دانلود فایل: پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

دانلود پایان نامه

دانشکده معماری

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

عنوان رساله:

طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امیر مسعود دباغ

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر مریم عظیمی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هدف این بحث مطالعه مفهوم مراکز فرهنگی و اهمیت وجود آن در پرورش فکری و اخلاقی جوانانی می باشد که بخش زیادی از جمعیت جامعه امروزی را به خود اختصاص دادند. ضرورت پژوهش به آن دلیل می باشد که علیرغم اهمیت جایگاه مراکز فرهنگی و تأثیر آن در ساختار فضایی و اجتماعی شهرسازی امروزی، در ایجاد هدف و انگیزه و پرورش فکری جوانان نیز مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

مراکز فرهنگی در اکثر جوامع شهری دنیا به ویژه در جوامعی که مفهوم دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش معتبر می باشد، سوژه ای شناخته شده و مرسوم می­باشد. مرکز فرهنگی به مفهوم عام آن، محلی متعلق به مردم شهر و جدا از تشکیلات اداری شهرداری می باشد که به مقصود حضور شهروندان و حیات اجتماعی طراحی می گردد.

منطقه 22 تهران اکنون غربی ترین حد شهر تهران به حساب می آید. این منطقه در میان سایر مناطق شهر تهران منطقه ای به نسبت جوان و نوساز می­باشد و مورد هجوم ساخت و سازهای جدید در سطح منطقه قرار گرفته می باشد. از این رو این منطقه مکان مناسبی برای طراحی مراکز فرهنگی و ایجاد بستری برای رشد و نمو جوانان و بهره گیری از توانایی های آنان در جهت کارآفرینی و پیشرفت هرچه بیشتر کشور می باشد.

در این بحث به مطالعه تعاریف و ویژگی های مراکز فرهنگی، جوان و کارآفرینی و…. می­پردازیم و در انتها با اظهار ویژگی های منطقه 22 ، سایت موردنظر را در این منطقه طراحی خواهیم نمود.

کلید واژه­ها : مرکز فرهنگی، جوان، اوقات فراغت، هویت، خلاقیت

فهرست مطالب                                                                                                          صفحات

فصل اول- موضوع طرح……………………………………………………………………….1

1-1- اظهار مساله…………………………………………………………………….2

1-2-پیشینه پژوهش………………………………………………………………………….3

1-3-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..4

1-3-1-اهداف اصلی…………………………………………………………………….4

1-3-2-اهداف فرعی…………………………………………………………………………..4

1-3-3-فرضیه یا سوالات کلیدی پژوهش…………………………………………4

1-4-روش پژوهش………………………………………………………………………………….4

فصل دوم:مفاد بنیادین…………………………………………………………………..6

2-1- جوان………………………………………………………………………………….7

2-1-1-تعریف جوان…………………………………………………………………7

2-1-2-جوان و رهیافت­های آن……………………………………………………..8

2-1-3-ویژگی­های جوان……………………………………………………………10

2-1-3-1- استقلال­طلبی………………………………………………..10

2-1-3-2- پرخاشگری……………………………………………………………10

2-1-3-3-  برتری­جویی…………………………………………………………….11

2-1-3-4- احساس خلا………………………………………………………..11

2-1-4-بحران­های جوان…………………………………………………………………..12

2-1-4-1-بحران شخصیت یا هویت……………………………………….12

2-1-4-2- بحران روابط اجتماعی……………………………….13

2-1-4-3-بحران خانواده………………………………………………………….13

2-1-4-4- بحران جنسی………………………………………………………..13

2-1-4-5- بحران کار…………………………………………………………………13

2-1-4-6- بحران شناسایی………………………………………………………..13

2-1-4-7- بحران الگوگریزی و الگوپذیری………………………………..14

2-1-5- راهکارهای ارتباط با جوان……………………………………………..15

2-1-5-1- درک جایگاه جوان……………………………………………………….15

2-2-5-2-شناخت نیازهای جوان و برآوردن آن………………………….15

2-2-5-3-سخن گفتن با جوان……………………………………………………………..16

2-2-5-3-1-سخن گفتن آمرانه و خشن…………………………………….16

2-2-5-3-2-سخن گقتن اخلاق گرایانه…………….16

2-2-5-3-3-سخن گفتن از موضع همه چیزدان و علامه…………….17

2-2-5-3-4-سخن گفتن انتقادگرایانه……………………………………17

2-2-5-4-شنیدن سخن جوان…………………………………………………17

2-1-6-تاثیر محیط و معماری بر رفتار و اخلاق جوان……………………………..19

2-2-قرارگاه های رفتاری………………………………………………………………………….23

2-2-1-تعریف قرارگاه های رفتاری…………………………………23

2-2-2-عناصر تشکیل دهنده یک قرارگاه رفتاری…………………………25

2-2-3-حریم قرارگاه یا مکانهای رفتاری…………………………………………..26

2-2-4-اثر قرارگاه های رفتاری بر رفتار افراد……………………………………….26

2-3-هویت فرهنگی……………………………………………………………………………..27

2-3-1-تعریف فرهنگ……………………………………………………………………27

2-3-2-تعریف هویت………………………………………………………………..28

2-3-3-ارتباط فرهنگ و هویت……………………………………………………….30

2-4- مرکز فرهنگی……………………………………………………………………………..32

2-4-1-پیشینه مراکز فرهنگی……………………………………………………..32

2-4-1-1- فرهنگسرا در یونان و روم…………………………………………………

2-4-1-3- مراکز فرهنگی در ایران……………………………………………………..34

2-5-خلاقیت……………………………………………………………………………………………………..36

2-5-1-تعریف خلاقیت……………………………………………………………………………………..36

2-5-2-روانشناسی خلاقیت……………………………………………………………………………38

2-5-3-روشهای فردی برای برانگیختن خلاقیت…………………………………………39

2-5-4-شیوه های گروهی برای پرورش خلاقیت……………………………………40

2-5-4-1-روش طوفان فکری(یا بارش مغزی)………………………………40

2-5-4-2-روش گوردن…………………………………………………………………..40

2-5-5-عوامل موثر در رشد خلاقیت……………………………………………………………

2-5-7-ویژگی های شخصیتی افراد خلاق……………………………………………………….47

2-5-8-راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری…………………………………….53

2-6-اوقات فراغت………………………………………………………………………..59

فصل سوم-نمونه موردی………………………………………………………62

3-1-نمونه موردی داخلی…………………………………………………………………………………63

3-1-1-مرکز فرهنگی استاد فرشچیان اصفهان……………………………………..63

3-1-1-1- ایده­های طراحی…………………………………………………………….63

3-1-1-2- هندسه……………………………………………………………………………64

3-1-1-3-حضور آب…………………………………………………………..65

3-1-2- مرکز فرهنگی دزفول…………………………………..66

3-1-2-1- ایده­های طراحی…………………………………………..66

3-1-2-2- طراحی نما………………………………………………………67

3-2- نمونه موردی خارجی……………………………………………………………….69

3-2-1- مرکز فرهنگی حیدرعلی اَف آذربایجان…………………………69

3-2-1-1- فرم و حجم بنا…………………………………………….69

3-2-1-2- طراحی سازه………………………………………………………….71

3-2-1-3- مصالح برگزیده………………………………………………..71

3-2-1-4- معماری فضای داخلی مجموعه………………………………….72

3-2-2- مرکز فرهنگی گوآنگجوی چین……………………………………………..73

3-2-3- مرکز فرهنگی آگورا در هلند…………………………………………………….74

3-2-4- مرکز فرهنگی دیکونستلینی در هلند………………………………………….75

3-3- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………76

فصل چهارم- معرفی سایت…………………………..77

4-1-مطالعه جایگاه جغرافیایی شهرتهران…………………………………………78

4-2-تاریخچه شهر تهران…………………………………………………………………………….80

4-3-توپوگرافی تهران…………………………………………………………………………………82

4-4-منطقه 22 تهران……………………………………………………………………..83

4-4-1-سابقه پیدایش منطقه 22……………………………………………………..83

4-4-2-ویژگی های جغرافیایی منطقه 22……………………………………………………..85

4-4-3-ویژگی های زیست محیطی و اقلیمی منطقه 22………………………………86

4-4-4-آب و هوای منطقه 22……………………………………………………………..87

4-4-4-1-تابش آفتاب………………………………………………………………….87

4-4-4-2-دما……………………………………………………………………………..88

4-4-4-3-بارش…………………………………………………………………………..88

4-4-4-4-رطوبت………………………………………………………………….89

4-4-4-5-باد……………………………………………………………………….89

4-4-4-6-جهت استقرار ساختمان………………………………………………89

4-4-5-ویژگی های معماری منطقه 22…………………………………………………90

4-4-6-پروژه های شاخص منطقه 22…………………………………………………91

4-4-6-1-تاثیرات زیست محیطی دریاچه و پارک چیتگر…………………………………..91

4-4-6-2-گروه بندی کاربری ها در منطقه و ناحیه (طرح تفضیلی)………………92

4-4-6-3- کاربری ها…………………………………………………………………………….93

4-4-6-4- شریانهای منطقه……………………………………………………………93

4-4-6-5-دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس(چیتگر)…………………….94

4-4-6-5-1-دریاچه چیتگر بعد از آبگیری………………………….94

4-4-6-5-2-اهداف شکلگیری منطقه از طریق ایجاد و ارتقا قابلیتهای تفریحی تفرجی……………95

4-4-6-5-3-مشخصات دریاچه…………………………………………96

4-4-6-5-4-منابع تامین آب دریاچه…………………………………96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-4-6-5-5-تاثیرات زیست محیطی…………………………..97

4-4-6-5-6-جاذبه های تفریحی-توریستی…………………………..97

4-4-6-5-7-مزیت های اقتصادی – اجتماعی………………………….97

4-4-6-5-8-جایگاه دریاچه……………………………………………..98

4-5-موضوعیت پروژه…………………………………………..99

فصل پنجم- طراحی……………………………………..101

گفتار یکم- مبادی پروژه……………………………………………102

5-1-مراحل طرح…………………………………………………………102

5-1-1-طریقه طراحی و نحوه چیدمان………………………..102

5-1-2-ایده های تاثیرگذار در طراحی…………………………………………….103

5-1-2-1-عناصر طبیعی در مجاورت طرح……………………………………..103

5-1-2-1-1-دریاچه چیتگر…………………………………………103

5-1-2-1-1-1-منابع تامین آب دریاچه………………………………………………………………103

5-1-2-1-1-2-جزایر دریاچه………………………………………………………………………………103

5-1-2-1-1-3-عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس……………………………103

5-1-2-1-2-فضای سبز پارک چیتگر……………………………………………………………………………………107

5-1-2-1-2-1-شناخت کلی محیط طبیعی چیتگر…………………………………………….108

5-1-2-1-2-2-پوشش درختی و درختچه های پارک جنگلی چیتگر…………………108

5-1-2-1-2-3-امکانات پارک و طرح های آتی آن……………………………………………..109

5-1-2-2-مفاهیم فلسفه ای و اندیشه ای…………………………………….110

گفتاردوم- معرفی طرح نهایی…………………………………………112

5-2-طریقه شکل گیری حجم………………………………………..112

5-2-1-سیستم سازه ای و دیاگرام های سازه ای طرح…………………………….114

5-2-2-سیستم های تاسیساتی و دیاگرام های تاسیساتی طرح………………..116

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-3-دستاوردهای پژوهش………………………………………………………..116

پیوست­ها………………………………………………..117

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید