دانلود: پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

دانلود پایان نامه

دانشکده معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش معماری

عنوان:

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

استاد راهنما:

 خانم دکتر ناهید صادقی پی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست اجمالی

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات پژوهش

11 مقدمه…………………………………………………………………………………2

12 اظهار مساله………….…………………………………………………………………3

13 پرسش اصلی پژوهش……………..………………………………………………….4

14 اهداف پژوهش…………………………………………………………………5

 -5-1روش پژوهش…..………………………………………………………………….         5

فصل دوم: مبانی نظری( صرفه جویی انرژی- سلول های فتوولتائیک )

21مقدمه ……………………………………………………………………………..         6

22 صرفه جویی انرژی………………………………………………………………          7

23 انرژی خورشیدی………………………………………………………………..          9

-4-2 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک…………………………..       45

25 ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ…..      49

26 نتیجه گیری……………………………………………………………………….          61

فصل سوم: نمونهای موردی

31 نمونه های موردی داخلی……………………………………………………….         63

32 نمونه های موردی خارجی……………………………………………………..         73

فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری

4 -1-تعریف موزه ……………………………………………………………………..         97

42 دلیل وجود موزه و جایگاه آن…………………………………………………          98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3- تاریخچه و طریقه تحولات موزه ……………………………………………….          102

4-4- اهداف و تأثیر موزه……………………………………………………………..          104

-5-4 انواع موزه ها…………………………………………………………………….          106

-6-4 معماری موزه  ………………………………………………………………….. 109

-7-4 تئوری های جدید موزه سازی ……………………………………………….          111

8-4 شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان………………………….         116

-9-4 سازمان اداری موزه………………………………………………………………          121

-10-4 تاسیسات………………………………………………………………………..         127

-11-4 نور در موزه…………………………………………………………………….          130

فصل پنجم: بستر طرح

 -1-5مطالعات اقلیمی شهر تهران………………………………………………………        134

-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………….         136

 -3-5مطالعه سایت……………………………………………………………………..         147

 -4-5برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه………………………………………………         151

5-5 طریقه طراحی……………………………………………………………………..          157

-6-5 تاسیسات موزه……………………………………………………………………          166

 منابع  168………………………………………………………………………………………….

پیوست  ………………………………………………………………………………… 171

چکیده :

یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری های جدید معماری در دنیا می باشد . با طراحی پارک موزه ای برای معماران می توان  به نحوی در جهت تداوم آموزش معماری و آشنا شدن معماران و ترغیب هر چه بیشتر آنها در زمینه فناوری های جدید قدم مهمی برداشت .یکی از مهم ترین اهداف موزه های امروزی در کنار حفظ و نگهداری آثار با ارزش، آموزش می باشد . با طراحی پارک موزه برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز که در آن به نشست و گفتگو می پردازند و هم برای معماران آینده که می توانند آثار دوره های قبل را ببینند، موثر بوده و بسیار مهم باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.می توان با بهره گیری از راهکارهای جدید در انرژی صرفه جویی نمود و ساختمانی هوشمند طراحی نمود. یکی از ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ رایج ترین ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک» ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ رساله ﺣﺎﺿﺮ شیوه های طراحی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیک ها،       سایه اندازی ها، هماهنگی با سیستم های غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیراتی    که بر یکدیگر می گذارند، تأثیر فرم پلان و … مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید