دانلود فایل: پایان نامه طراحی محله­ طبیعت­ دوست در شیراز

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی محله طبیعت­ دوست در شیراز

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ریما فیاض

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1- فصل اول (طرح پژوهش)………………………………………………….. 1

1-1- اظهار مساله…………………………………………………………….. 1

1-2- اهداف………………………………………………………………….. 2

1-2-1- اهداف اصلی……………………………………………………….. 2

1-2-2- اهداف فرعی………………………………………………………… 2

1-3- ضرورت طرح…………………………………………………………… 2

1-4- چهارچوب نظری……………………………………………………… 2

1-5- فرضیه و سوالات……………………………………………………. 3

1-6- روش پژوهش……………………………………………………….. 3

2- فصل دوم (پیشینه پژوهش)…………………………………………… 4

2-1- ارتباط بشر و طبیعت………………………………………………. 4

2-1-1- چهار دوره ی ارتباط بشر با طبیعت……………………………. 4

2-2- تاریخچه حضور طبیعت در معماری…………………………………. 5

2-3- شکلگیری تئوری بایوفیلیا…………………………………………….. 6

2-4-بایوفیلیا در گستره ی علم…………………………………………….. 6

2-5- ورود بایوفیلیا به حوزه طراحی…………………………………………. 6

3- فصل سوم (طبیعتدوستی)……………………………………………….. 7

3-1- واژه ی بایوفیلیا………………………………………………………….. 7

3-2- طبیعت دوستی (بایوفیلیا)…………………………………………….. 7

3-3- علم عصب شناسی و طبیعت بشر……………………………….. 8

3-3-1- معماری برخواسته از طبیعت بشر……………………………….. 9

3-3-2- بشر بیولوژیک و نظریه الگوها…………………………………… 10

3-3-3- بشر متعالی و سرشت نظم…………………………………….. 12

3-4- سرشت نظم…………………………………………………………… 14

3-4-1- پدیده حیات………………………………………………………… 14

3-4-2- نظریه ی مراکز……………………………………………………….15

3-4-3- پانزده خصلت بنیادی………………………………………………..16

4- طراحی طبیعت دوست(بیوفیلیک)…………………………………….. 22

4-1- ارتباط ی گرایش پایداری و گرایش بایوفیلیک……………………….. 24

4-2- معرفی عناصر طراحی طبیعت دوست………………………………. 25

4-2-1- ویژگی های محیطی………………………………………………… 26

4-2-2- اشکال و فرم های طبیعی…………………………………………. 29

4-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی……………………………………….. 31

4-2-4- نور و فضا………………………………………………………….. 33

4-2-5- روابط مکان مند……………………………………………………. 34

4-2-6- روابط تکاملی بشر و طبیعت……………………………………. 37

4-3-  جدول هیرواگین……………………………………………………… 39

5- شهر طبیعت دوست……………………………………………………..41

5-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند…………………………………………. 42

5-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک………………………………… 43

5-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک………………………………………… 45

5-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای شهرها………………………… 46

5-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت دوست……………………………. 48

5-3-1- شبکه های سبز………………………………………………………48

5-3-2- تراکم…………………………………………………………………. 49

5-3-3- معابر پیاده و سواره……………………………………………….. 51

5-3-4- خودرو……………………………………………………………… 51

5-3-5- سیمای شب………………………………………………………52

5-4- معرفی عناصر موجود در شهر طبیعت دوست……………………… 53

5-5- شکل دهی به الگوهای زنده ی رفتاری و اجتماعی……………… 56

5-5-1- تدوین یک زبان……………………………………………………. 57

5-5-2- معرفی الگوهای مناسب………………………………………….. 58

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-6- نمونه های موردی در زمینه ی شهر طبیعت دوست……………… 62

5-6-1- اوا لنکسمیر، کولنبرگ، هلند……………………………………… 62

6- خانه طبیعت دوست…………………………………………………. 72

6-1- نظم پیچیده………………………………………………………….72

6-2- چشم انداز و سر پناه……………………………………………….. 72

6-3- وسوسه……………………………………………………………… 73

6-4- مخاطره:peril…………………………………………………………..

6-5- الگوهای الکساندر…………………………………………………… 74

7- فصل هفتم (شناخت سایت)…………………………………………… 77

7-1- جغرافیا و اقلیم شیراز………………………………………………… 77

7-1-1- توپوگرافی و شیب منطقه………………………………………… 78

7-1-2- لرزه خیزی…………………………………………………………. 79

7-1-3- سیل………………………………………………………………… 80

7-1-4- آب های سطحی………………………………………………… 81

7-1-5- آب های زیر زمینی………………………………………………… 82

7-1-6- بارندگی…………………………………………………………….. 83

7-1-7- دما…………………………………………………………………. 83

7-1-8- رطوبت نسبی…………………………………………………….. 84

7-1-9- جریان باد………………………………………………………….. 84

7-2- قنات ها و آب های جاری شیراز……………………………………. 85

7-2-1- باغ های شیراز…………………………………………………….. 86

7-2-2- پارک ها و باغ های معاصر……………………………………….. 89

8- انتخاب سایت………………………………………………………….. 90

8-1- ویژگی های طبیعی……………………………………………….. 90

8-2- ویژگی های عملکردی……………………………………………….. 90

8-3- ویژگی های حمایتی……………………………………………….. 91

8-4- جایگاه قرارگیری…………………………………………………. 91

8-4-1- جایگاه شهری…………………………………………………. 91

8-4-2- جایگاه جغرافیایی………………………………………………. 93

8-4-3- عناصر شاخص سایت…………………………………………… 94

9- فصل نهم (طراحی)…………………………………………………… 99

9-1- برنامه ریزی………………………………………………………….. 99

9-1-1- بافت مسکونی……………………………………………………. 99

9-1-2- واحدهای تجاری…………………………………………………… 99

9-1-3- جمعیت معیار……………………………………………………..100

9-2- شکل دهی به یک زبان الگو………………………………………. 100

9-2-1- انتخاب الگوها…………………………………………………….. 101

9-3- طراحی کلی (مستر پلان) …………………………………………..123

9-3-2- زون بندی…………………………………………………………… 124

9-3-2-1- وضعیت فعلی…………………………………………………. 124

9-3-3- معیارهای بیوفیلیک………………………………………………. 126

9-3-4- شکل نهایی………………………………………………………. 129

9-4- واحد همسایگی…………………………………………………….. 131

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید