فرمت word : پایان نامه مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش بالینی

عنوان:

مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

استاد راهنما:

دکتر آناهیتا تاشک

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده…. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه    2

1-2- اظهار مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1-4- اهداف پژوهش… 8

1-4-1 هدف کلی.. 8

1-4-2 اهداف جزئی.. 8

1-5- فرضیه ها 8

1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 8

1-6-1 طرحواره های ناسازگار. 8

1-6-2 تنظیم هیجان. 9

1-6-3 راهبردهای مقابله. 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- بیماری مالتیپل اسکلروزیس… 11

2-3- مولفه های بیماری ام اس… 12

2-3-1 زیستی.. 12

2-3-2 مؤلفه های شناختی ام اس… 14

2-4- انواع بیماری ام اس… 16

2-4-1 حسی خوش خیم. 16

2-4-2 عود– بهبود. 16

2-4-3 پیشرونده اولیه یا حاد. 16

2-4-4 پیشرونده ثانویه یا مزمن.. 16

2-4-5 پیشرونده- عود کننده 16

2-5- طرحواره 17

2-6- تعریف طرحواره های ناسازگار. 18

2-7- ریشه های تحولی طرحواره ها 19

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-8- انواع طرحواره های ناسازگار اولیه. 21

2-8-1 حوزه اول: بریدگی و طرد. 21

2-8-2 حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل.. 23

2-8-3 حوزه سوم: محدودیت های مختل.. 24

2-8 -4 حوزه چهارم: دیگر جهت مندی.. 25

2-8-5 حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. 26

2-9- تنظیم هیجان. 33

2-10- راهبردهای تنظیم هیجان. 35

2-11- مقابله. 38

2- 12- راهبردهای مقابله. 41

2-13- ویژگی راهبرد مقابله هیجان مدار و مقابله مسأله مدار. 42

2-14- تحقیقات پیشین.. 44

2-14-1 تحقیقات داخلی.. 44

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-14-2 تحقیقات خارجی.. 47

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه. 51

3-2- جامعه آماری.. 51

3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 51

3-4- ملاک های ورود. 51

3-5- ملاک های خروج.. 52

3-6-  ابزارهای پژوهش… 52

3-6-1 پرسش نامه طرحواره یانگ (شکل کوتاه YSQ –SF) 52

3-6-2 پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان(ERQ) 53

3-6-3 پرسش نامه راهبرد های مقابله ای کارور. 54

3-7- شیوه اجرا 55

3-8- روش آماری.. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 57

4-2- یافته های توصیفی.. 57

4-3- یافته های استنباطی.. 58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 63

5-2- فرضیه اول. 63

5-3- فرضیه دوم. 65

5-4- فرضیه سوم. 66

5-5- پیشنهادات… 68

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی برگرفته از پژوهش.. 68

5-5-2 پیشنهادهای پژوهش به محققان دیگر. 68

5-6- محدودیت های پژوهش… 69

منابع و مأخذ. 70

فهرست منابع فارسی.. 70

فهرست منابع انگلیسی.. 75

پیوست ها 79

پیوست الف… 79

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید