دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد“M.A”

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان :

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم پیاده کوهسار

تابستان 1393      

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
  • اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………. 4
  • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 5
  • فرضیه و سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 6
  • پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 7

 

فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت

2-1 راه ها و ادله اثبات جرایم منلفی عفت………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1 اقرار………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2 موضوعیت اقرار در جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………… 13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-1 شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3 علم قاضی………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4 جرایم منافی عفت مشهود…………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5 شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………… 20

2-6 علت های ممنوعیت پژوهش و مطالعه در جرایم منافی عفت……………………………………………………………. 21

2-6-1 علت های شرعی…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-7 موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………………………………. 22

2-8 مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………………………………. 22

2-9 مفهوم منافیات عفت……………………………………………………………………………………………………………. 23

2-9-1 مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9-2 مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………… 24

2-10مفهوم پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11 منابع جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………………………… 26

2-12 اهداف قوانین جرایم منافی عفت………………………………………………………………………………………. 27

2-13 اجرای حد……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-14  شرایط اثبات و اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………. 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

2-51 تفاوت فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در جرایم منافی عفت…………………………………………. 32

2-15-1 در فقه اسلامی………………………………………………………………………………………………… 32

2-15-2 در نظام های حقوقی کشورهای غربی………………………………………………………………… 32

2-15-3 جرایم منافی عفت تطبیقی – انگلستان……………………………………………………………….. 32

2-15-3-1 مصداق های اظهار مفهوم عنف و اکراه در حقوق انگلستان……………………………. 32

2-15-4 در کشورهای اسلامی – سودان…………………………………………………………………………..34

2-15-5 جرایم منافی عفت تطبیقی – فرانسه…………………………………………………………………… 34

2-16 ارتکاب جرایم جنسی توسط اشخاص حقوقی………………………………………………………………………. 35

2-16-1 جرایم منافی عفت – امریکا……………………………………………………………………………… 36

2-16-1-1 زنای به عنف…………………………………………………………………………………………. 36

2-16-1-2 مقاربت زن در تجاوز به عنف………………………………………………………………….. 37

2-17 موضوع جرایم حدی جنسی در فقه امامیه…………………………………………………………………………….. 37

2-17-1 ارتباط جنسی شخص خنثی……………………………………………………………………………….. 37

2-17-2 اثبات زنا با اقرار……………………………………………………………………………………………… 38

2-17-3 اثبات زنا با شهادت…………………………………………………………………………………………. 39

2-17-4 دیگر شرایط شهادت……………………………………………………………………………………….. 39

2-17-5 توبه………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-17-6 سقوط به واسطه جهل و شبیه…………………………………………………………………………… 40

2-18 انواع حد های فقهی در زنا…………………………………………………………………………………………………. 40

2-18-1 اقسام حد زنا……………………………………………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: جرایم منافی عفت در اسلام

3-1 جرایم منافی عفت در اسلام………………………………………………………………………………………………….. 43

3-2 اقسام اعمال منافی عفت در اسلام………………………………………………………………………………………….. 45

3-3 وجود اختلاف در جنسیت……………………………………………………………………………………………………. 46

3-4 فقد علقه زوجیت………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-5 منافی عفت بودن اقدام ارتکامی…………………………………………………………………………………………….. 47

3-6 عنف و اکراه……………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-7 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-8 جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………….. 49

3-8-1 اثبات جرایم منافی عفت……………………………………………………………………………………………….. 49

3-9 زنا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید