دانلود فایل تحقیق : پایان نامه طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه

دانلود پایان نامه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش:  معماری

عنوان:

طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد بشر‌گرایانه

استاد راهنما:

جلال فروزانفر

استاد مشاور:

مسعود نبی میبدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- تعریف واژه‌های پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- تاریخچه مواد مخدر در جهان………………………………………………………………………….. 8

2-2- مصرف مواد مخدر در آمریکا در قرن بیستم………………………………………………………… 9

2-3- تاریخچه مواد مخدر در ایران  ………………………………………………………………………. 11

2-4-اعتیاد……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-5-علائم اعتیاد……………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-1- علل خانوادگی………………………………………………………………………………………. 15

2-5-2- علل اجتماعی………………………………………………………………………………………… 17

2-6-معتاد………………………………………………………………………………………………………… 18

2-7-اعتیاد از منظر اجتماع……………………………………………………………………………………. 18

2-8-علائم تشخیص فرد معتاد……………………………………………………………………………… 19

2-8-1- علائم فیزیکی……………………………………………………………………………………….. 19

2-8-2-علائم رفتاری…………………………………………………………………………………………. 19

2-9-افراد مستعد به اعتیاد……………………………………………………………………………………. 19

2-10-اعتیاد و سلامت………………………………………………………………………………………… 20

2-10-1-سلامت جسمی…………………………………………………………………………………….. 20

2-10-2- سلامت شناختی…………………………………………………………………………………… 20

2-10-3-سلامت روانی………………………………………………………………………………………. 20

2-10-4-سلامت عاطفی…………………………………………………………………………………….. 21

2-10-5-سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 21

2-10-6-سلامت روحی……………………………………………………………………………………… 22

2-11-تأثیر خانواده در پیشگیری از اعتیاد……………………………………………………………….. 22

2-12-اعتیاد جرم یا بیماری………………………………………………………………………………….. 23

2-13-تاسیس انجمن معتادان گمنام در کالیفرنیای جنوبی…………………………………………….. 27

2-14-تشکیل جلسات NA در کالیفرنیای جنوبی………………………………………………………. 27

2-15-جهانی شدن شدن NA……………………………………………………………………………….. 36

2-16-تاسیس مجمع خدمات جهانی NA……………………………………………………………….. 41

2-17-تالیفات در خصوص NA……………………………………………………………………………. 42

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- آنتروپوپولیس (بشر‌گرایی)………………………………………………………………………….. 45

3-2- تاریخچه بشر‌گرایی…………………………………………………………………………………… 46

3-3- روش‌شناسی پژوهش تفکرات و مبانی نگاه به انسانی بودن بر اساس الگوهای معماری و شهرسازی…46

3-4- الگوی ترقی گرا………………………………………………………………………………………. 46

3-5- استقرار انسانی زیرا ریشه فضایی – زمانی، یک شهرسازی متداوم…………………………. 50

3-6-تصور شهر………………………………………………………………………………………………… 55

3-6-1 خوانایی…………………………………………………………………………………………………. 55

3-6-2 یک شهر نمی‌تواند ………………………………………………………………………………….. 56

3-6-3- از تصور ذهنی‌اش جدا می گردد………………………………………………………………….. 56

3-7- تصور ذهنی از شهر و جهت‌یابی……………………………………………………………………. 57

3-8- تصور شهر و رشد فرد………………………………………………………………………………… 57

3-9- به طرفداری از تصوری گسنرده……………………………………………………………………… 58

3-10- تصور و معانی………………………………………………………………………………………… 59

3-11 محیط خوانا……………………………………………………………………………………………… 59

3-12- نظرات پاتریک گدس……………………………………………………………………………….. 60

3-13- نظرات جین جیکوب………………………………………………………………………………… 60

3-13-1- جذابیت و کارایی………………………………………………………………………………… 61

3-13-2- بشر، بشر را می‌جوید………………………………………………………………………… 61

3-13-3- خیابان: حفاظت از زندگی………………………………………………………………………. 61

3-14- اصول طراحی با دیدگاه بشر‌گرایه………………………………………………………………. 62

3-15- مراحل رسیدن به طرح………………………………………………………………………………. 63

3-15-1- ایدوئوگرام…………………………………………………………………………………………. 63

3-15-2- مفاهیم پویایی……………………………………………………………………………………… 63

3-15-3- ویژگی‌های پویایی……………………………………………………………………………….. 63

3-15-4- انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………… 63

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-15-5-بشر، بشر را می‌جوید…………………………………………………………………………. 63

فصل چهارم: مطالعه اقلیم

4-1- سابقه تاریخی کرمانشاه………………………………………………………………………………… 67

4-2- جاده ابریشم و کرمانشاه………………………………………………………………………………. 68

4-3- آب‌وهوا…………………………………………………………………………………………………… 68

4-4-بارش……………………………………………………………………………………………………….. 69

4-5- شرایط دما………………………………………………………………………………………………… 69

4-6-جریان بادها……………………………………………………………………………………………….. 70

4-7-جغرافیای انسانی…………………………………………………………………………………………. 70

4-7-1- جمعیت……………………………………………………………………………………………….. 70

4-8- ویژگی‌های اقتصادی…………………………………………………………………………………… 71

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-8-1- کشاورزی…………………………………………………………………………………………….. 71

4-8-2- دامداری………………………………………………………………………………………………. 71

4-8-3- صعنت………………………………………………………………………………………………… 72

4-8-4- خدمات……………………………………………………………………………………………….. 72

4-9- جاذبه‌های طبیعی……………………………………………………………………………………….. 73

4-10- جاذبه‌های فرهنگی-تاریخی………………………………………………………………………… 75

4-11- هتل‌ها و مراکز اقامتی موجود در کرمانشاه………………………………………………………. 77

4-12- پارک‌ها…………………………………………………………………………………………………. 77

فصل پنجم: تحلیل سایت و برنامه فیزیکی

5-1- بستر کالبدی سایت…………………………………………………………………………………….. 79

5-2- مطالعه سایت……………………………………………………………………………………………. 80

5-3- برنامه‌ فیزیکی……………………………………………………………………………………………. 81

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید