دانلود فایل تحقیق : پایان نامه طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

دانلود پایان نامه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

موضوع:

طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش­ بینی نرخ ارز در ایران

استاد راهنما:

دکتر امیر منصور طهرانچیان

استاد مشاور:

دکتر مهدی خاشعی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل یکم: مقدمه و کلیات

مقدمه…………………………………… 3

1-1. اظهار مساله…………………………………… 4

1-2. پرسش پژوهش…………………………………….. 8

1-3. فرضیه ­های پژوهش…………………………………….. 8

1-4. اهداف پژوهش…………………………………….. 9

1-5. روش پژوهش…………………………………….. 9

1-6. تعریف واژگان کلیدی……………………………………. 11

1-7. سازماندهی پژوهش…………………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه…………………………………..13

2-1. مبانی نظری……………………………………. 13

2-1-1. تحلیل فنی……………………………………. 15

2-1-1-1. مبانی تحلیل فنی……………………………………. 16

2-1-1-2. پایه و اساس تحلیل فنی……………………………………. 17

2-1-2. تحلیل بنیادی……………………………………. 18

2-1-2-1. نقاط ضعف تحلیل بنیادی……………………………………. 19

2-1-3. فرضیه گام تصادفی……………………………………. 20

2-1-4. انواع نظام­های ارزی……………………………………. 20

2-1-4-1. نظام­های ارزی شناور…………………………………… 22

2-1-4-2. نظام­های ارزی میانه…………………………………… 24

2-1-4-3. نظام­های ارزی میخکوب شده نرم…………………………………… 25

2-1-4-4. نظام­های ارزی میخکوب سخت…………………………………….. 27

2-1-5. دیدگاه­های مختلف در ادبیات نرخ ارز…………………………………… 28

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-5-1. دیدگاه سنتی نرخ ارز…………………………………… 28

الف. روش کشش­ها …………………………………..28

ب. الگوی برابری قدرت خرید ( )…………………………………… 30

ج. الگوی ماندل – فلمینگ ( )…………………………………… 32

2-1-5-2. دیدگاه جدید دارایی……………………………………. 34

الف. الگوهای پولی تعیین نرخ ارز…………………………………… 34

ب. الگوی تعادل پورتفولیو…………………………………… 37

2-2. مطالعات انجام شده………………………………….. 38

2-2-1. مطالعات خارجی……………………………………. 38

2-2-2. مطالعات داخلی……………………………………. 46

2-3. مروری بر تحولات ارزی ایران…………………………………… 48

2-3-1. تحولات ارزی تا زمان وقوع انقلاب اسلامی……………………………………. 48

2-3-2. تحولات ارزی پس از وقوع انقلاب اسلامی……………………………………. 50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه…………………………………… 55

3-2. حدود پژوهش و روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات…………………………… 55

3-3. پیش بینی……………………………………. 56

3-4. الگوهای پیش­بینی سری­های زمانی…………………………………… 57

3-4-1. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )………………………… 58

3-4-1-1. تاریخچه خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته…………………………. 58

3-4-1-2. ویژگی­های روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته………………… 59

3-4-1-3. الگوسازی ،  و ……………………………………. 60

3-4-1-4. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته……………………….. 62

3-4-1-5. مراحل الگوسازی سری زمانی با روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته………63

3-4-2. الگوهای شبکه­های عصبی مصنوعی ( )…………………………………… 64

3-4-2-1. تاریخچه شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………………. 64

3-4-2-2. مبانی شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………………. 65

3-4-2-3. مزیت­ها و معایب شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………. 66

3-4-2-4. ساختار شبکه ­های عصبی مصنوعی…………………………………… 66

3-4-2-5. دسته­ بندی داده ­ها………………………………….. 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4-2-6. واحدهای پردازش…………………………………….. 69

3-4-2-7. انواع توابع فعال­سازی (تبدیل)…………………………………… 69

3-4-2-8. انواع شبکه­ های عصبی……………………………………. 71

3-4-2-9. مراحل اساسی ساخت یک شبکه عصبی مصنوعی…………… 74

3-4-2-10. الگوریتم­های آموزش شبکه­ های عصبی مصنوعی…………….. 75

3-4-2-11. شبکه­ های پرسپترون چند لایه ( )…………………………………… 76

3-4-2-12. معیارهای خطا………………………………….. 79

3-4-3. مفاهیم فازی……………………………………. 80

3-4-3-1. تاریخچه نظریه فازی……………………………………. 80

3-4-3-2. مجموعه های فازی……………………………………. 81

3-4-3-3. عملگرهای فازی……………………………………. 82

3-4-3-4. اصل گسترش در مجموعه­ های فازی……………………………………. 82

3-4-3-5. عدد فازی……………………………………. 83

3-4-3-6. مبانی رگرسیون فازی……………………………………. 85

3-5. الگوی هوش محاسباتی ترکیبی……………………………………. 87

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه…………………………………… 96

4-2. مجموعه­ی داده ­ها …………………………………..96

4-3. آماده­سازی داده ­های ورودی……………………………………. 97

4-4. برازش الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته…………….. 98

4-5. طراحی و آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی……………………. 105

4-5-1. انتخاب نوع شبکه…………………………………… 106

4-5-2. تعیین تعداد لایه­ ها …………………………………..106

4-5-3. تعیین تعداد نرون­های هر لایه…………………………………… 107

4-5-4. تعیین توابع فعال­سازی……………………………………. 110

4-5-5. تعیین الگوریتم آموزش…………………………………….. 110

4-5-6. مجموعه­های آموزش و آزمون…………………………………… 111

4-5-7. معیار سنجش عملکرد…………………………………… 111

4-6. فازی­سازی الگوی  طراحی شده…………………………………… 113

4-7. فازی­سازی تجدید نظر شده و نهایی سازی مقادیر ضرایب…………… 117

4-8. مقایسه الگوی هوش محاسباتی ترکیبی با سایر الگوها…………….. 118

4-9. آزمون فرضیه­های پژوهش…………………………………….. 119

فصل پنجم: اختصار، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1. اختصار و نتیجه ­گیری……………………………………. 122

5-2. پیشنهادها …………………………………..123

 منابع…………………………………… 124

 پیوست……………………………………. 132

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید