پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه

کارشناسی ارشد

رشته معماری گرایش معماری

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

 استاد راهنما

خانم دکتر نسیبه صدفی

اساتید داور

مهندس مهران فرصت ، مهندس اله یار طالبی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می طریقه و توسعه گردشگری در این محل ها همچون تیغ دولبه می باشد . زیرا که از یک سو ، توسعه ممکن می باشد منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده گردد و از سوی دیگر داشتن شناخت کلی درمورد قابلیتهای منطقه برای کنار آمدن با گردشگری از دیدگاه محیطی ، اجتماعی و اقتصادی و آگاهی درمورد انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از الزامات برنامه ریزی برای داشتن اکوتوریسم پایدار می باشد و با در نظر داشتن ارتباط عمیق معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ ، هنر ، محیط طبیعی ، همچنین اهمیت وجود مجموعه های تفریحی توریستی در میزان جذب توریست در سطوح مختلف منطقه ، شهر ، کشور و … ضرورت در نظر داشتن معماری و طراحی چنین مجموعه هایی در راستای توسعه ی گردشگری پایدار احساس می گردد . هدف اصلی این پژوهش ، مطالعه و ارائه ی راهکارهایی می باشد که بتواند در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی و اثرات زیست محیطی موثر واقع گردد. نتایج حاصله نشان می هد ، به کارگیری شیوه های مختلف معماری ، خصوصاً بهره گیری از اصول جدید معماری پایدار و چگونگی طراحی چنین مجموعه هایی به گونه مستقیم در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی بکر و مناطق اکوتوریستی موثر می باشد و ارائه ی طرح های سازگار با طبیعت می تواند به گونه عملکردی باعث ترغیب الگوهای صحیح رفتاری در برخورد با طبیعت و منابع طبیعی محدود موردنیاز نسل های آینده گردد.

کلمات کلیدی :

گردشگری (اکوتوریسم ) پایدار ، معماری ، مجموعه تفریحی توریستی ، محیط زیست

 

فهرست

اظهار مسئله و رویکرد پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 1

اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

پیشینه موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول : ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1واژه شناسی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………… 8

1- 2 تعریف گردشگری …………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3 اهمیت گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4 اهداف گردشگری …………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-5 مکاتب گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-6 کارکرد گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-7 گردشگری در بستر تاریخ ……………………………………………………………………………………………………….. 15

       1-7-1تحولات تاریخی گردشگری…………………………………………………………………………………………… 15

      1-7-2 تأثیر جاده ی ابریشم در رونق گردشگری……………………………………………………………………….. 15

1-8 آثار و ابعاد گردشگری …………………………………………………………………………………………………………….. 16

      1-8-1 آثار فرهنگی گردشگری………………………………………………………………………………………………… 16

       1-8-2  گردشگری و ارزش های زیست محیطی ……………………………………………………………………… 16

            1-8-2-1 آلودگی های زیست محیطی………………………………………………………………………….. 17

            1-8-2-2  تقلیل منابع طبیعی…………………………………………………………………………………….. 17

            1-8-2-3 نتایج فیزیکی سفرهای گردشگری………………………………………………………………….. 18

         1-8-3 آثار اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………………. 19

         1-8-4 آثار اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………………. 21

         1-8-5 ابعاد سیاسی گردشگری……………………………………………………………………………………………. 22

1-9 اکوتوریسم، تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………… 23

        1-9-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 23

        1-9-2 مفاهیم، تعاریف و مصادیق اکوتوریسم……………………………………………………………………… 24

1-10 اهمیت اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………. 27

1-11 اهداف اساسی اکوتوریسم و ویژگی های آن ………………………………………………………………………… 27

1-12 اصول اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………… 28

1-13فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم ………………………………………………………………………………………. 30

        1-13-1 فرصت های بالقوه اکوتوریسم……………………………………………………………………………….. 30

        1-13-2 تهدید های بالقوه اکوتوریسم………………………………………………………………………………… 38

1-14ویژگی اکوتوریست ها و انواع آن …………………………………………………………………………………………. 40

1-15پایداری محیطی و توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………… 42

        1-15-1 معماری پایدار …………………………………………………………………………………………………… 42

      1-15-2 طراحی پایدار ………………………………………………………………………………………………………. 43

     1-15-3 اصول اولیه طراحی پایدار ………………………………………………………………………………………. 44

       1-15-3-1 درک محیط …………………………………………………………………………………………………… 44

                 1-15-3-2  ارتباط با طبیعت………………………………………………………………………………… 44

             1-15-3-3  درک تأثیرات محیطی …………………………………………………………………………….. 44

           1-15-3-4 طریقه مشارکتی طراحی ……………………………………………………………………………….. 44

         1-15-3-5 درک مردم ………………………………………………………………………………………………….. 45

1-16 دو نمونه از فناوری های معماری پایدار ……………………………………………………………………………… 45

      1-16-1 فناوری دیوار سبز Green Wall/ ……………………………………………………………………….. 45

      1-16-2 سیستم پانل های شبکه ای مدولار ………………………………………………………………………… 47

       1-16-3  سیستم های کابلی و شبکه توری سیمی ………………………………………………………………. 47

     1-16-4 دیوار زنده Living Wall / …………………………………………………………………………………. 50

     1-16-5 دیوار زنده ی غیرفعال Passive Living Wall/ …………………………………………………. 51

     1-16-6 دیوار زنده ی فعال Active Living Wall/ ………………………………………………………… 53

    1-16-7 دیوار گیاهی پاتریک بلان Mur Vegetal/ ……………………………………………………………. 54

    1-16-8 دیوارهای سبز محوطه سازی Landscape Walls ………………………………………………… 55

   1-16-9 جمع آوری آب باران از پشت بام ها (سطوح عایق آماده) ……………………………………………… 55

1-17 اکوتوریسم پایدار………………………………………………………………………………………………………………. 58

1-18 برنامه های محوری برای توسعه پایدار اکوتوریسم ……………………………………………………………….. 60

1-19 الگوی اکوتوریسم پایدار ……………………………………………………………………………………………………. 60

1-20 نگاهی به صنعت اکوتوریسم در ایران………………………………………………………………………………….. 61

     1-20-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 61

    1-20-2 جاذبه های مختلف گردشگری و اکوتوریسم در ایران……………………………………………………. 64

   1-20-3 جاذبه های اکوتوریستی ایران…………………………………………………………………………………….. 67

   1-20-4 چالش های اکوتوریسم در ایران………………………………………………………………………………….. 72

   1-20-5 فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران ………………………………………………………………………. 73

فصل دوم: تفریح و مطالعه فضای اقامتی…………………………………………………………………………………. 75

2-1 تعریف تفریح………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2-2 فضاهای اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………… 76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 2-3 نمونه های موردی……………………………………………………………………………………………………………… 77

   2-3 -1 شهرک توریستی و تفریحی نمک آبرود…………………………………………………………………………… 77

   2-3-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی ……………………………………………………………………………………….. 78

   2-3-3 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو …………………………………………………………………………………. 80

   2-3-4 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا ……………………………………………………………………… 89

2-4 مطالعه اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی ………………………… 93

فصل سوم: شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………………… 96

3-1 ویژگی های محیطی، جغرافیایی و اقلیمی مازندران………………………………………………………………… 97

3-2 ویژگی های معماری مازندران………………………………………………………………………………………………. 97

3-3راهکار ها و ترفند های کالبدی………………………………………………………………………………………………. 102

3-4موقعیت جغرافیایی طرح………………………………………………………………………………………………………. 104

3-5ساختار زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………… 107

3-6 توپوگرافی و شیب……………………………………………………………………………………………………………….. 107

3-7 باد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-8 سکانس بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-9برداشت و مطالعه تأثیر محدوده مورد مطالعه در سطح شهر و رشد کیفیت آن…………………………… 108

3-10مطالعه و مطالعه تأثیر سازمان ها و نهادها و بودجه سالانه عمرانی آنها…………………………………… 109

3-11برداشت و مطالعه و مطالعه کاربری زمین و مطالعه کیفی آن………………………………………………….. 110

   3-11-1 برداشت، مطالعه و مطالعه کاربری زمین……………………………………………………………………… 110

   3-11-2بررسی کیفی کاربری های حاشیه رودخانه تجن در ارتباط با اقشار بهره گیری کننده……………… 111

3-12شناخت معضلات زیست محیطی اطراف رودخانه تجن …………………………………………………………. 112

3-13مطالعه و مطالعه توپوگرافی و شیب ها در محدوده بلافصل…………………………………………………….. 113

3-14بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل……………………………………………. 114

3-15 مطالعه و مطالعه تأثیر فضای شهری در تامین حمل و نقل شهری سواره، پیاده و بار………………… 114

3-16بررسی تاثیر کاربری های سفر ساز سواره بر روی شبکه حمل و نقل………………………………………… 115

3-17 مطالعه مسیرها و میزان نحوه حضور پیاده در محدوده مورد طراحی ……………………………………… 115

    3-17-1دسترسی پیاده به حاشیه رودخانه……………………………………………………………………………… 118

3-18 مطالعه و مطالعه پارکینگ در محدوده مورد نظر…………………………………………………………………. 118

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-19شناسایی و مطالعه نقاط و قلمروها………………………………………………………………………………………. 119

3-20 شناسایی و تعیین حوزه های بصری در منطقه فراگیر…………………………………………………………… 121

3-21 تاثیر تجمع روزانه اقشار بر محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………….. 123

3-22مطالعه میزان قابلیت بهره گیری از فضا برای گروههای مختلف اجتماعی / سنی…………………………… 124

3-23مطالعه و مطالعه استعداد محدوده مورد مطالعه برای رشد انواع فعالیت ها………………………………. 124

3-24 مطالعه و مطالعه معضلات اجتماعی موجود در محل، نوع، میزان و مکانیزم آن………………………… 125

3-25مطالعه و مطالعه رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن……………………………………… 125

     3-25-1 سد شهید رجایی……………………………………………………………………………………………………. 126

     3-25-2 سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه تجن …………………………………………………. 126

3-26 کیفیت مبلمان شهری………………………………………………………………………………………………………. 126

3-27 مطالعه و مطالعه پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی موجود ………………………………… 129

3-28 مطالعه و مطالعه نوع و نحوه بهره گیری از امکانات حاشیه رودخانه تجن…………………………………….. 130

3-29 مطالعه و مطالعه راهکارهای توسعه زیست محیطی برای رودخانه تجن ساری…………………………. 131

فصل چهار: برنامه ریزی فیزیکی و طریقه طراحی…………………………………………………………………………. 136

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

4-2 برنامه ریزی فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………….. 137

4-3 معرفی حوزه‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 138

     4-3-1  پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………………… 138

    4-3-2 اقامتگاه (هتل) ……………………………………………………………………………………………………………. 138

    4-3-3 رستوران …………………………………………………………………………………………………………………….. 147

    4-3-4 اداری …………………………………………………………………………………………………………………………. 148

    4-3-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 149

4-4 طریقه طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………. 150

    4-4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 150

    4-4-2 اهداف و عملکردهای پروژه …………………………………………………………………………………………… 150

    4-4-3 حوزه فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………… 151

      4-4-3-1 کارگاههای صنایع دستی ……………………………………………………………………………………….. 151

   4-4-4 حوزه اقامتی و استراحت ………………………………………………………………………………………………… 151

   4-4-5 حوزه ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………… 152

   4-4-6 حوزه تفریحی ………………………………………………………………………………………………………………. 152

     4-4-7 حوزه اداری ………………………………………………………………………………………………………………… 152

4-5 ایده‌های طراحی …………………………………………………………………………………………………………………… 153

    4-5-1 ایده‌های کلی ……………………………………………………………………………………………………………. 153

    4-5-2 منابع و جاذبه‌های طبیعی ……………………………………………………………………………………………. 153

    4-5-3 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی …………………………………………………………….. 153

    4-5-4 طراحی فضای سبز ………………………………………………………………………………………………………. 154

    4-5-5 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اکوسیستم منطقه ……………………………………………………………. 154

فصل پنجم: سازه……………………………………………………………………………………………………….. 155

5-1 سازه …………………………………………………………………………………………………………………. 156

5-2 تاسیسات …………………………………………………………………………………………………… 156

     5-2-1 سیستم تهویه یکپارچه با کانال …………………………………………………………………………………… 157

     5-2-2 سیستم تهویه یکپارچه فن کوئلی ………………………………………………………………………………… 157

     5-2-3 سیستم چیلر مرکزی با فن کوئل آبی …………………………………………………………………………… 158

     5-2-4 سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال …………………………………………………………………………. 158

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید