دانلود فایل: پایان نامه عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

دانلود پایان نامه

دانشکده معماری و هنر،گروه شهرسازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش:برنامه ریزی منطقه ای

عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد راهنما:

کرامت اله زیاری

استاد مشاور:

دکتر واراز مرادی مسیحی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پایان نامه:

مطالعاتی که در این پژوهش صورت گرفت بر مبنا مسئله معضلات و معضلات تهران که بعضی انتقال پایتخت” را راه حل برون رفت از وضعیت فعلی کلانشهر تهران مطرح نموده بودند مورد مطالعه قرار گرفت که با در نظر داشتن سابقه طولانی مطرح شدن این طرح از سال 1368 و توجه های متفاوتی که به این امر مهم در سال های اخیر بود.این پژوهش با هدف شناسایی تبعات انتقال پایتخت در مقیاس ملی به نگارش درآمده می باشد و باروش کیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات به سوالات اولیه پژوهش پاسخ داده گردید که مطالعه تجارب دیگر کشور در امر انتقال پایتخت را نمیتوان با کشورایران مقایسه نمود زیرا که در اکثر کشورها علت اصلی این امر معضلات شهری پایتخت اولیه نبودهاست و همچنین نظام سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و نظام برنامه ریزی مانند مواردی می باشد که ابتدامورد مطالعه قرار گیرد که طرحی همچون انتقال پایتخت در چه نوع نظام برنامه ریزی انجام میپذیرد. متاسفانه طی سالیان اخیر مطرح شدن انتقال پایتخت در ایران فقط با توجه رهایی ازمشکلات تهران مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر را در برنامه ریزی فضایی کشور مورد غفلت واقع شده می باشد ،در این پژوهش طرح انتقال پایتخت مردود محسوب شده و طرح های جایگزینی جهت تمرکز زدایی و ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیکی تفویض اختیار به استان ها،ایجاد قطب های اقتصادی درسایر نقاط کشور ارائه گردید.

پایتخت ،مهاجرت ،تمرکز ،انتقال کلیدواژه: کلانشهر

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه  مناسب می باشد                            تاریخ امضاء

فهرست مطالب

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1-مقدمه : 17

1-2- اظهار مساله پژوهش : 17

1-3- اهمیت موضوع پژوهش و  علت های انتخاب آن : 18

1-4- هدفهای پژوهش : 18

1-5-  سوالات و فرضیه های پژوهش ( اظهار روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : 19

1-8- روش پژوهش  ( تاریخی ، توصیفی،و غیره) 20

1-9- روش پژو هش یا روش گرد آوری اطلاعات ( کتابخانه ای ،مصاحبه ، پرسش نامه ،….): 20

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 21

2-1- پایتخت و نقشآفرینی آن در جغرافیای سیاسی.. 23

2-1-1- مفهوم پایتخت… 23

2-1-2- انواع پایتختها 26

2-1-2-1- پایتختهای  چندکاره: 29

2-1-2-2- پایتختهای سیاسی: 29

2-1-2-3- پایتختهای امپریالی سابق: 30

2-1-2-3- پایتختهای ایالتی: 30

2-1-2-4- پایتختهای برتر: 30

2-1-2-5- پایتختهای منظومهای.. 39

2-1-2- نقشهای شهر پایتخت… 41

2-1-2- 1- تأثیر سیاسی شهر پایتخت… 42

2-1-2- 1- تأثیر اقتصادی شهر پایتخت… 43

2-1-3- تأثیر و کارکرد پایتخت در جغرافیای سیاسی.. 45

2-2- تأثیر متحول شهر پایتخت در گذشته، حال و آینده 52

2-3- تجربیات انتقال پایتخت در جهان و ایران. 55

2-3-1- تجربیات انتقال پایتخت در ایران. 55

2-3-2- تجربیات انتقال پایتخت در جهان. 59

2-3-2-1- آلمان. 61

2-3-2-2- استرالیا 65

2-3-2-3- برزیل.. 71

2-3-2-4- پاکستان. 77

2-3-2-5- ترکیه. 84


2-3-2-7-  قزاقستان. 942-3-2-6- ژاپن.. 87

2-3-2-8- مالزی.. 99

2-3-2-9- تانزانیا 103

2-3-2-10- ساحل عاج.. 105

-3-5 مطالعه تجارب انتقال پایتخت در جهان. 108

-2-3تمرکز و عدم تمرکز (تئوری ها و تجربیات جهانی) 110

-3-3اثرات فضایی نظام متمرکز و غیر متمرکز. 113

-4-3تمرکز و عدم تمرکز با تکیه بر ابعاد مدیریتی: 114

-1-4-3نظام مدیریتی متمرکز. 115

-2-4-3 نظام مدیریتی غیر متمرکز. 116

-6-3تمرکز زدایی در ایران(سیاست ها و اقدامات) 120

-1-4مقدمه: 136

-2-4نام تهران. 137

-3-4تاریخ تهران. 138

-4-4چگونگی شکل گیری کلانشهر تهران. 140

-1-4-4شکل گیری کالبدی کلانشهر تهران. 14
4-4-3- شاخص واکنش فعالیت و جمعیت در منطقه. 146-2-4-4شاخص جمعیتی.. 143

4-5- بلایای طبیعی.. 148

4-5-1- جغرافیا  تهران. 148

4-5-2- لرزه خیزی.. 151

4-6- اقلیم. 154

4-6-1- آلودگی های (آسیب ها) زیست محیطی شهر تهران. 157

4-7- مناطق شهری.. 159

4-7-1- محله های شهر. 160

4-7-2-نمای شهر. 160

4-8- تحولات گذشته و وضع موجود ساختار کالبدی مجموعه: 161

4-8-1- تحولات استخوان بندی ساختار کالبدی مجموعه. 162

4-4-2-  استخوان بندی ساختار کالبدی مجموعه در وضع موجود: 167

4-3- تحولات گذشته وچشم انداز آینده جمعیت مجموعه شهری تهران. 168

4-4- ویژگی های سفرهای ورودی و خروجی به تهران. 170

4-4-1- مقصود و وسیله سفر. 170

4-5- مطالعه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 استان تهران. 174

4-5-1- نسبت جنسیتی.. 175

4-5-2- رشد جمعیت… 175

4-5-3- شاخص جمعیت در سه گروه سنی.. 176

4-5-4- مهاجرپذیری پایتخت… 176

4-5-5- تراکم جمعیت تهران. 177

4-5-6- ضریب نفوذ اینترنت… 179

4-7- مطالعه آسیب پذیری تهران پیش روی زلزله. 182

4-7-1- پیشنهادات در زمینه تغییر و اصلاح شکل شهر تهران، جهت کاهش آسیب پذیری شهر پیش روی خطرات ناشی از زلزله. 183

4-7-1-1- تهران شهری تک مرکزی.. 183

4-7-1-2-  تغییر شکل شهر تهران از شهر تک مرکزی.. 185

4-7-1-3-  ساخت کالبد شهر تهران. 186

4-8- مطالعه نظرات و پیشنهادات مسئولین پیرامون طرح انتقال پایتخت… 188

4-9- مطالعه نظرات و پیشنهادات پژهشگران پیرامون طرح انتقال پایتخت… 194

5-10- مطالعه هزینه های  انتقال پایتخت… 199

5-1- جمع بندی فصول گذشته. 201

5-2- مطالعه فرضیه های اولیه پژوهش.. 209

5-2- 1- فرضیه اول: 209

5-2- 1-1-مطالعه  فرضیه اول: 209

5-2- 2- فرضیه دوم: 211

5-2- 2- 1- مطالعه فرضیه دوم: 211

5-2- 3- فرضیه سوم: 213

5-2- 3-1- مطالعه  فرضیه سوم: 213

5-3- نتیجه گیری.. 216

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید