طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی

استاد راهنما:               

دکتر عبدالحمیدقنبران  

                                   استادمشاور یا استادان مشاور:                     

 1- دکتر ابراهیم مرادی             2-دکتر محمد شوهانی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………….َ. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….5

1-4- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………7

1-5-سئوالات وفرضیه ها…………………………………………………………………………………………..9

    1-5-1- سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………..9

    1-5-2-فرضیه‏های پژوهش……………………………………………………………………………………..9

1-6-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..9

   1-6-1-تعریف پیری…………………………………………………………………………………………….9

    1-6-2-سن پیری………………………………………………………………………………………………..10

   1-6-3-فرهنگ پیری……………………………………………………………………………………………11

   1-6-4-مفهوم سالمندی………………………………………………………………………………………..12

   1-6-5-سن سالمندی…………………………………………………………………………………………..12

   1-6-6-مفهوم سرپناه……………………………………………………………………………………………12

   1-6-7-آسایشگاه………………………………………………………………………………………………..12

   1-6-8-آسایشگاه سالمندان…………………………………………………………………………………..13

   1-6-9-آسایشگاه معلولین جسمی…………………………………………………………………………13

   1-6-10-آسایشگاه روانی…………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

2-1- رضایتمندی ………………………………………………………………………………………………….15

   2-1-1-مفهوم رضایتمندی ………………………………………………………………………………….15

   2-1-2-رضایتمندی سکونتی………………………………………………………………………………..15

   2-1-3-رویکرد سنجش میزان رضایتمندی سکونتی………………………………………………..16

   2-1-4-عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر رضایتمندی سکونتی………………………………….18

      2-1-4-1-رضایت از کیفیت بخش ها و عوامل فیزیکی………………………………………18

      2-1-4-2-تاثیرات شخصی و رضایت………………………………………………………………19

      2-1-4-3-تاثیرات اجتماعی و رضایت……………………………………………………………..19

      2-1-4-4-تأثیرات فرهنگی و رضایت………………………………………………………………19

      2-1-4-5-تاثیر طبیعت بر رضایت……………………………………………………………………20

2-2- سرای سالمندان…………………………………………………………………………………21

   2-2-1-پیدایش و تجربه سراهای سالمندان در جهان……………………………………………..21

   2-2-2-پیدایش سراهای سالمندان در ایران…………………………………………………………..23

   2-2-3-انواع سرای سالمندان در ایران………………………………………………………………….24

2-3-مخاطب شناسی………………………………………………………………………………..26

   2-3-1-دیدگاه عمومی از پیری…………………………………………………………………………..26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   2-3-2-دیدگاه سالمند موفق(بیلتز 1990) ……………………………………………………………27

   2-3-3-نظریات مرتبط با سالمندان……………………………………………………………………..28

      2-3-3-1- نظریه مک کئون…………………………………………………………………………..28

      2-3-3-2- نظریه استرهلر……………………………………………………………………………..28

      2-3-3-3-نظریه آشوف………………………………………………………………………………..29

      2-3-3-4- نظریه کولاژن………………………………………………………………………………29

      2-3-3-5- نظریه اسکلروز……………………………………………………………………………29

      2-3-3-6- نظریه تاثیر عوامل محیطی در پیدایش مکانیزم پیری…………………………29

   2-3-4-بیماری های روانی سالمندان و و رکود فعالیت های ذهنی…………………………29

      2-3-4-1-دلیریوم یا روان‌آشفتگی ………………………………………………………………..30

      2-3-4-2-دمانس ……………………………………………………………………………………….30

      2-3-4-3-آلزایمر………………………………………………………………………………………..30

      2-3-4-4-اختلالات افسردگی در سالمندان…………………………………………………….30

   2-3-5-اختلالات جسمی در سالمندان………………………………………………………………31

      2-3-5-1-اختلالات خواب………………………………………………………………………….31

      2-3-5-2-اختلال بینایی و کاهش اطمینان ……………………………………………………..31

      2-3-5-3-اختلال شنوایی و بویایی……………………………………………………………….32

   2-3-6 -تحولات روحی در سالمندان……………………………………………………………….32

      2-3-6-1-سلامت عاطفی ………………………………………………………………………….33

      2-3-6-2-نشانه هایی از خویشتن، هویت در آینده ……………………………………….33

      2-3-6-3-احساس تنهایی ………………………………………………………………………….33

   2-3- 7- عوامل موثر بر رضایتمندی سالمندان ………………………………………………….33

      2-3-7-1-نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت از آن…………………………………….33

      2-3-7-2-ارتباط سبک زندگی مطلوب و رضایت از زندگی……………………………34

      2-3-7-3-ارتباط معنویت در دوران سالمندی و رضایت از زندگی……………………35

      2-3-7-4-ارتباط مشارکت در اجتماع و رضایت از زندگی………………………………35

      2-3-7-5-ارتباط موسیقی بر افزایش رضایت…………………………………………………35

      2-3-7-6-ارتباط خودکارآمدی و رضایتمندی………………………………………………..36

      2-3-7-7-آفرینش رویدادهای مثبت با محیط جهت رضایتمندی سالمندان…………37

   2-3-8-نارضایتی شناختی سالمندان در محیط ……………………………………………………38

      2-3-8-1-آشنایی محیط ……………………………………………………………………….38

      2-3-8-2-حفظ تمرکز در محیط ………………………………………………………………….39

      2-3-8-3-مسیریابی…………………………………………………………………………39

   2-3-9-مشخصات فضایی مطلوب  در جهت رضایتمندی و سلامت سالمندان……….40

      2-3-9-1- بخش ها و تجهیزات ضروری در سرای سالمندان ………………………….40

      2-3-9-2-آسایش حرارتی و برودتی سالمندان……………………………………………….41

      2-3-9-3-نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان……………..43

      2-3-9-4-فضای سبز……………………………………………………………………45

   2-3-10-مشخصات بصری و روانی مطلوب محیط برای رضایت سالمندان………….46

      2-3-10-1-راه یابی و دسترسی………………………………………………………………….46

      2-3-10-2-ایمنی و امنیت ………………………………………………………………………..46

      2-3-10-3-آسایش ………………………………………………………………………………….46

      2-3-10-4-پویایی و جذابیت…………………………………………………………………….47

      2-3-10-5-هم آوایی با طبیعت………………………………………………………………….47

      2-3-10-6-رمز گرایی و ابهام…………………………………………………………………….47

      2-3-10-7-هویت ……………………………………………………………………………………48

      2-3-10-8-آزادی …………………………………………………………………………………….48

      2-3-10-9-رویداد پذیری…………………………………………………………………………..48

      2-3-10-10-بوم گرایی………………………………………………………………………………49

      2-3-10-11-وحدت………………………………………………………………………………….49

      2-3-10-12-نظم…………………………………………………………………………… ………..49

      2-3-10-13-خاطره ذهنی…………………………………………………………….. ………….49

2-4-تحقیقات انجام گرفته……………………………………………………………………. ………….50

2-5-مصادیق خانه سالمندان در جهان………………………………………………….. ……………51

   2-5-1-تسهیلات جشنواره شهر خورشید……………………………………………. ………….51

   2-5-2-طراحی خانه سالمندان در چارلتون ماساچوست…………………………. ……….54

      2-5-2-1-واکاوی سایت پلان…………………………………………………….. ……………….55

      2-5-2-2- پلان های ساختمان…………………………………………………. ………………58

      2-5-2-3-معرفی فضاها…………………………………………………………….. …………….58

   2-5-3-  خانه سالمندان کانادا…………………………………………………………… ………….59

   2-5-4- کریک ویو هوس……………………………………………………………… …………….60   

   2-5-5- خانه سبز……………………………………………………………………………. ………….61

   2-5-6- مقایسه کلی مصادیق……………………………………………………………. ………….62

      2-5-6-1-  سایت پلان های خانه سالمندان……………………………………. ………….62

      2-5-6-2-  پلان و چیدمان سوئیت ها در خانه سالمندان……………………. ………..63

      2-5-6-3- پلان سوئیت ها در نمونه های کار شده……………………………. ………..64

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………66

3-2 – روش پژوهش…………………………………………………………………………………. ……..66

3-3 – مراحل انجام پژوهش……………………………………………………………………. …………67

3-4 – جامعه آماری ………………………………………………………………………… …………….68

3-5 –نمونه آماری …………………………………………………………………………………. ……..69

3-6 – ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….. …………69

3-7- مشخصات پرسشنامه…………………………………………………………………… ………..70

   3-7-1-مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس فرضیه های پژوهش…… …………70

3–8 – روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………… ……….70

   3-8-1- روایی………………………………………………………………………………….. …….70

   3-8-2 –اعتبار یا پایایی………………………………………………………………….. ………..71

3-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………71

3-10- تعریف متغیرها………………………………………………………………………… ……….71

3-11-بهره گیری از استانداردهای طراحی…………………………………………………….. …….73

   3-11-1-استاندارد درها……………………………………………………………………. ……..73

   3-11-2-راه پله و سطوح شیب دار……………………………………………………. ……..74

   3-11-3-میله‌های دستگرد……………………………………………………………… ………..76

   3-11-4-حمام و دستشویی………………………………………………………….. ………….76

   3-11-5-استاندارد حمام برای سالمندانی که نیاز به کمک دیگران دارند.. ……….77

   3-11-6-پنجره ها………………………………………………………………………….. ………77

   3-11-7-آسانسورها……………………………………………………………………. ………….78

   3-11-8-دسترسی ها…………………………………………………………………….. ……….79

   3-11-9-تابلوها ……………………………………………………………………………… …….79

   3-11-10-راهروها و گذرگاه ها……………………………………………………… ……….79

   3-11-11-آشپزخانه و غذاخوری ها………………………………………………… ………80

   3-11-12-استاندارد تراس ها و فضای سبز………………………………………. ………81

   3-11-13-روشنایی…………………………………………………………………………81

   3-11-14-فضاهای تجمع……………………………………………………………. ……….82

   3-11-15-اتاق های خواب………………………………………………………….. ……….82

   3-11-16-اتاق کارکنان و مدیران…………………………………………………… ………82

   3-11-17-اتاق درمان……………………………………………………………………. ……..83

   3-11-18-ورودی ها………………………………………………………………………… ….83

   3-11-19-راه یابی در خانه سالمندان برای مبتلایان به آلزایمر……………… …….84

   3-11-20-طراحی محیط های عمومی برای سالمندان…………………………. …….85

      3-11-20-1-مسیر های عابر پیاده سالمندان در محیط……………………. ……..85

      3-11-20-2-پارکینگ ها……………………………………………………………. ……..86

      3-11-20-3-شیب ها……………………………………………………………… ………..87

      3-11-20-4-سرویس های بهداشتی عمومی…………………………………… ……87

3-12-فضاهای فیزیکی اماکن مراقبت شبانه روزی از سالمندان…………………. …..88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. ……92

4-2-تاریخچه ایلام…………………………………………………………………………….. …….92

   4-2-1-نگاهی به پیشینه تاریخی فرهنگی ایلام………………………………………. …92

   4-2-2-تاریخچه پیدایش و رشد شهر ایلام…………………………………….. ……….92

4-3- جایگاه جغرافیایی…………………………………………………………………. ……….93

   4-3-1-جایگاه جغرافیایی استان ایلام…………………………………………….. …….93

   4-3-2-جایگاه جغرافیایی شهر ایلام……………………………………………. ………94

   4-3-3-ویژگی های اقلیمی ………………………………………………………. ………..95

   4-3-4-شرایط آب و هوایی……………………………………………………. ……………95

   4-3-5-بارندگی………………………………………………………………………… ……….97

   4-3-6-تابش آفتاب………………………………………………………………. ……………98

   4-3-7-وزش باد……………………………………………………………………… …………99

4-4-جمعیت شناسی سالمندان …………………………………………………….. …………99

4-5- تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه…………………………….. ……….100

4-6-مطالعه اطلاعات غیر طیفی پرسشنامه……………………………………….. ………104

 4-7-آزمون فرضیات…………………………………………………………………….. ………107  

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………. ………….113

5-2- نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای……………………………………. ………..113

5-3- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه……………………………………………. ………114

5-4- تحلیل سایت………………………………………………………………………. ………115

   5-4-1-کاربری های اطراف سایت…………………………………………….. ………115

   5-4-2-دسترسی های اطراف سایت……………………………………….. ………….116

   5-4-3-مطالعه جهت بادهای غالب، نور مناسب و آلودگی صوتی…. ………117

   5-4-4-دیدهای اطراف سایت……………………………………………………. …….119

5-5- طریقه طراحی………………………………………………………………………. ……..120

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید