منبع تحقیق : پایان نامه مقدمه و تصحیح نسخه خطّی دیوان نجیب­الدین اصفهانی

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

 عنوان:

مقدمه و تصحیح نسخه خطّی دیوان نجیب­الدین اصفهانی

استاد راهنما:

دکتر  عطامحمد رادمنش

استاد مشاور:

دکتر شهرزاد نیازی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1- نجیب‌الدّین رضا اصفهانی………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- آثارِ نجیب…………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-1- نورالهدایه…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-1-2- سبع‌المثانی ………………………………………………………………………………………………………. 4

1-1-3- اختصار الحقایق ………………………………………………………………………………………………. 5

1-1-4- دستور سلیمان ………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-5- دیوان غزلیات ………………………………………………………………………………………………….. 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2- ارزیابی شعرِ نجیب اصفهانی………………………………………………………………………………………… 5

1-2-1- ابیاتِ برجسته بر سیاقِ سبکِ هندی…………………………………………………………………… 6

1-2-2- آرایه‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-2-1- تشبیه…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-2-2- استعاره…………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-2-3- مجاز………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2-2-4- تناسب……………………………………………………………………………………………………. 7

1-2-2-5- تمثیل…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-2-2-6- ایهام………………………………………………………………………………………………………. 7

1-2-2-7- واج‌آرایی و تضاد……………………………………………………………………………………. 7

1-2-2-8- اسلوب معادله………………………………………………………………………………………… 7

1-2-2-9- متناقض‌نما (پارادوکس)………………………………………………………………………….. 7

1-2-2-10- تلمیح………………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-3- موسیقی شعر…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-3- اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-1- اصطلاحاتِ موسیقی……………………………………………………………………………………. 9

1-3-2- اصطلاحاتِ نرد و قمار………………………………………………………………………………… 9

1-4- ردّ پای شعرِ پیشینیان در شعرِ نجیب……………………………………………………………………………… 9

عنوان                                                                                                           صفحه

1-4-1- مولانا……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-2- سعدی………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-3- حافظ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-4- بیدل دهلوی……………………………………………………………………………………………………… 11

1-4-5- صائب………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-5- تأثیر مذهب در شعرِ نجیب………………………………………………………………………………………….. 12

1-6- ممدوحانِ نجیب در شعرِ او………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-1- عظیم‌خان………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-2- شاه میرزا هاشم…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-3- مسعود میرزا…………………………………………………………………………………………………….. 13

1-7- معرفی نسخۀ خطی و توضیحاتی پیرامونِ روشِ تصحیح………………………………………………. 13

1-8- رسم الخط…………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-9- تصویرِ صفحاتِ آغاز، میانی و انجامِ نسخه…………………………………………………………………… 15

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-2- فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-4- پیشینۀ پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 18

1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم: متن تصحیح شده نسخۀ خطی دیوان نجیب­الدین اصفهانی…………………………………………… 19

فصل سوم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-3- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 194

2-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………….. 194

فهرست لغات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 195

فهرست نام کسان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 201

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 206

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید