دانلود: پایان نامه مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

دانلود پایان نامه

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مهندسی معماری

 موضوع

مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

استاد راهنما

دکتر محمد فرخ زاد   

 استاد مشاور

دکتر مهدیه پژوهان فر

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: چهارچوب پژوهش ………………………………………………………………………….  4

1-1- تشریح موضوع ………………………………………………………………………………….  5

1-2- ضرورت انجام پروژه ………………………………………………………………………….  6

1-2-1- اظهار مسأله اساسی پژوهش ………………………………………………………………….  6

1-2-2- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………..  7

1-2-3- سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………  8

1-2-4- فرضیه‏های پژوهش …………………………………………………………………………..  8

1-2-5- کمبودها ……………………………………………………………………………………….  8

1-2-6-  نیازها …………………………………………………………………………………………  9 

1-3- کاربردهای پروژه ……………………………………………………………………………….  9

1-3-1- جشنواره های سالیانه ……………………………………………………………………….  9

1-3-2- اکران های مختلف و همزمان چند فیلم ……………………………………………….  10

1-3-3- برگزاری همایش های مختلف سینمایی ………………………………………………  10

1-3-4- تجمع کانون های مختلف سینمایی …………………………………………………….  10

1-3-5- فعالیت بخشی به اوقات فراغت جوانان ………………………………………………  10

1-3-6- تمرکز و اهمیت بخشی به فعالیت های سینمایی ……………………………………  10

1-3-7- برگزاری جشنواره وآئین های قومی، محلی………………………………………….. 10

1-3-8- الگوسازی برای بهره گیری از معماری سبز……………………………………………….. 11

1-4- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………  11

1-4-1 پیشینه پژوهش در سطح ملی ……………………………………………………………..  12

1-4-2 پیشینه پژوهش در سطح بین المللی …………………………………………………….  12

1-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………..  12

1-5-1- طراحی یک مجموعه با عنوان مجتمع سینمایی و سینمای تجاری……………….. 13

1-5-2- طراحی یک مجموعه با عنوان مجتمع فرهنگی تفریحی……………………………. 13

1-5-3- کاربردهای جانبی مجموعه ……………………………………………………………….  13

 

فصل دوم: سینما، هنر، معماری ………………………………………………………………………  15

 

2-1- سینما و هنر ……………………………………………………………………………………..  16

2-1-1- هنر و تاریخ …………………………………………………………………………………  17

2-1-2- شش هنر و هنر هفتم ……………………………………………………………………..  19

2-1-3- تئاتر و سینما ………………………………………………………………………………..  20

2-1-4- موسیقی و سینما ……………………………………………………………………………  22

2-1-5- معماری و سینما ……………………………………………………………………………  22

2-1-6- نقاشی و سینما ……………………………………………………………………………..  24

2-1-7- ادبیات و سینما ……………………………………………………………………………..  25

2-1-8- برآیند …………………………………………………………………………………………  26

2-2- سینما و معماری ……………………………………………………………………………….  27

2-2-1- فیلم-  معماری- سینماگران ……………………………………………………………..  27

2-2-2- فیلم- معماری-  معماران ………………………………………………………………..  30

2-2-3- فیلم- معماری- تجربیات معماران ……………………………………………………..  33

2-2-4- معماری و سینما: انجمن معماری– لندن ……………………………………………..  34

2-2-5- تفاوت فیلم و معماری ……………………………………………………………………  35

2-2-6- معماری– سینما …………………………………………………………………………….  36

2-2-7- معماری سینما ………………………………………………………………………………  37

2-2-8- معماری – سینما – تفاوت ها …………………………………………………………..  38

2-2-9- معماران – سینماگران …………………………………………………………………….  38

2-2-10- معماری و فیلم – سخن آخر …………………………………………………………  39

فصل سوم : سینما در جهان و ایران …………………………………………………….  41

3-1- تاریخچه سینمای جهان ………………………………………………………………………  42

3-1-1- اختراع سینما ………………………………………………………………………………..  42

3-1-1-1- پانوراما …………………………………………………………………………………..  42

3-1-1-2- دیوراما ……………………………………………………………………………………  42

3-1-1-3- فانوس خیال …………………………………………………………………………….  43

3-1-1-4- نقاشی های متحرک ……………………………………………………………………  42

3-1-1-5- اتاق تاریک ……………………………………………………………………………..  43

3-1-1-6- عکاسی …………………………………………………………………………………..  44

3-1-1-7- تصاویر متحرک ………………………………………………………………………..  44

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-1-8- ادیسون …………………………………………………………………………………..  44

3-1-1-9- سینما توگراف لوئی مرها …………………………………………………………….  45

3-1-2- سینمای اولیه ………………………………………………………………………………..  45

3-1-3- استودیو ………………………………………………………………………………………  46

3-1-4-سالن های بعدی سینما …………………………………………………………………….  46

3-1-5- پیدایش تلویزیون …………………………………………………………………………..  47

3-2- تاریخچه سینمای ایران ……………………………………………………………………….  47

3-2-1- سابقه هنرهای نمایشی در ایران …………………………………………………………  47

3-2-2- تکیه دولت اولین آمفی تئاتر ایرانی ……………………………………………………  48

3-2-3- ورود سینما به ایران ……………………………………………………………………….  49

3-2-4- نخستین سالن سینما در ایران ……………………………………………………………  50

3-2-5- سینما عمومی می گردد ……………………………………………………………………  50

3-2-6- آغاز فعالیت فیلمبرداری ………………………………………………………………….  51

3-2-7- رونق سینماداری در ایران ………………………………………………………………..  51

3-2-8- تولید فیلم ایرانی …………………………………………………………………………..  51

3-2-9- سینمای ناطق در ایران …………………………………………………………………….  52

3-2-10- نخستین فیلم ناطق ایرانی ……………………………………………………………… 52

3-2-11- آغاز کار دوبله در ایران ………………………………………………………………… 52

3-2-12- فراگیر شدن سالن های سینما در ایران ……………………………………………… 52

3-2-13- پیدایش تلویزیون در ایران …………………………………………………………….. 54

3-3- معضلات سینمای ایران ………………………………………………………………………. 55

3-3-1- وجوه مختلف بحران در سینمای ایران ………………………………………………… 55

3-3-1-1- از دست دادن مخاطب ……………………………………………………………….. 56

3-3-1-2- ضعف و نبود سرمایه گذاری ……………………………………………………….. 56

3-3-1-3- بیکاری و بطالت عمر و استعداد دست اندر کاران سینما ……………………… 57

3-3-1-4- کیفیت پایین و عدم وجود عمق وتنوع در محصولات سینمایی …………….. 57

3-3-1-5- نابسامانی وضعیت سالن های نمایش …………………………………………….. 58

3-3-1-6- ریشه یابی بحران در صنعت سینمای ایران ………………………………………. 59

3-3-1-7- موانع ساختاری توسعه سینما در ایران …………………………………………….. 59

3-3-1-8- تکنولوژی عقب افتاده ………………………………………………………………… 60

3-3-1-9- ظرفیت و توان محدود ……………………………………………………………….. 61

3-3-1- 10- ضرورت توجه و اقدام عاجل برای خروج سینمای ایران از بحران ……… 62

3-4- عملکرد اقتصادی سینمای ایران در یک دوره ده ساله …………………………………. 66

فصل چهارم : سینما – اجتماع – فرهنگ ………………………………………………………….. 69

4-1- مطالعه کارکردهای اجتماعی- فرهنگی سینما …………………………………………… 70

4-1-1- اهمیت ارتباط اجتماعی ………………………………………………………………….. 70

4-1-2- رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی ………………………………………….. 70

4-1-3- سینما بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی ………………………………………………… 72

4-1-3-1- سینما و تئاتر ……………………………………………………………………………. 74

 4-1-4- زبان سینما بعنوان زبان بین المللی و تأثیر گذار ……………………………………… 75

4-1-5- سینما بعنوان زبان اجتماعی فرهنگی خاص یک قوم ………………………………. 75

4-2- مطالعه جنبه های مختلف سینما ……………………………………………………………. 76

 4-2-1- سینما و روایت ……………………………………………………………………………  76

 4-2-2- سینما بعنوان هنر ………………………………………………………………………….  76

 4-2-3- نشانه ها و دلالت در سینما …………………………………………………………….  78

 4-2-4- سینما و زمان ………………………………………………………………………………  79

 4-2-5- سینما و حرکت ……………………………………………………………………………  80

 4-2-6- سینما و نور ………………………………………………………………………………..  81

 4-2-7- سینما و معماری …………………………………………………………………………..  81

 4-2-8- سینما و واقعیت …………………………………………………………………………..  82

 4-2-9- سینما و صنعت ……………………………………………………………………………  84

 4-2-10- سینما و اقتصاد ………………………………………………………………………….  85

 4-2-11- سینما و سیاست ………………………………………………………………………..  85

فصل پنجم : سالن های سینما ……………………………………………………………  87

5-1- تاریخچه سالن های سینما در جهان ……………………………………………………….  88

5-1-1- خانه و شکل یک نوع ساختمان جدید ………………………………………………..  88

5-1-2- از بازار مکاره تا مکان های خیال انگیز ساختمان هایی برای نمایش فیلم ……..  88

5-1-3- تأثیر فضای باز در سینما …………………………………………………………………  90

5-1-4- سبک آرت دکو – مکان هایی رویایی تا مکان های جریان مند …………………  91

5-1-5- مدرنیسم و سینما …………………………………………………………………………..  93

5-1-6- اکسپرسیونیسم – فیلم ومعماری ………………………………………………………..  96

5-1-7- سینمای مدرن – معماری نور و جریان ……………………………………………….  98

5-1-8- سینمای انتهای قرن بیستم ………………………………………………………………..  99

5-1-9- سینمای آموزشی – موزه ها – سینمای آیماکس ……………………………………  101

5-1-10- آینده ………………………………………………………………………………………  103

5-2- تاریخچه سالن های سینما در ایران ……………………………………………………….  104

5-3- تاثیر تکامل سینما بر سالن های نمایش جهان ………………………………………….  109

5-3-1- سینماهای چند سالنی یا مالتی پلکس ………………………………………………..  111

5-3-1-1- تاریخچه مالتی پلکس ……………………………………………………………….  111

5-3-1-2- معماری مالتی پلکس ………………………………………………………………..  112

5-3-1-3- آپارات خانه در مالتی پلکس ها …………………………………………………..  114

5-3-1-4- ایمنی در مالتی پلکس ها ……………………………………………………………  114

5-3-1-5- سینما یک تفرجگاه عمومی …………………………………………………………  115

5-3-1-6- تحولات فنی در زمینه نمایش فیلم ……………………………………………….  115

فصل ششم : استانداردهای سینما …………………………………………………..  118

6-1- تکنیک سینما …………………………………………………………………………………..  119

6-1-1- محل استقرار ساختمان …………………………………………………………………..  119

6-1-2- دستورالعمل ساخت و مدیریت سالن ها …………………………………………….  120

6-2- تعاریف پایه ……………………………………………………………………………………  122

6-2-1- سیستم نمایش نرمال ……………………………………………………………………..  122

6-2-1-2- سیستم نمایش اسکوپ ………………………………………………………………  122

6-2-1-3- زوایای دید …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-4- سطح سرانه …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-5- حجم سرانه …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-6- فضاهای ضروری …………………………………………………………………….  122

6-2-1-7- فضای مجاز …………………………………………………………………………… .122 

6-2-1-8- کمیسیون نظارت ……………………………………………………………………… 123 

6-2-1-9- زوایای تابش …………………………………………………………………………..  123 

6-2-2- سالن نمایش سینما ……………………………………………………………………….  124

6-2-2-1- فرم سالن ………………………………………………………………………………. 124

6-2-2-2- زوایای مطلوب برای سالن نمایش ……………………………………………….. 126

6-2-3- دید ………………………………………………………………………………………….. 127

6-2-3-1- فواصل دید …………………………………………………………………………….  129

6-2-3-2- زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده ………………………………..  131

6-2-3- سقف ………………………………………………………………………………………..  134

6-2-4- کف ………………………………………………………………………………………….  135

6-2-5- بالکن ………………………………………………………………………………………..  136

6-2-6- چیدمان صندلی ها در سالن ……………………………………………………………  137

6-2-8- انحناء ردیف های صندلی ………………………………………………………………  139

6-2-9- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران …………………………………………………….  139

6-2-9-1- شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین …………………………………….  144

6-2-10- راهروهای سالن نمایش ……………………………………………………………….  144

6-2-11- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش …………………………………………  148

6-2-12- پرده نمایش ……………………………………………………………………………..  154

6-2-12-1- پرده عریض …………………………………………………………………………  156

6-2-12-2-  سینماسکوپ  ………………………………………………………………………  156

6-2-12-3-  سیستم های 70 میلیمتری ……………………………………………………….  157

6-2-12-4-  ایماکس Imax …………………………………………………………………….  157

6-2-12-5- سینه راما Cinerama …………………………………………………………….  157

6-2-12-6- سیرکلوراما ……………………………………………………………………………  158

6-2-13- ابعاد پرده سینما …………………………………………………………………………  158

6-2-13-1- نسبت ابعاد پرده های سالن نمایش …………………………………………….  158

6-2-13-2- انحنا پرده …………………………………………………………………………….  159

6-2-13-3- خمیدگی پرده ……………………………………………………………………….  160

6-2-13-4- محل پرده …………………………………………………………………………….  161

6-2-14- سایر ملاحظات در سالن نمایش ……………………………………………………  163

6-2-15- آکوستیک …………………………………………………………………………………  164

6-2-15-1- نحوه تنظیم اکوستیک ………………………………………………………………  171

6-2-16- سالن انتظار ………………………………………………………………………………  172

6-2-17- اتاق پروژکتور و ملحقات آن ………………………………………………………..  175

 6-2-18-  ورودی سینما …………………………………………………………………………  177

 6-2-19- گیشه بلیط فروشی ……………………………………………………………………  178

 6-2-20- سرویس های بهداشتی ……………………………………………………………….  179

 6-2-21- فضاهای اداری …………………………………………………………………………  180

 6-2-22- انبار و اتاق تاسیسات …………………………………………………………………  181

 6-2-23- فضاهای ارتباطی ………………………………………………………………………  181

 6-2-24- پارکینگ های سینما …………………………………………………………………..  187

 6-2-25- بوفه و رستوران ………………………………………………………………………..  189

 6-2-26- طراحی تالارها …………………………………………………………………………  190

  6-2-26-1- حجم ………………………………………………………………………………..  190

  6-2-26-2- شکل ………………………………………………………………………………..  191

  6-2-26-3- پخشایی ……………………………………………………………………………  192

  6-2-26-4- مدت واخنش ……………………………………………………………………..  193

  6-2-26-5- اکوستیک در تالار………………………………………………………………… 193

 6-2- 27- تجهیزات تالار ………………………………………………………………………..  194

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

  6-2-27-1- تجهیزات و روشنایی ……………………………………………………………  194

  6-2-27-2- تجهیزات صوتی ………………………………………………………………….  194

  6-2-27-3- انواع پرده ………………………………………………………………………….  194

  6-2-27-4- آکوستیک در تالار کنسرت …………………………………………………….  195

  6-2-27-5- روش محاسبی میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش …………………  196

فصل هفتم : معماری سبز …………………………………………………………………………….  199

7-1- معماری سبز ……………………………………………………………………………………  200

7-2- تاریخچه توسعه پایدار……………………………………………………………………….. 202

7-2-1- توسعه پایدار و معماری…………………………………………………………………. 203

7-2- 2-جایگاه معماری پایدار و سبز در سیر اندیشه معماری…………………………………………203

 7-3- کلیات و اهداف معماری سبز………………………………………………………………….204

 7-3-1- نگاهی به اصول معماری سبز ………………………………………………………….  205

 7-3-1- 1- اصل اول: حفاظت از انرژی  …………………………………………………….  205

 7-3-1-2- اصل دوم: کار با اقلیم ………………………………………………………………  206

 7-3-1-3- اصل سوم: کاهش بهره گیری از منابع جدید……………………………………….. 206

 7-3-1-4- اصل چهارم: تکریم به کاربران……………………………………………………. 206

 7-3-1-5- اصل پنجم: تکریم به سایت……………………………………………………….. 207

7-3-1-6- اصل ششم: کل گرایی……………………………………………………………….. 207

 7-3-2- دستور العمل اجرایی معماری سبز……………………………………………………. 207

 7-3-3- مصالح سبز………………………………………………………………………………… 207

 7-3-4- طرح پیشنهادی در ارتباط با اصول معماری پایدار و سبز و معایب آن………… 208

   7-3-5- نمونه ای از کاربرد نانو در ساختمان سبز…………………………………………………….. 208

7-4- نمونه هایی از تکنولوژی سبز در ساختمانهای سبز…………………………………….. 213

7-4-1- برج فانوس دریایی……………………………………………………………………….. 213

7-4-1-1- کلیسای جوبیلی……………………………………………………………………….. 214

7-4-1-2- تخم هوشمند…………………………………………………………………………… 216

7-4-1-3- مجتمع سبز سنگاپور………………………………………………………………….. 216

7-4-1-4- برج شیکاگو……………………………………………………………………………. 217

7-4-1-5- برج مسکونی فارو در هلند…………………………………………………………. 218

7-4-1-6- برج ادیت در سنگاپور……………………………………………………………….. 219

7-4-1-7- برج اسپینکر، انرژی از پیاده روه…………………………………………………… 220

7-4-1-8- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 221

7-4-2- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2، نمونه ای برجسته در معماری سبز……… 221

فصل هشتم : مصادیق و نمونه های موردی ……………………………………………………..  230

8-1- مطالعه نمونه های خارجی …………………………………………………………………  231

8-1-1- کاخ جشنواره کن …………………………………………………………………………  231

8-1-1-1- مطالعه فضاهای کاخ جشنواره ها …………………………………………………  231

8-1-2- مجموعه سینمایی آیمکس لندن ………………………………………………………..  243

8-1-3- مجتمع سینمایی یوفا ……………………………………………………………………..  246

8-1-4- مرکز سینمای تجربی (گیسو و مژگان حریری- 1999) …………………………  249

8-2- نمونه های داخلی …………………………………………………………………………….  250

8-2-1- سینما آزادی: (بابک شکوفی) ………………………………………………………….  250

8-2-2- پردیس سینمایی ملت (کاترین اسپریدف و رضا دانشمیر) ………………………  254

فصل نهم : مطالعات زمینه ای ……………………………………………………………………….  260

9-1- مشخصات جفرافیایی ………………………………………………………………………..  261

9-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..  261

9-1-2- وضعیت جغرافیایی استان گلستان …………………………………………………….  261

9-1-3- مختصات جغرافیایی استان گلستان …………………………………………………..  262

9-1-4-  جایگاه طبیعی شهر گرگان ……………………………………………………………  262

9-1-5- جایگاه و وسعت شهر گرگان…………………………………………………………. 262

9-1-6- مطالعات تاریخی گرگان ………………………………………………………………..  263   

9-2- مشخصات اقلیمی …………………………………………………………………………….  266

9-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..  266   

9-2-2- وضعیت اقلیمی گرگان ………………………………………………………………….  266

9-2-2-1- دما ……………………………………………………………………………………….  267

9-2-2-2- بارندگی …………………………………………………………………………………  267

9-2-2-3-  باد ………………………………………………………………………………………  268

9-3- روش و اصول کلی طراحی………………………………………………………………… 268

9-4- مطالعه سایت پروژه …………………………………………………………………………  269

9-4-1- معرفی سایت ………………………………………………………………………………  269

9-4-1-1- مکان یابی سایت مجموعه ………………………………………………………….  269

9-4-1-2- علت های انتخاب سایت …………………………………………………………………  269

9-4-1-3- عوامل تأثیر گذار در سایت…………………………………………………………. 269

9-4-2-  واکاوی اقلیمی سایت ……………………………………………………………………..  271

9-4-3-  واکاوی سایت ……………………………………………………………………………….  272

9-4-4- مطالعه آلودگی صوتی …………………………………………………………………..  273

9-4-5- مطالعه ورودی ها ………………………………………………………………………..  273

فصل دهم : مبانی طرح ……………………………………………………………………………….  275

10-1- برنامه طرح …………………………………………………………………………………..  276

10-1-1- مقیاس و ریخت شناسی………………………………………………………………. 276

10-1-2-  نشانه شناسی و سلسله مراتب………………………………………………………. 276

10-1-3-  سبک معماری ………………………………………………………………………….  276

10-2- کانسپتهای طرح …………………………………………………………………………….  277

10-2-1- انعطاف پذیری و حرکت……………………………………………………………… 277

10-2-2- چند بعدی بودن…………………………………………………………………………. 277

10-2-3- لایه مندی ………………………………………………………………………………..  278

10-2-4- نور…………………………………………………………………………………………. 278

10-3- سازه…………………………………………………………………………………………… 279

10-3-1- جنس مصالح ……………………………………………………………………………  279

10-4- نوع و سیستم تأسیسات……………………………………………………………………. 279

10-4-1- موتور خانه حرارتی (طبیعی)…………………………………………………………. 281

10-5- برنامه فیزیکی مجموعه…………………………………………………………………….. 283

10-6- کانسپت های طرح   ………………………………………………………………………. 284

10-7- کانسپت نهایی   ……………………………………………………………………………. 288

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید