پژوهش: پایان نامه نقد جامعه شناختی داستان های محمود طیاری

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیات فارسی

 پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

نقد جامعه شناختی داستان های محمود طیاری

استاد راهنما:

دکتر فیروز فاضلی

استاد مشاور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر محمدکاظم یوسف پور

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

هنر و جامعه همواره بر یکدیگر تأثیرات متقابل داشته اند. آثار ادبی (داستان و رمان) از این جهت که ریشه در اجتماع دارند، پدیده ای اجتماعی محسوب می شوند و بیانگر مسائل اجتماع خود هستند. از سوی دیگر، جنبه واقع گرایانه داستان و رمان در اغلب موارد، سبب شده، این نوع ادبی، آینه اجتماع و بازتاب دهنده مسائل و واقعیت های اجتماع خود باشند.

توصیف پیوندهای جامعه و ادبیات و تبیین نحوه انعکاس واقعیت های اجتماعی در آثار ادبی، هدف جامعه شناسی ادبیات می باشد. لوکاچ و گلدمن، به عنوان بزرگ ترین صاحب نظران عرصه جامعه شناختی ادبیات، رمان را برگردان زندگی اجتماعی و زاییده جهان نگری نویسنده می داانند. آنها در نظریات خود به بازتاب واقعیت های اجتماعی می پردازند.

این رساله کوشش نموده تا با مطالعه تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی عصر نویسنده و جهان نگری او، اظهار کند که ساخت های جامعه و اثر، همواره در پیوند با یکدیگر شکل گرفته اند. از همین رو آن چه در داستان و رمان آمده، بازتابی از واقعیات اجتماعی و آگاهی های جمعی و طبقاتی می باشد. مطالعه هر یک از داستان های طیاری نشان می دهد که او کم و بیش، مصالح و درونمایه آثار خویش را از بطن اجتماع، تحوّلات اجتماعی و تجربیات زندگی خویش گرفته و با اظهار تضادهای جوامع شهری و روستایی، به تأثیر و تأثیر ساختارها و ریخت های این جوامع پرداخته می باشد.

کلیات

هدف:

مطالعه و تبیین یک اثر ادبی از دیدگاه علم جامعه شناسی با بهره گیری از مبانی، اصول و روش های پژوهش،  مسأله اساسی پژوهش انتقادی در این حوزه می باشد. در این تحلیل و مطالعه، پژوهشگر به ادبیات به عنوان نهاد و پدیده ای اجتماعی می نگرد. در نقد جامعه شناختی ادبیات، در نظر داشتن خاستگاه فکریِ پدید آورنده اثر حائز اهمیّت می باشد. توجه و دقّت نویسنده به بازتاب عینی واقعیات اجتماعی در اثر ادبی از یک طرف و تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه و تحوّلات سیاسی بر      شکل گیری انگیزه و خواست نویسنده از سوی دیگر، اصلی مهم در تحلیل و نقد جامعه شناختی ادبیات به شمار می رود.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید