فرمت word : پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسلامی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

مجموعه همدیس عقدا

طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

استاد راهنما:

دکتر حسین سلطان زاده

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 تعیین مسأله و اظهار اصلی پژوهش.. 1

1-3 سابقه و پیشینه پژوهش.. 4

1-4  ضرورت و اهمیت انجام پژوهش.. 7

1-5 اهداف پژوهش.. 8

1-6 سوالات پژوهش.. 9

1- 7فرضیه‌های پژوهش.. 10

1-8 تعریف مفاهیم اصلی و واژگان. 10

1-9 روش انجام پژوهش.. 11

1-9-1 روش و ابزار گرد آوری داده‌ها 11

1-9-2 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3 روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها 12

1-9-4 متغیرهای مورد مطالعه.. 12

فصل دوم. 13

بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر. 13

2-1 مقدمه: طرح مسئله. 13

2-1-1 فرهنگ و اهمیت و  جایگاه آن. 14

2- 1-2 فرهنگ، کالبد و رویداد. 17

2-1-3  فضای شهری.. 19

2-1-4 عناصر محتوای فضای شهری.. 22

2-1-4-1  عناصر متغیر: فعالیت‌ها 23

2-1-4-2  عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی.. 25

2-1-5 فرهنگ (آیین‌ها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری.. 27

2-1-5-1 تعامل آئین‌ های جمعی و ساختار  کالبدی شهرهای سنتی ایران. 27

2-1-6 فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی) 30

بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی.. 35

2-2-1 اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی.. 35

2-2-2 تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی) 38

2-2-3 تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی) 39

2-2-3-1 گردشگری مذهبی.. 43

2-3  نتیجه گیری و جمع بندی.. 45

فصل سوم:مطالعه نمونه ها 47

بخش اول : نمونه های خارج از کشور 48

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-1-1 انگلستان. 48

3-1-1-1 چی چستر انگلستان. 49

3-1-2 ایتالیا 50

3-1-2-1 بولونیای ایتالیا 51

3-1-2-2 برگاموی ایتالیا 53

3-1-3اسپانیا 53

3-1-3-1 شهر بارسلون. 53

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-4 حلب.. 59

بخش دوم : نمونه های داخل کشور 64

3-2-1 شیراز 64

3-4-2 اصفهان. 66

3-3 جمع‌بندی.. 75

فصل چهارم:  روش شناسی پژوهش.. 78

4-1 تحقیقات توصیفی 78

4-2 تحقیقات تاریخی.. 79

4-3 جمع‌بندی.. 81

فصل پنجم:  مطالعات منطقه و شهرعقدا 83

بخش اول:  شهرستان اردکان. 83

5-1-1- جغرافیای طبیعی منطقه. 83

5-1-2-جمعیت و توزیع آن در سطح منطقه. 85

5-1-3- ارتباطات منطقه. 87

5-1-4- صنعت.. 89

5-1-5-معدن. 89

5-1-6-خدمات.. 90

بخش دوم : معرفی شهر عقدا 91

5-2-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر. 91

5-2-2- جغرافیای عقدا 94

5-2-3- راه ها 103

5-2-4 عوامل شکل دهنده سیمای شهر. 105

5-2-4-1- سیمای بیرونی شهر. 108

الف) برج و بارو 109

ب) قلعه ها 111

ج) بادگیرها 113

د) مصالح. 115

5-2-4-2- سیمای درونی شهر. 115

الف) خانه ها 115

ب) ابنیه مذهبی.. 118

مساجد. 122

حسینیه ها 122

کلک ها 122

چهارطاقی ها 125

ج) ابنیه خدماتی.. 126

آب انبارها 128

حمام ها 130

رباط ها 131

5-2-4-3- سیمای فرهنگی شهر. 133

5-2-4-4-آسیب شناسی شهر. 134

فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی ….137

6-1 جایگاه شهر عقدا 138

6-2معرفی حریم شهر و محدوده طراحی.. 156

6-3دسترسی های به سایت.. 139

6-4معرفی اهداف طراحی.. 156

6-5 معرفی کانسپت طراحی.. 156

6-6 معرفی طرح پیشنهادی.. 156

1-6-6 معرفی بخش اقامتی.. 156

6-6-2 معرفی حسینیه. 156

منابع و ماخذ. 156

 چکیده

بافت های تاریخی با در نظر داشتن اینکه در طریقه رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاریخ مستند هر دوره هستند جزو سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شوند. این در حالی می باشد که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان  به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، تأثیر ارزنده ای را اعمال می کنند.

هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش می باشد که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟  روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده می باشد. بستر پژوهش ، شهر عقدا می باشد.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر کالبد شهر، به شکل ابنیه مذهبی و به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساختار اصلی بافت شهر، عواملی قوی و موثر در احیا و باززنده سازی شهر عقدا می باشند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید