جدید: پایان نامه طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی

دانلود پایان نامه

 طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی

 استاد راهنما

دکتر محمد علی آبادی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 دین از وجوه امتیاز بشری می باشد و بشر طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده می باشد که هر یک پیروانی دارد. ارتباطات جهانی نیز چنان گسترده می باشد که تعامل افراد با عقاید متفاوت گریز ناپذیر می نماید. در این بین اعتقاد بعضی به اینکه دیوار های بلندی میان ادیان کشیده شده به تفرقه و جنگ انجامیده می باشد در حالی که اساسا نهایت توقع بشر از دین آرامش و سعادت می باشد. بدین ترتیب گفتگو به عنوان تعامل سودمند ضرورت امروز دینداران می باشد. این رفتار ضروری نیازمند بستری می باشد تا در آن شکل گیرید بستری که تعاملات اجتماعی افراد از ادیان متفاوت را ممکن ساخته، آن را تقویت سازد و از سوی دیگر خود موجب بروز اختلاف نباشد. مکانی برای اظهار و تبادل آزادانه عقاید دینی. در این راستا هدف این رساله، طراحی مرکزی می باشد برای گفتگوی موثر ادیان با یکدیگر. برای این مقصود پس از طرح مساله، هدف و ضرورت آن در فصل نخست، به شناخت مفهوم دین و ابعاد آن در فصل دوم پرداخته شده می باشد، سپس با در نظر داشتن زمینه سازی “گفتگوی دینی” به عنوان هدف غایی طرح، فصل سوم به مطالعه عوامل موثر بر آن اختصاص می یابد. از طرفی گفتگوی دینی نیازمند فضایی می باشد متناسب با مفهوم دین و قداست آن، که در فصل چهارم در قالب هنر و معماری قدسی و ویژگی های آن به گونه عام تبیین می گردد. در ادامه فصل پنجم پژوهش  به مطالعه معماری چهار دین توحیدی به گونه خاص می پردازد تا راهکار های برآمده از موضوع به گونه کامل مطالعه گردد. سپس در فصل شش بستر مناسبی برای طرح انتخاب شده و نهایتا با مطالعه نمونه های موردی در فصل هفتم، فصل پایانی به اظهار فرایند تقرب به طرح و نیز ارایه طرح پایانی به عنوان فضایی متعلق به همه ادیان اختصاص یافته می باشد.       

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفح

فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش
1-1- مقدمه  ……………………………………………………….. 2
1-2- طرح کلی موضوع و مسئله پژوهش …………………………… 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………. 5
1-4- اهداف پژوهش  7
1- 5- سوالات پژوهش  7
1- 5- ساختار پژوهش …………………………………….. 8
فصل دوم: دین
2-1- مقدمه ……….. 10
2-2- مفهوم دین …………………………… 11
                2-2-1- معنای لغوی ………………………. 12
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید