دانلود: پایان نامه طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو

دانلود پایان نامه

طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی

با رویکرد سازه های نو

استاد راهنما :

دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی

 

استاد مشاور :

مهندس کیامرز جوانمردی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

 

       فهرست مطالب(2)                                 صفحه صفحه     فهرست مطالب (1)
27 2-4-2- پیام سازه 1 فصل اول:اظهار موضوع
28 2-5- انواع سازه 2 1-1-مقدمه
28 2-5-1-سازه مشبک فضایی 3 1-2-طرح مساله
30 2-5-1-1-توسعه اولیه شبکه های فضایی 3 1-2-1-هنر،سرچشمه فرهنگ
34 2-5-1-2-مزایای بهره گیری از شبکه های فضایی 3
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید